ADVERTENTIE
Raad jij de studie?

Waarschijnlijk heb je al wat studies op het oog. Maar heb je echt alle studies overwogen? Grote kans dat je wat toffe opleidingen over het hoofd ziet. In deze video gaan Lauren, Lin & Marit raden welke studie wij zoeken! Misschien is dit ook wel wat voor jou?


Meer info

Stelling: Er moeten minder zwarte scholen in Nederland komen.Inleiding

“ Op de basisschool hebben Turkse en Antilliaanse leerlingen in groep 8 nog een taalachterstand van bijna tweeëneenhalf jaar op autochtone niet-achterstandsleerlingen. Marokkaanse leerlingen lopen twee jaar achter en Surinaamse – net als autochtone achterstandsleerlingen – nog ongeveer één jaar op autochtone niet-achterstandsleerlingen. Bij het rekenen liggen Turkse, Marokkaanse en Surinaamse leerlingen in groep 8 ongeveer een half jaar en Antilliaanse leerlingen driekwart jaar achter op de autochtone niet-achterstandsleerlingen. De leerachterstand van alle allochtone groepen ten opzichte van de autochtone niet-achterstandsleerlingen is nog beduidend groter dan die van autochtone achterstandsleerlingen.”

Dit is één van de conclusies uit het Jaarrapport Integratie 2005 en gaat over de achterstanden op zogenaamde zwarte scholen.Een zwarte school is een school waarbij meer dan 70% van de leerlingen van niet-westerse allochtone afkomst is. Omgekeerd is er sprake van een witte school als meer dan 70% van de leerlingen van autochtone afkomst is. Bij het tussenliggende gebied is er sprake van een gemengde school.

Dit kleine stukje tekst geeft al aan dat de problemen op zwarte scholen groot zijn. Zwarte scholen zijn niet goed voor de ontwikkeling van de leerlingen en ik vind dan ook dat er minder zwarte scholen in Nederland moeten komen.Argumenten:

- Ten eerste zijn zwarte scholen slecht voor de taalontwikkeling en daarmee dus ook slecht voor de integratie. Deze allochtone leerlingen wonen in Nederland en er wordt dan ook van ze verwacht dat ze kennis hebben van de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis. Dit is voor leerlingen van zwarte scholen moeilijk te realiseren als bijvoorbeeld 95% van de school allochtoon is en er thuis ook niet veel aan het Nederlands wordt gedaan. Als ze dan op school en thuis nauwelijks goed Nederlands spreken, leren ze ook veel minder snel de taal. Als de overheid meer geld besteedt om minder zwarte scholen in Nederland te laten komen, zullen deze allochtone leerlingen met meer autochtone kinderen op school komen te zitten. Hierdoor zullen de allochtone leerlingen waarschijnlijk meer en beter Nederlands gaan praten doordat ze meer met autochtone kinderen omgaan. De allochtone leerlingen zullen zien dat het in Nederland vanzelfsprekend is dat je iets weet van de Nederlandse cultuur en geschiedenis en dit zullen dan ze dan ook eerder en sneller leren van autochtone kinderen.

Ook moet de overheid in het begin meer geld besteden aan de taalachterstanden op deze zwarte scholen zodat ze in ieder geval op school beter en vaker Nederlands praten, kunnen de allochtone jongeren zich beter aanpassen in Nederland en zal de integratie soepeler verlopen. Ook kan je de ouders van allochtone leerlingen een Nederlands cursus aanbieden, zodat de ouders beter Nederlands zullen gaan praten en ze meer zullen leren over de Nederlandse cultuur, dit zullen ze weer overbrengen op hun kinderen.- Daarnaast is het op zwarte scholen eindresultaat op deze scholen veel lager dan op witte scholen. De meeste leerlingen beheersen de Nederlandse taal niet goed genoeg om de stof daadwerkelijk te begrijpen, hierdoor lezen en leren ze langzamer dan autochtone leerlingen. Doordat dit hele proces bij allochtone leerlingen langzamer gaat, hebben zij in feite meer tijd nodig iets te leren en bijvoorbeeld een schoolexamen te maken. Deze extra tijd krijgen ze in de meeste gevallen niet en daardoor liggen de gemiddelde cijfers van deze leerlingen dan ook lager dan die van de autochtone leerlingen. Hierdoor zakken er meer allochtone leerlingen voor hun eindexamen en is dus het eindresultaat op zwarte scholen lager dan op witte scholen. Meestal hebben ze na het zakken voor hun examen geen zin meer om nog hun school af te maken en ze worden op deze manier vroegtijdige schoolverlaters. Voor hen is dit gebruikelijk omdat ze om hen heen niets anders zien.Daarnaast worden veel allochtone meisjes uitgehuwelijkt, trouwen op jonge leeftijd of moeten werken in de zaak van de ouders, hierdoor stoppen deze meisjes sneller met hun school terwijl ze nog geen diploma op zak hebben. Als deze meisjes op een wittere school zouden zitten en ze zouden zien dat de meisjes daar dit alles niet doen, dan zouden ze waarschijnlijk minder snel stoppen met school en proberen een diploma te halen.

