Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je pws of sectorwerkstuk?

Check de online masterclasses van het Rijksmuseum waarin experts hun kennis en tips delen, zodat jij tot een goed onderwerp komt. En wist je dat je mee kunt doen aan de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd? Je maakt dan met jouw pws of sectorwerkstuk kans op 1500 euro en een traineeship!

Inleiding:
Laatst zag ik op t.v. beelden van een vuurgevecht, waarin Nederlandse en Afghaanse troepen vochten tegen de Taliban bij Kala Kala in Uruzgan, waarbij twee Nederlandse soldaten gewond raakten. Dit liet heel duidelijk zien dat Nederland in Uruzgan meer bezig is met oorlog dan wederopbouw. En van wederopbouw is in het algemeen ook niet veel van te pas gekomen, want de veiligheid is niet eens gehandhaafd en er zijn tot nu 11 Nederlandse doden gevallen in een land die je niet kunt opbouwen en een oorlog die je niet kunt winnen.

Stelling: De missie in Uruzgan moet niet worden verlengd.Achtergrondinfo
De Nederlandse operatie Task Force Uruzgan maakt deel uit van de internationale troepenmacht in Afghanistan, de ISAF. De Tweede Kamer heeft in februari 2006 ingestemd met de uitzending van ongeveer 1.200 Nederlandse militairen naar de provincie Uruzgan. Zij zullen zich twee jaar lang bezighouden met het bevorderen van stabiliteit en veiligheid in de provincie. Zij zullen ook meehelpen met de bestuurlijke en economische opbouw in het land. Er zijn 2 basissen in Uruzgan verdeeld over twee locaties: Tarin Kowt, waar de grootste basis, Kamp Holland ligt en Deh Rawod, 60 km ten westen, waar zich het kampement Camp Hadrian bevindt. De TFU bestaat voornamelijk uit soldaten, gepantserde voertuigen, en ook zijn er Apaches en enkele F16's . In april 2006 maakte het kabinet bekend tweehonderd militairen extra te sturen, omdat de veiligheidssituatie in de provincie Uruzgan 'aanzienlijk is verslechterd'. Onlangs zijn er ook nog 80 extra soldaten gestuurd omdat de situatie slechter werd en om de basissen beter te beveiligen. En binnenkort, waarschijnlijk eind deze maand, zal het kabinet beslissen of de missie wel of niet verlengd wordt na augustus 2008.

Argumenten Voor

Missie Uruzgan kan niet langer verlengd worden, want er zijn nu al bepaalde beperkingen, zoals:
Het tekort aan hoogopgeleid personeel. Medisch personeel bijvoorbeeld. In Kamp Holland is een ziekenhuis waar artsen werken die reservisten zijn in civielie ziekenhuizen werken. En dan zijn er ook nog de genisten, die de Nederlandse basissen hebben opgebouwd, werken mee met opbouwprogramma’s en worden ook gebruikt voor het opsporen van bernbommen, die de Taliban steeds vaker gebruiken. Ook aan hoger technisch personeel, zoals de monteurs van de Apache helikopters, is gebrek. Deze mensen zijn niet oneindig en zijn essentieel om de missie langer uit te kunnen voeren.
Een andere beperking is het materieel, dat vaker onderhoud nodig heeft en sneller slijt dan werd verwacht. De Patria pantserwagen kan niet tegen het klimaat daar, en de Cougar helikopter die vliegt in de zomer helemaal niet en al het andere materieel wordt voortdurend geplaagd door overmatig stof.


Het is dus onmogelijk om volgend jaar op de huidige manier door te gaan met de missie. De Nederlandse missie moet in ieder geval aangevuld worden met materieel uit andere NAVO-landen. Maar veel landen zijn daar niet toe bereid en uiteindelijk moet Nederland of meer troepen sturen of geheel terugtrekken.
De uitzenddruk voor het personeel is ook zeer hoog. De soldaten worden een half jaar uitgezonden, daarna blijven ze een jaar thuis, en daarna worden ze weer uitgezonden. Wat nogal lastig is, want de soldaten houden dat misschien wel vol, maar de gezinnen niet en dit leidt ertoe dat mensen hun carrière opgeven wat als gevolg heeft dat meer mensen de Defensie verlaten dan er bij komen.
Volgens Generaal Dick Berlijn verslechtert de veiligheidssituatie in het zuiden van Afghanistan, doordat de strijders van de Taliban steeds professioneler worden.
Ze worden steeds beter en effectiever en ze moeten zeker niet onderschat worden. Ook komen er voortdurend strijders bij, meestal uit Pakistan, maar ook uit andere landen. Aangezien de Ghurka's met hun kapmessen daar niet veel aan kunnen doen, maakt hij zich daar best zorgen over. En ik vind dat we naar hem moeten luisteren, want hij is de hoogste militair, hij kan het beste hierover zeggen en ik vind dat het kabinet zeker naar hem moet luisteren bij het nemen van hun besluit.

