Iedere Nederlander moet zijn DNA afstaan.

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 4e klas havo/vwo | 1145 woorden
  • 7 maart 2016
  • 93 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.8
  • 93 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode


                     Iedere Nederlander moet zijn DNA afstaan.                                                             

Waartoe DNA-onderzoek toe in staat is.Door uitgebreid DNA onderzoek is het mogelijk gemaakt om DNA onderzoek toe te passen voor het oppakken van criminelen en het bevestigen van ouderschap. Door DNA is het mogelijk om verdachten makkelijk op te sporen en is het mogelijk om meer bewijs te verzamelen tegen een verdachte.Een verdachte laat soms sporen achter zoals sperma, haren of bloed, zonder DNA onderzoek zouden deze belangrijke aanwijzingen niet leiden naar de dader.De Nederlandse politie houdt al een DNA-databank bij, het is verplicht DNA(wangspeeksel) af te staan als de officier van justitie je hiertoe verplicht of als je sinds 2005 veroordeeld bent.Natuurlijk mag iedere Nederlander vrijwillig DNA afgeven bij een DNA-databank, maar zou het niet veel veiliger worden als DNA afgeven verplicht wordt.

Argumenten voor:

DNA-databank als afschrikmiddel.Wanneer DNA afgeven aan een DNA-databank verplicht wordt, zal het aanwijzen van criminelen veel gemakkelijker worden.Een veel pleger zijn DNA is geregistreerd bij de DNA-databank en dit houdt criminelen tegen om misdaden te plegen, doordat de pakkans aanzienlijk vergroot wordt.Als iemand weet dat de pakkans voor een misdrijf erg hoog is zal dit een grote rol spelen in het wel of niet plegen van een misdrijf.

Meer opgeloste misdrijven.Meer dan 80.000 Nederlanders zijn geregistreerd bij de DNA-databank en er zijn 40.000 DNA sporen gevonden.Dus de rest van de Nederlanders heeft een grotere kans om de politie te ontlopen als er DNA gevonden is op de plaats delict en als het verplicht wordt om DNA af te geven worden er misschien matches overeenkomsten gevonden met de 40.000 sporen.Als DNA dat op de plaats delict gevonden is wordt dit DNA in de DNA-databank opgeslagen en neemt de politie DNA van alle verdachten af, DNA afgeven is vrijwillig dus de dader kan de aanvraag op DNA gewoon weigeren.Als de DNA-databank verplicht wordt kunnen eerste keerovertreders gemakkelijk worden opgespoord en is het weigeren van DNA afgifte niet mogelijk.

Argumenten tegen:

privacyPrivacy van mensen wordt hiermee onderdruk gezet omdat iedereen jouw DNA kan inzien.Op DNA staat de informatie over erfelijke ziektes of over het oorspronkelijke geslacht van iemand.Als DNA-beheerder wil ik graag mijn privacy zo lang mogelijk behouden en ik wil niet dat iemand anders daar inzicht in heeft.Ik wil niet tegen mijn mening in DNA afgeven, ik beslis wat er met mijn lichaam en dus mijn DNA gebeurt.DNA van mijn lichaam aftappen is een schending van de grondwet, art. 11 Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”De overheid mag mij niet verplichten mijn DNA af te geven omdat dit schending is van de grondwet.                                                                                  

onbetrouwbaarEen DNA-databank is onbetrouwbaar, want als er veel DNA-profielen zijn het moeilijker is om een goede match te krijgen en misschien wordt een iemand opgepakt die er niet mee te maken had.Dus door het streven van een nationale databank te bereiken wordt het systeem onbetrouwbaar vanwege de vele DNA-profielen die op elkaar lijken.weerleggingen:

DNA-profiel is geen privacy schending.De privacy van mensen wordt met een DNA-databank niet onder druk gezet.2% van het DNA bevat erfelijke eigenschappen de andere 98% wordt gebruikt in een DNA-profiel en voor forensisch onderzoek.Met de overige 98% kan niet worden vastgesteld of iemand erfelijk ziektes heeft en kan ook geen levensverwachting worden vastgesteld.Wie niets wil verbergen, kan er ook niets op tegen hebben.

