Meisjes zijn slimmer dan jongens

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas havo | 438 woorden
  • 24 februari 2009
  • 29 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
29 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Als je naar HAVO/VWO scholen kijkt, zal je merken dat er veel meer meisjes zijn in vergelijking met jongens. Op de VSBO’s halen meisjes hogere cijfers dan jongens en meer meisjes gaan naar de universiteit en halen hun diploma. Een verklaring hiervoor kan zijn dat jongens minder serieus zijn dan meisjes. Meisjes doen het beter in het onderwijs dan jongens. Dat komt door de onderwijsvernieuwingen. Taal en sociale vaardigheden voeren nu de boventoon. Mijn stelling voor vandaag is Meisjes zijn slimmer dan jongens.

Enkele gegevens: 75 procent van de vrouwen die in 1996 begonnen met een hbo-opleiding had na 9 jaar het diploma. Bij de mannen was dat 60 procent.
Op de universiteit had 71 procent van de vrouwen na 9 jaar een diploma. Bij de mannen 60 procent. De belangrijkste verklaring is dat meisjes emanciperen. Vroeger ging een meisje, bij wijze van spreken, automatisch naar de huishoudschool, of ze ging trouwen. Sinds de jaren zeventig worden meisjes gestimuleerd om door te leren. Economische zelfstandigheid wordt belangrijker, ook omdat huwelijken vaker stranden. Dat vertaalt zich in het onderwijs.

Andere redenen zijn dat veel meisjes over het algemeen netter werken dan jongens.
- Ook lijken ze vaak serieuzer bezig te zijn met school.
- Jongens lijken vaak meer sturing nodig te hebben om hun taken tot een goed einde te brengen.
- Meisjes zijn communicatief vaak beter ontwikkeld dan jongens, waardoor bv. ze meer informatie meekrijgen.
- Jongens gaan meer uit of hangen meer rond op straat dan meisjes. Ze zijn ook meer geneigd om alcohol of drugs te gebruiken.

Ook haken veel jongens voortijdig af omdat de manier waarop er onderwijs wordt gegeven, niet aansluit bij hun manier van denken en doen.
Meisjes doen het veel beter. Tot midden jaren negentig was er nog een soort veiligheidsklep, doordat jongens die in de havo waren blijven hangen, na hun eindexamen doorstroomden naar de zesde klas van het vwo. Dat is nu veel moeilijker geworden.
En dan is er nog de feminisering van het onderwijs. Er zijn steeds meer vrouwen gaan lesgeven. Dit kan ten nadele zijn van jongens, omdat een mannelijke leraar de leerstof op een manier behandelt die beter aansluit bij hun interessen en wijze van informatieverwerking. Maar voor deze theorie is weinig bewijs.
Er zijn ook aanwijzingen dat er verschillen zijn in de hersenontwikkeling van jongens en meisjes. Dat zegt neuropsycholoog Jelle Jolles van de Universiteit van Maastricht. Meisjes verwerken informatie op een andere manier dan jongens. Dit leidt tot een beter begrip van de stof.
Zelf denk ik dat de inteligentie ligt aan jezelf, aan hoeveel dedicatie je geeft en aan je houding. Het heeft niks te maken met je geslacht.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.