Orgaandonatie

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 6e klas vwo | 706 woorden
  • 26 februari 2005
  • 305 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.9
  • 305 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Geen bezwaar = Doneren maar!

In Nederland is een ernstig tekort aan organen, daardoor is de laatste tijd een discussie opgelaaid over het al dan niet invoeren van het ‘geen bezwaarsysteem’. Het ‘geen bezwaarsysteem’ houdt in dat iedereen na zijn overlijden donor is, tenzij hij heeft laten registreren dat hij dit nadrukkelijk niet wil. Ik vind dat een heel goed plan. Het levert veel meer organen op dan het huidige systeem doet. Daardoor zullen wachtlijsten korter worden of misschien zelfs helemaal verdwijnen. Ook zullen ook minder mensen sterven die te lang op een orgaantransplantatie moesten wachten.
Uit onderzoek blijkt dat acht op de tien Nederlanders wel donor zouden willen zijn, maar slechts drie van de tien Nederlanders zich daadwerkelijk registreren. Vaak is het zo dat mensen die iets absoluut niet willen sneller actie zullen ondernemen om dat duidelijk te maken dan mensen die iets wel willen. Bijna tweederde van de Nederlanders is voor de invoering van het ‘geen bezwaarsysteem’.

Tegenwoordig is donor worden iets heel vrijblijvends. Als je je keuze vast wil leggen is daar de mogelijkheid toe. Je kunt laten registreren dat je donor wilt zijn, maar je kunt ook laten registreren dat je geen donor wilt zijn. In de huidige situatie is het zo dat het ook mogelijk is dat je helemaal geen wens duidelijk maakt. Juist doordat het zo vrijblijvend is, zijn er maar zo weinig mensen die kun wens laten registeren.
Het niet laten registreren van jou wens zorgt voor veel problemen. Je zadelt je nabestaanden op met de moeilijke keus om te beslissen wat er met jouw organen gebeurt na je overlijden. Dat is natuurlijk voor de familie heel moeilijk. Ze hebben net een dierbaar persoon verloren, en dan moeten ze in ene de zaak heel klinisch bekijken om te beslissen wat er met de organen van hun geliefde moet gebeuren. Omdat die omschakeling tussen emotie en verstand heel moeilijk is zegt de familie in 85% van de gevallen NEE tegen orgaandonatie.
Vaak wordt de beslissing om de organen niet te doneren aangevoerd met het argument ‘Als hij donor zou willen zijn, dan had hij dat wel laten registreren’. Het is natuurlijk zonde dat die organen verloren gaan voor donatie, alleen maar omdat de wens van de overledene niet geregistreerd staat.
Ook voor de artsen is het prettiger dat van iedereen de wens duidelijk is. Er zal altijd nog wel even contact zijn met de familie, maar de artsen kunnen de kwestie orgaandonatie veel makkelijker aankaarten. En dat scheelt tijd. In de tijd die daardoor bespaard wordt, kunnen de artsen zich bezighouden met het prepareren van de organen voor donatie. Want de organen blijven natuurlijk niet lang goed in een dood lichaam. Doordat er sneller gehandeld kan worden blijven meer organen geschikt voor transplantatie….. In het huidige systeem kon het voorkomen dat familieleden na lang wikken en wegen alsnog besluiten om de organen af te staan voor transplantatie, maar doordat het zolang duurt voor ze tot dat besluit komen, zijn de organen al niet meer geschikt voor transplantatie.
Het uiteindelijke doel van het invoeren van het ‘geen bezwaarsysteem’ is natuurlijk dat het meer organen oplevert. Als systeem daadwerkelijk zou worden ingevoerd, dan zou dat de helft extra organen opleveren. Dat is veel. Daarmee zouden de wachtlijsten flink verkort kunnen worden, en voor sommige organen zouden de wachtlijsten zelfs weggewerkt kunnen worden.
Wat moeten we voor die extra organen doen? Weinig tot niets. De vrije keus om wel of geen donor te worden is er nog steeds. Dus er is dus totaal geen sprake van verplichting. Alleen moet je na invoering van het ‘geen bezwaarsysteem’ actie ondernemen als je GEEN donor wilt zijn. Terwijl het in het huidige systeem zo is dat je actie moet ondernemen als je WEL donor wilt zijn. Maar keus is dus nog steeds aan het individu zelf.
Ik ben er dus voorstander van dat het ‘geen bezwaarsysteem’ wordt ingevoerd. Het levert veel extra organen op voor transplantatie terwijl men er weinig voor hoeft te doen. Ook blijft men gewoon zelf nog de baas over wat er met je organen gebeurt. Het grote voordeel is gewoon dat de keuze van iedereen altijd staat geregistreerd. Daardoor kan men sneller handelen en komen er meer organen beschikbaar. Dus: Geen bezwaar = doneren maar!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

L.

L.

het is nog niet af maar ik ben tegen het "geen bezwaar systeem":

Wetsvoorstel over nieuw donorsysteem.

Ik hou mijn betoog over donoren. Er zou een nieuwe regel komen die houdt in: dat iedereen donor is tenzij er bezwaar er tegen wordt aangetekend. (Iedereen is donor tenzij hij/zij er tegen is om donor te zijn).
Op 8 maart 2005 is dit voorstel afgewezen, het is afgewezen omdat er verwacht wordt dat er geen gewenste stijging komt. Hij verwacht dat er naar vier jaar een lichte stijging van 10% zal zijn.

