Seksualiteit bij mensen met een handicap

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 1e klas aso | 1353 woorden
  • 24 maart 2012
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Seks: Hoe verloopt seksualiteit bij gehandicapten?

Inleiding
In deze paper ga ik het onderwerp seks bij gehandicapten proberen aankaarten. Ten eerste zal ik het verschil binnen handicappen aantonen. Daarboven zal ik de ethiek en de wetgeving bespreken. Daarnaast zal ik over het misbruik praten. En ten slotte hoe handicappen worden geholpen en hoe het allemaal in zijn werk gaat.

1.Het verschil in handicap
Voor ik het zou hebben over geslachtsgemeenschap bij gehandicapten zou ik graag eerst gehandicapten in 2 grote groepen op splitsen . Volgens de klassieke indeling zijn er 4 soorten handicappen maar voor het overzicht en de duidelijkheid zal ik deze dus tot 2 groepen beperken.

1.1 Verstandelijke/mentale handicappen
Onder de noemer van verstandelijke/mentale handicappen heb ik de verstandelijk/mentaal gehandicapten samen met de psychische gehandicapten genomen. Omdat ze beiden niet zichtbaar zijn,de kans om genezing meestal minimaal tot niet bestaand zijn en omdat de therapie binnenskamers gebeurd.  Onder verstandelijke/mentale handicappen versta ik dus bv:ADHD, autisme,schizofrenie en het Syndroom van Down. Vooral bij de verstandelijk/mentaal gehandicapten is het vaak moeilijk om te redeneren volgens de normaal  normen.

1.2 Lichamelijke handicappen
Bij lichamelijke handicappen neem ik lichamelijke handicap samen met visuele handicap en auditieve handicap. In tegenstelling tot de verstandelijke/mentale handicappen zijn de lichamelijke gehandicapten nog perfect mentaal in orde. Bij hun laat hun lichamelijk aspect echt te wensen over. Ook anders dan bij de verstandelijke/mentele handicappen is dat er veel mensen niet met een lichamelijke handicap zijn geboren maar die later door omstandigheden  toch een lichamelijke handicap op liepen. Voorbeelden van lichamelijke handicappen zijn doofheid,blindheid,verlamming,..... .

2.De ethische kant van seks met  gehandicapten.

2.1 De ethische kant van seks met mentaal gehandicapten.
Over dit onderwerp staan tegenstanders en voorstanders lijn recht tegenover elkaar ik heb veel pro- en contra argumenten gevonden. Reden om zo verdeeld te zijn over de kwestie zijn er bij de vleet te vinden. Veel mensen redeneren dat personen met een mentaal handicap niet in staat zijn uit te maken voor zichzelf wat juist en fout is. En dus ook niet kunnen weten wat liefde is en al de dingen wat die met zich meebrengen. Deze kwestie wordt nog gevoeliger als de geslachtsgemeenschap zich tussen een mentaal gehandicapte en een niet gehandicapte persoon afspeelt. Velen zien dit als een misbruik( zie wetgeving) . Velen vinden het ook onverantwoord dat mensen met een mentale handicap geslachtsgemeenschap kunnen hebben omdat ze niet instaat zouden zijn om een kind op te voeden.  Voorstanders echter zeggen dat elke persoon recht heeft op een liefdes en seksuele relatie. Ook pleiten de voorstanders om elke geval apart te bekijken . Mensen met een lichtere mentale handicap zoals lichte vormen van ADHD kunnen perfect verliefd worden en een relatie uitbouwen. Men mag dus volgens voorstanders niet een radicaal standpunt innemen maar elk geval apart bekijken.

2.2 De ethische kant van seks met lichamelijk gehandicapten.
Voor lichamelijk gehandicapten liggen de zaken veel makkelijker. Hun belemmeringen bevinden zich niet in hun redeneringsvermogen maar louter in het lichamelijke aspect. Ze hebben geen normaal seksleven omdat hun lichaam hen dat onmogelijk maakt. Ze zijn perfect in staat om lief te hebben maar kunnen dit fysiek niet of moeilijk uiten. Voor hun behoeftes te vervullen zijn speciale bordelen opgericht die zich vaak uitsluitend op dit soort klanten concentreren. Voor hun is het echter zeer frustrerend omdat hun gezonde geest gevangen zit in een belemmerend lichaam. Voor de familie is dit ook niet altijd eenvoudig aangezien ze hun zoon,dochter,... naar een bordeel zouden moeten sturen om zo een beetje van het seksleven te laten genieten.

