Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Hoe schrijf je een goed betoog?

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 2e klas vwo | 374 woorden
  • 4 november 2014
  • 92 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
92 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Hoe schrijf je een betoog?
1. De opdracht
Je gaat je mening over een actueel onderwerp presenteren. Dit gebeurt in de vorm 
van een betogende voordracht. Je zult gedurende minimaal 6 en maximaal 10 
minuten aan de klas presenteren waarom jij voor een bepaalde stelling bent. 
Je stelling is gebaseerd op een bericht uit het nieuws. Je stelling is zo geformuleerd 
dat je ervoor bent en dat je pleit voor een verandering. 
Om te zorgen dat je betoog goed is opgebouwd, moet je de volgende onderdelen 
opnemen in je betoog. 
- Inleiding: uitgebreide beschrijving van het onderwerp (vertel de 
voorgeschiedenis, geef uitleg bij moeilijke begrippen, vaktermen enz.); 
verwijs naar het artikel dat je hebt gevonden;
geef aan hoe je de wijziging voor je ziet (plan)
en rond je inleiding af met je stelling
- Kern: de verdediging van je stelling; zorg ervoor dat je:
1) minstens drie argumenten VOOR je mening geeft;
2) minstens één argument TEGEN je mening geeft;
3) en dat tegenargument daarna meteen WEERLEGT (tegenspreekt, 
zodat blijkt dat jij toch nog steeds gelijk hebt);
4) gebruik maakt van goede opbouwsignalen: signaalwoorden, labels;
- Slot: terugblik op het gezegde (bijvoorbeeld d.m.v. een samenvatting) en 
conclusie, evt. met aanbevelingen voor een andere aanpak van het 
probleem.
Na jouw voordracht is het tijd voor een discussie in de klas. 
2. Opbouw argument
Je kunt voor je stelling vast veel argumenten bedenken, maar hoe breng je die op 
een gestructureerde manier over? Maak daarvoor gebruik van de SAIL-structuur. Als 
je elk argument volgens deze stappen opbouwt, ben je heel goed te volgen voor je 
publiek.
S STATE

Het benoemen van je argument. Je maakt van je label een hele 
zin.

A ANALYSE

Het toelichten van je argument. Leg uit waarom dit argument 
belangrijk is. Stel jezelf steeds de vraag waarom dit 
goed/slecht/belangrijk/etc. is.

I ILLUSTRATE

Een voorbeeld geven bij je argument. Met dit voorbeeld laat je 
zien hoe dit in zijn werk gaat of hoe dit de situatie verbetert 
(vroeger–nu). 

L LINK Het koppelen van je argument en stelling. Vertel in een korte zin 
dat dit argument je stelling ondersteunt. 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.