Eerst was de regel: waneer je 18 jaar wordt krijg je een formulier thuis gestuurd waarop 4 keuzes staan:

1. Ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden beschikbaar voor transplantatie.
2. Ik stel mijn organen en weefsels naar mijn overlijden niet beschikbaar voor transplantatie.
3. Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden. Zij beslissen na mijn overlijden of mijn organen en weefsels wel of niet beschikbaar worden gesteld voor transplantatie.
4. Ik laat de beslissing over aan een specifiek persoon. Hij of zij beslist na mijn overlijden of mijn organen en weefsels wel of niet beschikbaar worden gesteld voor transplantatie.

Bij keuze 1 moet je kiezen welke organen en/of weefsels je wilt afstaan, je kunt kiezen uit:

Alvleesklier Hart Lever
Bloedvaten Hartkleppen Longen
Botweefsel, kraakbeen en pezen Darmen Nieren
Hoornvliezen Huid

Mijn stelling is: Ik denk dat de invoering van de nieuwe regel, je bent sowieso donor en als je geen donor wil zijn moet je dat laten registeren, een slechte regel omdat de overheid nu over je eigen lichaam beslist. Je bent zelf de eigenaar over je lichaam daar hoort niemand anders over te kunnen beschikken. Je kunt wel donor worden maar daar moet je zelf voor kiezen en niet de overheid. Met de nieuwe regel zou je wel bezwaar kunnen aantekenen maar toch beslist de overheid dat je eerst donor bent. Je wordt gewoon gedwongen om donor te zijn.

Ook zijn er veel mensen bang, als zij in coma komen te liggen, de doktoren hen niet proberen wakker te maken, omdat er veel vraag naar organen is. Dat is een stelling van mensen die echt heel erg bang maar dit is niet waar omdat doktoren verplicht zoveel mogelijk te doen voor degene die in coma ligt.

Veel mensen willen geen donor zijn omdat ze bang zijn dat als hun lichaam “leeg” word gehaald dat ze er dan heel raar uit gaan zien en dat hun familie, vrienden en kennissen schrikken van het lichaam. Dit is niet waar omdat doktoren je lichaam helemaal netjes maken, en je er weer tiptop uit komt te zien.


Als er in Nederland zo’n systeem zou komen (sowieso donor tenzij je er bezwaar tegen aantekend) dan zou er een systeem moeten komen waar alle mensen in moeten staan die donor zijn. En er zou een systeem moeten komen waar degene instaan die niet donor willen zijn. Ik denk dat het niet gaat lukken omdat er heel veel hier ook illegaal wonen en als die dan dood zouden gaan dan worden zijn/haar organen en/of weefsels gebruikt en dan blijkt het dat hij/zij helemaal niet in Nederland woont.
Veel mensen die doen het ook niet omdat het niet mag van God. Ze denken wat je krijgt van God daar moet je zuinig mee omgaan, dat mag je niet zomaar mee gaan “knoeien”. Maar ik vind dat geen goede reden omdat als je in de bijbel kijkt en het scheppingsverhaal leest dan lees je dat God een rib uit het lijf van Adam haalde en maakte daar Eva van. Je zou hier ook aan donatie kunnen denken.

Je kunt ook met projecten mensen laten na denken over het donor zijn. Veel projecten op school laten houden, in bibliotheken en in openbare gebouwen waar veel mensen komen. Ik denk dat als mensen er constant op gewezen worden dat ze er dan wel gaan over na denken. Ook zijn ze van plan om telkens als je bij de gemeente komt, voor een nieuw paspoort of andere gemeente zaken, dat ze dan gaan vragen of je donor wilt worden. Het onderwerp komt nu steeds terug op tv in kranten en op de radio, daar door horen mensen steeds weer iets over donor zijn. Ik denk dat hierdoor ook veel donoren erbij komen.


De stelling: “Ik wil alleen orgaandonor zijn als mijn organen terechtkomen bij een andere orgaandonor” vind ik een moeilijke omdat je dan mensen die geen donor zijn geen leven gunt en de andere die wel donor zijn wel. Maar ik denk dat je dan wel meer donoren bijkomen. En dat iedereen dan kans heeft op een langer leven. Maar als alle mensen die organen en/of weefsels nodig hebben en die ook donor zijn voor zien zijn, dan denk ik wel dat je dan ook de mensen organen en/of weefsels moet geven.

Veel moslims vinden ook dat je wel een orgaan en/of weefsels mag krijgen maar je mag zelf geen donor zijn.

Door het nieuwe systeem verwachten ze veel nieuwe donoren, ik vind dit onzin want ik denk dat iedereen massaal bezwaar gaat aantekenen. Uit onderzoek blijkt dat acht op de tien Nederlanders wel donor zouden willen zijn, maar slechts drie van de tien Nederlanders zich daadwerkelijk registreren. Dus dan is het voor die kleine groep wel handig dat er zo’n systeem komt.

In het systeem van nu heb je ook de keuze om het aan je nabestaanden over te laten, door het systeem wat er aan gaat komen is die keuze mogelijkheid er niet meer. Sommige mensen vinden dat heel naar want zelf weten ze niet wat ze moeten kiezen en laten ze de keuze achter bij de nabestaanden, zodat die kunnen kiezen of hij/zij wel/geen organen/weefsels achter laten.
17 jaar geleden