ADVERTENTIE
Red het frikandelbroodje Wist je dat heel veel van jouw lievelingsproducten zomaar kunnen verdwijnen als de bij zou uitsterven? Denk bijvoorbeeld aan je glaasje melk in de ochtend, maar ook je frikandelbroodje in de pauze en je banaan bij het leren. Hoe komt dit en belangrijker, hoe voorkomen we dit? Dat weten ze bij de opleiding Diermanagement. Meer weten over deze en andere studies van Van Hall Larenstein?

Check alle video's!
Inleiding: Een aantal weken geleden is er een nieuwe jeugdgevangenis geopend in lelystad, dit heeft de discussie weer opgewaaid. Heeft een celstraf bij jongeren zin of zijn er alternatieven zoals therapie. Een celstraf is voor een jongere niets anders als huisarrest toch dus waarom cel als ze er toch niks van leren zonder therapie erbij.
Hoofdgedachte: Gevangenisstraf in combinatie met therapie heeft meer zin bij criminele jongeren als gevangenisstraf of therapie.
Stelling: Ik ben voor gevangenisstraf in combinatie met therapie bij criminele jongeren.

Argumenten voor:

Als een jongere alleen therapie krijgt loopt hij toch nog steeds buiten op straat.
Van alleen een celstraf leren veel jongeren niets.
Combinatie is beter want: De jongere moet in de cel en leert tegelijkertijd zijn problemen te verwerken.

Argumenten tegen:

Wie gaat het betalen?
Door therapie bij zware vergrijpen strafvermindering
Therapie ook bij kleine vergrijpen, niet nodig dus zonde geld.

Weerlegging tegenargumenten:

Wie gaat het betalen: Overheid moet extra geld uitkeren donatie’s vrijwilligers.
Door therapie strafvermindering: Jongeren zijn veel te snel weer op straat en leren zo niks, alleen met vervolgtherapie cq dagopvang mogelijk
Therapie ook kleine vergrijpen: Zonde van het geld wat hard nodig is, jongere staat te kort onder toezicht om de therapie te laten werken

Als een jongere therapie krijgt loopt hij of zij toch noch steeds op straat. Ik vind dat het niet moet kunnen alleen therapie met name voor de zwaardere vergrijpen de persoon in kwestie loopt nog steeds buiten gaat waarschijnlijk nog steeds met de foute vrienden om en hij of zij kan nog steeds doen waar hij zin in heeft. Vaak is er bij crimineel jongeren weinig correctie van thuis uit, de extra correctie zou dan zijn dat je 1 keer in de week samen met je ouders een uurtje moet zitten lullen met zo een mens die je toch niet kan helpen omdat je als je weer weg bent daar precies hetzelfde doet als voorheen met de gedachte van mens lul maar een end weg, je kan me toch niet zien dus ik doe wat ik wil.

Wie gaat het betalen: Een heel belangrijke reden dat therapie vaak niet wordt toegepast en alleen celstraf krijgt is omdat er geen geld is voor de betaling van de psychologen. Hierdoor worden veel jongeren die het toch vaak moeilijk hebben en in de knoop zitten met zichzelf niet geholpen terwijl dat wel hard nodig is, oplossingen hiervoor zijn de therapie door de overheid laten vergoeden en deels door de ouders, er kunnen donaties die gegeven worden ervoor worden gebruikt, ook kunnen er vrijwilligers helpen, het helpt een persoon al heel erg als je eens vraagt van waarom heb je het gedaan hoe voel je je, hoe gaat het. Deze vrijwilligers kunnen gratis worden opgeleid in een korte cursus en daar heb je dus ook al weer heel veel aan.

Van alleen een celstraf leren veel jongeren niks: Naar de cel gaan is voor veel van de mensen die hier op school zitten iets heel ergs, visioenen van water en brood en mishandeling komen al snel op, toch is de gevangenis niet zo heel erg. Je krijgt goed te eten hebt een eigen tv mag naar buiten, jongeren kunnen ook sporten je volgt een opleiding en ga zo maar door. Veel jongeren die al in het criminele circuit zitten weten dit voor hun is de bak niks anders als een dagje thuis zitten en naar school gaan. Ze hebben het idee van och ik kom hier toch zo weer uit het kan me niks schelen een jaartje of 2 en ik ben weer buiten. Als ze al in de bak zitten kunnen ze met een eventuele celgenoot praten en lol trappen ze hebben er dus niet echt veel aan als je deze jongeren nou therapie erbij geeft dan gaan ze inzien dat ze zo niet moeten leven dat ze anders moeten doen. Dat de cel geen pretje is en dat ze moeten leren zich te gedragen.

Door therapie bij zware vergrijpen strafvermindering: Dit vind ik dus nou echt onzin, o jij hebt een oude dame berooft en mishandeld dus jij gaat voor 5 jaar de cel in maar als je er therapie bij krijgt is het maar 3 jaar. Dit gebeurt en ik vind dat dus echt niet kunnen, de jongeren krijgen 3 jaar therapie maar leren er niet veel van, ze zijn veel te snel weer op straat en ze hebben dan gewoon weinig van hun straf geleerd, ik vind dat je door therapie echt geen kortere straf kan krijgen want je hebt je misdragen en daar zal je voor moeten boeten.

Een combinatie is beter: Als je in de cel zit is het niet zo erg, je wordt opgesloten met je problemen en krijgt geen mogelijkheid ze te verwerken je wordt alleen gelaten en leert niks van eigenwaarde enzo. Door therapie leer je je fouten in zien en leer je je problemen te verwerken zo is het een stuk makkelijker om als je straf voorbij is weer te integreren, bovendien is het percentage van jongeren die alleen maar celstraf hebben gehad en later weer op het criminele pad gaan veel hoger dan dat van jongeren met celstraf in combinatie met therapie.

Therapie ook bij kleine vergrijpen dat is gewoon zonde van het geld vaak gaat het dan om een enkele diefstal, iets illegaals verkopen enzovoort. Deze mensen doen dat vaak maar een enkele keer voor de kick en om te kijken hoe het uitpakt. Dat deze mensen gepakt worden schrikt ze al ontzettend af dan zijn ze ineens niet meer stoer dan zijn ze criminelen met een strafblad. Om aan deze mensen nou therapie te geven bij een vaak korte celstraf of taaksraf is gewoon onzin, het kost mensen geld en tijd er is al zo weinig geld voor therapie bij jongeren laar het dan aan de probleemgevallen besteden en niet aan de mensen die een enkele keer iets misdaan hebben. Wel moet therapie als de kleine misdaden iedere keer worden gepleegd maar dan wordt de celstraf sowieso hoger.

Slot: Ik ben dus voor een combinatie van celstraf en therapie omdat het zo veel mensen helpt op het rechte pad te houden niet alleen bij jongeren ook bij volwassenen. In deze maatschappij wordt steeds vaker naar een gemakkelijke weg gezocht, zo van zo jongen wat kies je de bak of therapie. wat zou zo iemand zeggen doe mij maar therapie meneer. wat komt straks? als je gearresteerd wordt voor tasjesroof op een ou dametje nou jongen jij mag kiezen gearresteerd worden of je excuses aanbieden

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.