Door deze twee dingen verlaten minder mensen de school mét een diploma dan de leerlingen die zijn begónnen met de school.

De leerlingen die hun eindexamen wel halen hebben meestal geen goede aansluiting op het MBO omdat hun kennis van het Nederlands te klein is. Zodra de leerlingen op een wittere school zitten zullen ze een ander voorbeeld om zich heen zien en zich hopelijk daaraan spiegelen. Ook doordat ze beter en vaker Nederlands spreken op wittere scholen, zullen de resultaten zeker omhoog gaan.- Als laatste bevorderen zwarte scholen extremisme en polarisatie. Doordat de verschillende allochtone groepen veel met elkaar om gaan zullen ze uiteindelijk groepjes vormen en dat werkt polariserend en veroorzaakt sneller extremisme. Door minder zwarte scholen in Nederland te hebben zullen de leerlingen zich meer aanpassen en meer begrip krijgen voor de Nederlandse cultuur door de autochtone leerlingen om zich heen. Ook zullen ze Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes krijgen waar ze zich vanzelf aan gaan spiegelen.

Hierbij blijft het belangrijk dat er speciale zorgcoördinaten worden aangesteld die de leerlingen extra in de gaten houden, bijvoorbeeld door te kijken of er een (geloofs)verandering optreedt in hun gedrag.Oplossing:

Het is moeilijk een oplossing te vinden voor dit probleem. De enige oplossing is om scholen een bepaalde maximale hoeveelheid allochtonen op de school toe te laten. Zo zorg je ervoor dat de scholen niet volstromen met alleen allochtone of alleen autochtone leerlingen.

Zo is er al een overeenkomst tussen drie dicht bij elkaar liggende scholen in Amsterdam. Zodra de ene school teveel aanmeldingen krijgt van allochtone leerlingen, stuurt de school deze leerlingen naar één van de andere twee scholen. Zo doen alledrie de scholen het en is er nu een goede balans op de scholen tussen allochtone en autochtone leerlingen. Ouders die toch hun kind per se naar een bepaalde school willen sturen en die school al te vol zit, kunnen op een wachtlijst komen te staan. Ouders die niet op de wachtlijst willen staan kunnen altijd hun kind nog naar een andere school sturen. Zo wordt er niemand geweigerd.

Deze maximale hoeveelheid allochtone leerlingen zal natuurlijk gaan verschillen per stad, de ene stad heeft nou eenmaal meer allochtone leerplichtige inwoners dan de andere stad. Daar moet de maximale hoeveelheid natuurlijk wel aan worden aangepast. In de echt grote steden zal de maximale hoeveelheid misschien gaan verschillen per stadsdeel waar je woont, omdat daar dan in het ene stadsdeel ook weer meer allochtone leerplichtige inwoners zijn dan in het andere stadsdeel.Tegenargument+weerlegging: Aan de andere kant kun je de taalachterstand bij allochtone leerlingen natuurlijk wel beter aanpakken als ze allemaal op dezelfde school zitten. Dan hebben de autochtone leerlingen er veel minder last van. Maar als je deze allochtonen op één school laat zitten integreren ze alsnog veel minder snel dan als ze met meer autochtone leerlingen op een school zouden zitten. Verder kan je ervoor zorgen dat de autochtone leerlingen van hun taalachterstand minder last hebben om gratis extra huiswerkbegeleiding en taallessen te geven aan de leerlingen met een taalachterstand. Dit kost natuurlijk wel veel geld, maar deze leerlingen zijn wel de toekomst. Aangezien de vergrijzing eraan komt komen er veel meer banen vrij. Er zijn te weinig autochtone jongeren om deze vrijgekomen banen op te vangen en we hebben de allochtone jongeren dus nodig om deze banen te vullen. Hierdoor wordt het geld dat wordt besteedt aan gratis huiswerkbegeleiding en taallessen weer terugverdient door de allochtone leerlingen zelf.Al met al vind ik dat zwarte scholen slecht zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen omdat het slecht is voor de integratie, het eindresultaat op zwarte scholen lager is en omdat zwarte scholen extremisme bevorderen. Dus ga totaal zwarte scholen tegen, dat is voor alle leerlingen een zege.Bronnen:

-Vrij Nederland van 23 december 2006, artikel De Onmacht Doorbroken bladzijde 22


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

H.

H.

beetje onduidelijk. Bij de argumenten heb je een heel verhaaltje staan wat wel goed is. Nu heb jij niet duidelijk geschreven wat die argument dan precies is.

8 jaar geleden