ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je pws of sectorwerkstuk?

Check de online masterclasses van het Rijksmuseum waarin experts hun kennis en tips delen, zodat jij tot een goed onderwerp komt. En wist je dat je mee kunt doen aan de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd? Je maakt dan met jouw pws of sectorwerkstuk kans op 1500 euro en een traineeship!

Sociale dienstplicht uit sociaal belang.De militaire dienstplicht is in Nederland al langere tijd grotendeels afgeschaft. Dit is overwegend omdat men het fout vind iemand te dwingen iets te doen wat hij zelf niet wil. Toch is men van mening dat iedereen zich moet inzetten voor de maatschappij en aangezien militaire dienstplicht niet meer van deze tijd is pleit men voor een alternatief. Uit de politiek gaan al langere tijd stemmen op voor een sociale dienstplicht onder jongeren. Zij pleiten dat jongeren zich nuttig moeten maken voor de maatschappij tegen een kleine vergoeding. Ik vind het een goed idee om jongeren actiever deel te laten nemen aan de maatschappij, we maken er zelf immers ook deel van uit.Het nut van een sociale dienstplicht wordt vaak onderschat. Een dergelijke vorm van dienstplicht heeft een opvoedende waarde. Niet iedereen in Nederland heeft een goede opvoeding genoten. Een sociale dienstplicht zou ervoor kunnen zorgen dat de normen en waarden bij de Nederlandse jongeren worden teruggebracht. Door het werken met o.a. ouderen en gehandicapten zullen jongeren zich na verloop van tijd beter kunnen inleven in de situatie van deze mensen, waardoor zij zich toleranter tegen hen zullen opstellen. Dit brengt dan een stukje karaktervorming met zich mee. Jongeren zullen op een andere manier tegen deze mensen aankijken, simpelweg omdat ze zich met hen bemoeit hebben en met hen gewerkt hebben. Ook zou het goed zijn voor de inburgering van immigranten in de samenleving. Zij kunnen op deze manier wat van onze cultuur proeven en krijgen zij de kans de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen. Tevens zullen ze in contact komen met de autochtonen bevolking en dit zal hun integratie alleen maar kunnen bevorderen.

Om te zeggen dat een sociale dienstplicht niet te realiseren is, omdat men jongeren niet zou kunnen dwingen zich in te zetten voor de maatschappij, is onzin. Jongeren worden immers ook gedwongen om naar school te gaan. Ook is het goed te vergelijken met de militaire dienstplicht zoals die vroeger gelde. Toen werden jonge mannen ook gedwongen een militaire opleiding te volgen, mits ze zonder al te veel problemen door de verschillende tests heen kwamen. Het zelfde is het geval bij sociale dienstplicht, alleen zonder tests. Iedereen zou zich kunnen inzetten voor de maatschappij waarin hij/zij leeft.Een ander argument voor sociale dienstplicht, is het feit dat het bij zal dragen aan de nijpende problematiek in de maatschappelijke sectoren. Al langere tijd kampen deze sectoren met ernstig arbeidstekort. En aangezien Nederland de laatste jaren aan het vergrijzen is, wordt de vraag naar verzorgend personeel steeds heviger. Jongeren zouden hieraan kunnen bijdragen. Zij zouden de grote vraag naar personeel kunnen compenseren. Jongeren zullen zich niet een vol jaar hoeven opofferen om hierin te voorzien, maar over een periode van een half jaar een paar uurtjes in de week, tegen een kleine vergoeding, een bijdrage aan kunnen leveren. Op deze manier hef je ook weer een ander probleem op, namelijk de jeugdwerkeloosheid. Jongeren die geen baantje kunnen vinden, komen op deze manier toch aan de bak. Misschien bevalt het werk hun wel zo goed dat ze hier later graag in verder willen. Zo geef je de jongeren gelijk de kans, zich te verdiepen in hun maatschappelijke- en beroepsoriëntatie. Ook zal de maatschappij erbij gebaat zijn, jongeren zijn immers goedkoper dan opgeleide arbeidskrachten.Mensen die niet geloven in een sociale dienstplicht, kaarten vaak het argument aan dat jongeren niet gebruikt willen worden voor de kritieke financiële toestand van onze maatschappij en dat zij daarom maar als goedkope arbeidskrachten moeten gaan dienen. Het is natuurlijk begrijpelijk dat mensen dit denken. Maar de sociale dienstplicht moet echter niet gezien worden als een goedkope manier om de maarschappelijke sectoren van hun arbeidsprobleem af te helpen. Er kleeft meer aan dan alleen maar financiële doeleinden. Het is en blijft een verkapte vorm van vrijwilligerswerk, maar dan niet geheel vrijwillig. Het is toch ook onzin om te zeggen dat mensen die vrijwilligerswerk leveren, door de staat worden misbruikt om zo maar over goedkope arbeidskrachten te beschikken. De vrijwilligers geloven in het algemeen nut van de werkzaamheden die zij verrichten en zo is het ook bij de sociale dienstplicht.Wanneer er een sociale dienstplicht wordt ingevoerd, zal dit ook de criminaliteit onder jongeren tegengaan. Jongeren worden immers van de straat gehouden. In plaats van zich te vervelen en rond hangen zullen zij nuttig maatschappelijk werk verrichten. Ook is het een goede manier om ontspoorde of bijna ontspoorde jongeren bij te sturen. Zij worden immers midden in de maatschappij gezet en gedwongen op een sociale manier om te gaan met anderen.Naar mijn mening is er dus weinig reden toe om geen sociale dienstplicht in te voeren in Nederland. Ten eerste heeft het een opvoedende functie. Ten tweede kan een sociale dienstplicht de nijpende problematiek in de maatschappelijke sectoren oplossen. En ten derde kan de sociale dienstplicht de criminaliteit onder jongeren beter in bedwang houden. Er is dus weinig reden om geen sociale dienstplicht in te voeren. En om met de woorden van John F. Kennedy te eindigen: ‘Don’t ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country.’


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

P.

P.

Volledig met u eens!
Leerzaam,zorgzaam,menslievend, opvoedend,

9 jaar geleden

C.

C.

Goede en leuke betoog!

9 jaar geleden

H.

H.

Ja het was super TOF, echt heel erg bedankt, nu heb ik een 1 omdat het frauduleus handelen is. nou fijn is dat.

gegroet HANK

8 jaar geleden

W.

W.

Daar is Nederland wel hard aan toe.
Jongeren die vrolijk onder stimulerende liederen het milieu schoon houden.

7 jaar geleden

W.

W.

Het is helemaal geen onzin om te zeggen dat mensen die vrijwilligerswerk leveren door de staat worden misbruikt als goedkope arbeidskrachten. Veel betaalde banen gaan verloren en moeten vervolgens maar door vrijwilligers worden opgevangen. De zorg bijvoorbeeld.

Voor sociale dienstplicht is dat nog veel erger, omdat de staat dan kan kiezen welk werk er voor een schijntje wordt verricht.

Sociale dienstplicht vind ik geen probleem, maar dan moet er wel een normaal loon tegenover staan.

5 jaar geleden

B.

B.

Volledig mee eens! Heb zelf overzicht opgesteld en overhandigd aan vrienden/kennissen en gevraagd om erover na te deken en door te geven.

3 jaar geleden

J.

J.

leuk

3 jaar geleden