Uit een enquete blijkt dat de steun voor de missie nogal laag is en steeds aan het dalen is, in juli was de steun nog 50% en in september is dat gedaald tot 35%. Driekwart van de mensen vindt dat het kabinet bij dit besluit rekening moet houden met de mening van de Nederlandse bevolking.

De mensen die tegen de missie zijn hebben wel goeie redenen, want de afgelopen 30 jaar heeft Afghanistan voortdurend te maken met oorlogen. Geschiedenis heeft uitgewezen dat het onmogelijk is met militair ingrijpen het land vrede en stabiliteit te brengen, ten eerste is de infrastructuur zeer slecht, Afghanistan is 1 van de armste landen ter wereld, ten tweede heb je te maken met de Taliban, waar het Westen al 6 jaar lang tegen vecht. Volgens 2 Russische oud-generaals die in de jaren '80 in Afghanistan hebben gevochten is de Nederlandse missie een onmogelijke taak. Volgens hen zal er in Afghanistan ook geen vrede heersen, totdat alle buitenlandse troepen weg zijn en ze vinden ook dat Nederland meteen moet vertrekken uit Uruzgan, omdat dat geld en mensenlevens spaart. Nederland kan dus beter vertrekken en als Nederland zo graag aan een vredesmissie wil meedoen kunnen ze dat beter in Afrika doen bijv. in Darfur, want daar is het materiaal beter voor geschikt en kan er meer gedaan worden aan de wederopbouw.

Argumenten tegen:

1: Eerste resultaten zijn bereikt, met name vrije verkiezingen. Wederopbouw is in deel van Afghanistan al op gang gekomen. Wat heb je aan vrije verkiezingen als de macht van de president niet verder rijkt dan de hoofdstad, president Karzai wordt dan ook niet voor niets de burgemeester van Kabul genoemd. Er is pas sprake van wederopbouw als er dingen worden verbeterd voor alle burgers in heel Afghanistan. Dat is op dit moment nog lang niet het geval, want de veiligheid is niet eens gewaarborgd.
2: Nederland is verplicht aan de missie mee te doen omdat het een Navo land is. Er was maar afgesproken voor 2 jaar, en het gaat hier om de periode daarna, dus er is niks mis mee als Nederland zich na die tijd terugtrekt, want dan heeft Nederland al bewezen dat ze trouw zijn geweest aan de Navo en ze hoeft ook niet bang te zijn voor reputatieschade, want Nederland heeft wel, met uitzondering van wederopbouw, goed werk verricht in Afghanistan, dus terugtrekken zou geen probleem moeten zijn.
3: Het Nederlands leger moet ook in gevaarlijke delen van de wereld opereren. De gene die dat hebben gezegd zijn waarschijnlijk nog nooit in Afghanistan geweest, want er wordt gezegd dat Afghanistan zelfs gevaarlijker is dan Irak en daarmee is het 1 van de gevaarlijkste plekken op aarde en ik weet zeker dat als Nederland daar blijft, er nog vele Nederlandse doden zullen vallen. In mijn ogen kunnen ze het werk beter overlaten aan een ander land, bijvoorbeeld Pakistaan of de Afghanen zelf, ze kunnen bijv. economisch worden geholpen of militair geadviseerd, want zij kennen het land beter en kunnen beter omgaan met de bevolking en zullen dan ook hoogstwaarschijnlijk sneller resultaten boeken dan Nederland.

Conclusie

1: Het is een onmogelijke missie. Militairen worden met onmogelijke taak- wederopbouw- naar een gebied gestuurd waar geen vrede heerst. Het zal steeds gevaarlijker worden en er zullen meer doden vallen aan Nederlandse zijde.
2: Er is een tekort aan opgeleid personeel en goed materieel, dus verlenging van de missie zal het heel lastig maken.
3: Het kleine Nederland heeft al een hele grote bijdrage geleverd aan de missie, de kosten rijzen de pan uit voor Nederland en een ander land moet Nederland opvolgen.
4: Operaties in Afrika kunnen veel goedkoper en effectiever worden uitgevoerd.

Als je iets doet, doe het dan goed of doe het niet, en in dit geval kunnen we het beter niet doen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

R.

R.

Er staat dat Genisten worden gebruikt om bermbommen op te sporen en dat dat hun taak niet is.
Maar op wikipedia staat dat wel: http://nl.wikipedia.org/wiki/Genie_(legereenheid)


11 jaar geleden