3.De wetgeving
Er bestaat nog steeds geen waterdichte wet over seksualiteit bij gehandicapten . Omdat de kwestie juist zo moeilijk ligt . Zeker bij verstandelijk gehandicapten,wanneer is er sprake van vrijwillige geslachtsgemeenschap en wanneer van gedwongen geslachtsgemeenschap. Mentaal gehandicapten zijn makkelijker te manipuleren en om te praten omdat in sommige gevallen ze niet door hebben met wat ze bezig zijn. Als de gehandicapte niet werd gedwongen tot geslachtsgemeenschap en ook niet met geweld werd bedreigt en bovendien ouder is dan 16 is aanranding van de eerbaarheid niet strafbaar. Deze wet is echter wel niet van toepassing op mentaal gehandicapten . Zij vallen buiten de wet en genieten niet van deze bescherming. Aldus kamerlid Raf Terwingen (CD&V) . Terwingen wil de mentaal gehandicapten gelijkschakelen met minderjarigen onder de zestien jaar omdat ze even kwetsbaar zijn. Terwingen: "Eigenlijk moeten we de hele wetgeving op seksueel misbruik herzien, want die hangt met haken en ogen aan elkaar en biedt uiteindelijk toch niet voldoende bescherming aan kwetsbare personen. De CD&V wil een globale herziening van heel die wetgeving en dat moet tijdens de regeringsonderhandelingen worden aangekaart".

4. Wanneer is er sprake van misbruik?
Deze vraag is zelf voor de beste seksuologen zeer moeilijk te beantwoorden. Algemeen zou men  kunnen aan nemen dat er geen sprake is van misbruik zolang de persoon in kwestie er mee akkoord gaat en gewillig geslachtsgemeenschap aangaat. Aangezien dit voor alles mensen van toepassing is vallen gehandicapten daar ook onder. Voor lichamelijk gehandicapten is er echter geen probleem aangezien zij in staat zijn om een keuze te maken. Maar voor mentaal gehandicapten ligt de zaak moeilijker. Zoals vermeld in bovenstaande tekst  zijn er lichte vormen van mentale handicapen. Dit zijn mensen die ook nog in staat zijn om een doordachte keuze te maken en waarbij men relatief makkelijk kan vaststellen of er sprake van misbruik is. Maar bij zwaar mentaal gehandicapten echter is het zeer moeilijk om vast te stellen of de geslachtsgemeenschap op vrijwillige basis is gebeurd of op gedwongen basis . Mentaal gehandicapten zijn heel erg kwetsbaar en kunnen door simpele woorden aangezet worden tot iets waar ze geen nood aan hebben of anders nooit zouden doen. Voor de gehandicapte kan dat misschien beschouwd worden als misbruik.
Maar het kan zijn dat het door de gemeenschap niet erkent wordt als misbruik. Dit wijst erop dat dit een zeer delicate zaak is en er nog veel debatten en discussies over gevoerd zullen worden. Men moet in ieder geval elke zaak apart bekijken . Veel gevallen van misbruik bij mentaal gehandicapten. komen voor in instellingen voor mentaal gehandicapten. Dit beweert toch Carla Ivens  . In een artikel van het nieuwsblad verklaard ze verder nog dat het niet altijd om verkrachtingen gaat. “Grensoverschrijdend gedrag is er overal” volgens Carla : “ dat is niet verwonderlijk in die instelling zitten enerzijds mensen met ernstige gedragsproblemen , en anderzijds erg kwetsbare mensen.” “ Deze mensen kunnen zich niet of moeilijk verplaatsen in iemand anders en reageren zeer impulsief op seksuele prikkels.”


5.Hoe worden de seksuele noden bevredigd ?
In België bestaan er niet instanties voor gehandicapten met seksuele noden. En toch is de vraag groot. Dit komt omdat er nog steeds een taboe sfeer rond dit onderwerp hangt? Meestal zijn deze instanties begeleidend en ondersteunend en regelen ze de praktische kant. Velen zoeken echter zelfstandig de rosse buurten op om daar geslachtsgemeenschap te kunnen ervaren. Maar toch is dit niet vanzelfsprekend . Ten eerste is het voor sommige en zeer moeilijke en grote stap,zeker voor diegene die nog geen vrede hebben genomen met hun handicap.  En ten tweede willen veel prostituees geen seks met gehandicapten. Zo zegt ook Michèle Van Overstraeten  “De buitenwereld aanvaardt meestal niet dat mensen met een handicap seks hebben. Ik heb beroep gedaan op een prostitué, gewoon omdat er geen andere mogelijkheid was. En ook dat was niet simpel. De meeste prostituees zien seks met een persoon met een handicap niet zitten.”

Slot
Ik heb heel veel bijgeleerd over de noden van gehandicapten en over gehandicapten in het algemeen bij het maken van deze paper. Men moet weten dat het ondanks hun beperking nogal altijd mensen zijn die seksuele noden hebben. En men niet te vlug en te hard mag oordelen over gehandicapten die geslachtsgemeenschap willen. Ook moet er meer werk gemaakt worden van begeleidende instanties in België want momenteel is er een schrijnend tekort.

6.Bibliografie
-Het belang van Limburg en het nieuwsblad.
-http://nl.wikipedia.org/wiki/Handicap_(medisch).
-Documentaire van koppen XL over 3 seks bij gehandicapten.
-Mediaargus
-http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1084818/terwingen-wil-seks-met-mentaal-gehandicapten-altijd-strafbaar-maken.aspx

REACTIES

P.

P.

leuk

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.