Betere methode in vergelijking tot de bestaande middelen.Een DNA-profiel is betrouwbaarder dan een vingerafdruk er zijn ook miljoenen vingerafdrukken die veel minder gedetailleerd zijn als een DNA-profiel.De Nederlandse regering heeft het sinds 26 augustus 2006 verplicht gemaakt om een vingerafdruk te zetten bij het kopen van een paspoort.Het verbergen van een vingerafdruk is ook makkelijker dan het verbergen van het DNA dat een misdadiger achterlaat.Waarom vertrouwt de Nederlandse regering op een oud systeem zoals vingerafdrukken, een DNA-databank is de toekomst voor het terechtstellen van criminelen.

Slot:De belangrijkste reden om verplicht DNA af te staan aan een databank is dat het een indirect effect heeft op het aantal gepleegde misdaden en de misdaden waarbij DNA gevonden is veel sneller kunnen worden opgelost. Ik ben voor een DNA databank omdat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen en het geen enorme inbreuk is op privacy.Als er door verplichte DNA afgifte minder criminaliteit komt en er een hogere pakkans is Nederland heeft een DNA-databank nodig, hierdoor kunnen veel misdrijven worden opgelost.

Bronvermelding:

Link:Functie:http://www.nu.nl/binnenland/2467673/alle-nederlanders-moeten-dna-afstaan.htmlAlgemene informatie tegen een DNA-databank.http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1135955/2009/01/10/Moet-iedereen-DNA-afstaan.dhtmlAlgemene informatie + aantal DNA-databank profielen.http://www.volkskrant.nl/opinie/-een-dna-databank-ik-zeg-doen~a3353505/

Algemene informatie voor een DNA-databank.http://politiek.tpo.nl/2012/11/27/dna-databank-de-tegenargumenten/

Algemene informatie tegen een DNA-databank.http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/70197-dna-databank-wel-of-niet.html

Algemene informatie.http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/3839284/2015/01/28/Dna-van-iedereen-opslaan-in-databank-is-een-dom-idee.dhtml

Algemene informatie tegen DNA-databank en publieke opinie.http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2014/7/Zaak-Utrechtse-serieverkrachter-bewijst-noodzaak-van-DNA-databank-1564174W/

Algemene informatie tegen een DNA-databank + voorbeeld.https://mvandersteege.wordpress.com/2012/11/27/met-zn-allen-in-de-dna-databank/

Algemene informatie.http://tpo.nl/2012/12/03/dna-onderzoek-oorzaak-voor-vervolging-onschuldigen-niet-erg-waarschijnlijk/Algemene informatie voor een DNA-databank.https://dnadatabank.wordpress.com/waarom-die-dna-databank/

Algemene informatie voor een DNA-databank + tegen argument privacy schending.http://www.eenvandaag.nl/criminaliteit/34964/dna_databank_groot_succes

Algemene informatie + aantal DNA-databank profielen.http://www.europa-nu.nl/id/vgrnblu821m2/artikel_11_onaantastbaarheid_lichaam

Artikel 11 van de grondwet, onaantastbaarheid van het menselijk lichaam.


Schrijfplan:


TekstdeelAlinea(deel)onderwerpInleidingAlinea 1wat DNA kan doen.KernAlinea 2Argument 1, DNA-databank als afschrikmiddel.

Alinea 3Argument 2, meer opgelost misdrijven.

Alinea 4Tegenargument 1, Privacy schending.

Alinea 5Tegenargument 2, onbetrouwbaar.

Alinea 6Weerlegging 1, DNA-profiel geen privacy schending.Alinea 7Weerlegging 2, Betere methode in vergelijking tot de bestaande middelen.SlotAlinea 8Samenvatting.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

J.

J.

Dit is mooi

4 jaar geleden