Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... de coronacrisis heeft een grote impact op jongeren. Wij zijn benieuwd hoe jij ermee omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫

Doe mee


ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je pws of sectorwerkstuk?

Check de online masterclasses van het Rijksmuseum waarin experts hun kennis en tips delen, zodat jij tot een goed onderwerp komt. En wist je dat je mee kunt doen aan de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd? Je maakt dan met jouw pws of sectorwerkstuk kans op 1500 euro en een traineeship!

We horen de laatste tijd vaak in het nieuws over vluchtelingen die in rubberbootjes proberen een oversteek naar Europa te maken. Maar wie is eigenlijk een vluchteling?

Een vluchteling is iemand die zijn woongebied is ontvlucht uit angst voor geweld of zijn leven. Volgens de Verenigde Naties (UNHCR) hebben sinds 2015 al 1,12 miljoen vluchtelingen via de Middellandse Zee de oversteek naar Europa gemaakt. Nog nooit zijn er zo veel mensen tegelijk bereid geweest om hun land onder zulke gevaarlijke en zelfs dodelijke situaties te ontvluchten.

Elke dag komen er honderden wanhopige vluchtelingen Europa binnen. Zij steken de zee over onder hachelijke omstandigheden of maken lange reizen over verschillende landen. Velen van hen verdrinken onderweg of worden tegengehouden bij de grenzen.

Daarom is de vluchtelingencrisis een groot globaal probleem dat niet alleen door regionale landen moet worden opgelost. Dat houdt in dat alle landen bij het probleem betrokken zijn. Hierdoor moet Nederland ook een rol spelen en dat betekent dat ook Nederland meer vluchtelingen moet opnemen.

Er zijn verschillende redenen waarom Nederland meer vluchtelingen op moet nemen.

Ten eerste is Nederland altijd een multiculturel land geweest. We weten allemaal dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog duizendtallen joden uit Duitsland en andere landen, zoals Oostenrijk en Polen, naar Nederland kwamen. Ook kwamen er na de oorlog veel Turken en Marokkanen naar Nederland. Al jaren geleden heeft de boom van Nederlandse samenleving in een multiculturele bodem geworteld en is hij daar opgegroeid. Het opnemen van meer vluchtelingen geeft ons en de wereld een krachtig positief beeld van Nederland in het omgaan met vluchtelingen.

Ten tweede heeft iedere persoon rechten, alleen al vanwege het feit dat hij/zij een mens is. In totaal staan er 30 rechten beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die door de Verenigde Naties en dus ook door Nederland is ondertekend. Een van die 30 rechten is recht op een zeker leven en een veilige woonplek. Nederland is een van de landen die altijd voor de mensenrechten is. Van vrijheid in homoseksualiteit en vrijheid van godsdienst tot rechten op sociale zekerheid. Het onderteken van deze verklaring betekent niets anders dan dat ook Nederland verantwoordelijk is voor de stroom van vluchtelingen die op zoek naar geborgenheid en vrijheid is.

Ook vanuit het politieke oogpunt gezien moet Nederlands meer vluchtelingen opnemen. Nederland stuurt militairen naar landen als Afghanistan of Irak. Maar waarom? Op dit moment zijn er 290 Nederlandse militairen in Mali bezig. Mali is Afrika’s derde grootste goudproducent met grootschalige exploratie. Mali is ook beroemd om zijn deposito’s van uranium. Daarnaast heeft Mali groot potentieel aan diamant-exploratie. Ongeveer 150 Nederlandse landmilitairen ondersteunen Iraakse en Koerdische strijdkrachten met training en advies. Irak is een heel belangrijk strategisch punt in het Midden-Oosten. Daarnaast staat Irak bekend om zijn aardoliebronnen, ijzer, chroom, en nikkel. Nu veel landen bezig lijken te zijn met de ontwikkeling van kernwapens, is een land met uranium, ijzer en aardolie heel essentieel om in bezit of onder invloed te houden. Maar nu over Afghanistan. Sinds 1993 is al bekend dat Afghanistan een grote voorraad van olie, koper, ijzer, koolsteen en koolbaat heeft. In 1994 begonnen de burgeroorlogen in gebieden die aardolierijk waren. De Amerikaanse functionarissen hebben in 2001 bekendgemaakt dat er in Afghanistan voor bijna een biljoen Amerikaanse dollar aan nieuwe grondstofvoorraden is gevonden. In 2002 heeft Nederland zijn militairen naar Afghanistan gestuurd om de Afghaanse overheid te helpen met het behoud van de veiligheid in speciale gebieden, zoals koolsteenmijnen en oliebronnen; dat leidde tot nog grotere burgeroorlogen.

Dat doen we natuurlijk niet alleen maar voor het goede doel; het sturen van militairen kost ons miljoenen euro's. We moeten het op een manier terugkrijgen. Het echte doel van deze zogenaamde hulp is niks anders dan het leegplunderen van een land van zijn grondstoffen. Wederom is hier sprake van zuiver imperialisme en diefstal! De aanwezigheid van Nederland in zulke landen kost de bevolking van die landen hun veiligheid, leven en toekomst. Daarom zijn we bij de ontstane problemen door vlucht van vluchtelingen betrokken.

Natuurlijk zijn er ook redenen die het opnemen van vluchtelingen in twijfel brengen.

Een van die redenen is dat Nederland vol genoeg is. Maar ongeveer negen maanden geleden heeft er een manifestatie in Groningen plaats gevonden met de boodschap dat vluchtelingen welkom zijn in Groningen. Daarnaast heeft een van de gemeenteraadsvrouwen van Groningen, Carrine Bloemhoff van de PvdA, in een debat bekendgemaakt dat er vrij veel lege ruimtes in Groningen zijn, die als opvangkampen voor de vluchtelingen kunnen worden gebruikt.

Ook zeggen de tegenstanders dat vluchtelingen de Nederlandse cultuur vernietigen. Maar zoals ik al eerder benoemd heb, is Nederland altijd een multicultureel land geweest en het opnemen van meer vluchtelingen heeft geen nadelig effect op onze samenleving. Iedereen leeft met vrijheid en vrede naast elkaar. Bovendien blijft alles zoals het hoe tot nu toe is geweest. Er wordt dus nog steeds haring en hutspot gegeten en op Koningsdag gaan we nog steeds met oranje kleren en klompen rondlopen.

Het is mij wel duidelijk dat Nederland meer vluchtelingen moet opnemen, want we maken ons altijd sterk voor de mensenrechten. We wonen in een multicultureel land dat al jaren geleden uit verschillende nationaliteiten is opgebouwd. Bovendien zijn we ook verantwoordelijk voor de problemen die tot zekere hoogte door ons zijn veroorzaakt. Alles bij elkaar opgeteld is voor mij en natuurlijk ook voor jullie voldoende bewijs dat Nederland meer vluchtelingen moet opnemen.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.