Een nieuwe baby shoppen

Brenno Mulder

 

In de jaren 80 werd er gesproken over de opkomst van technologie. Het zou nooit wat worden, dacht men. Het leek wonderbaarlijk dat enkele jaren later de computer in de dagelijkse praktijk gebruikt zou worden en iedereen rond zou lopen met een kleine minicomputer in zijn broekzak genaamd de mobiel. Toch is dit gebeurt. We moeten dergelijke opkomende technologieën en voorspellingen daarom niet negeren, maar zeer serieus nemen. Eén van deze opkomende technieken is genetische manipulatie (GM). Genetische manipulatie is het modificeren en reconstrueren van DNA in organismen. Dit kan bijvoorbeeld bij planten, wat al gedaan wordt bij fruit en groenten, maar ook bij mensen. Genetisch gemanipuleerde embryo’s van ongeborenen worden designer baby’s genoemd. Momenteel is het in Nederland verboden om mensen genetisch te manipuleren. Het moet duidelijk worden dat genetische manipulatie de toekomst is en dat er nog veel onderzoek naar gedaan moet worden. Daarom vind ik het noodzakelijk dat genetische manipulatie beschikbaar moet worden gesteld voor elke burger in Nederland.

 

Genetische manipulatie als geneesmiddel

Ten eerste, genetische manipulatie vermindert ziektes. Recentelijk is er een nieuwe techniek ontdekt om elke cel te veranderen of te vernietigen, het zogenaamde CRISPR-gen. Dit gen zoekt als het ware het probleem, bespeurd het gemuteerde gen en vernietigd het. Ziektes of aandoeningen zoals kanker of aids kunnen allemaal de wereld uit geholpen worden. Minder ziektes betekent minder mensen die sterven, wat ethisch is. Verder is zo dat als je iets kan voorkomen, moet je dit ook doen. Stel bijvoorbeeld dat jij als ouder te horen krijgt dat je kind gehandicapt geboren wordt en je deze keuze hebt dit te voorkomen. Het zou de plicht moeten zijn van de ouder om dit te voorkomen. Het wordt al gedaan bij hedendaagse embryo’s. Ouders kunnen al kiezen of ze een mogelijke ziekte of aandoening willen laten zitten of niet. Het beschikbaar maken van genetische manipulatie maakt het genezen van elk mens mogelijk.

 

Genetische manipulatie als oplossing voor ongelijkheid

Ten tweede, genetische manipulatie vermindert discriminatie. Als het beschikbaar zou worden, dan zullen niet alleen vele ziektes en kwalen de wereld uit geholpen worden, het zou ook voor meer gelijkheid zorgen. Iemand wordt gepest om zijn rare neus of omdat die gene een bril draagt vanwege zijn slechte ogen. Dit kan allemaal worden voorkomen door deze fouten van de natuur weg te werken door genetische manipulatie. Wanneer elk kind met hetzelfde gezonde lichaam de wereld in komt, vergroot dit de gelijkheid van de burger en vermindert dit discriminatie. Dit zorgt niet alleen voor meer verbondenheid onder het volk en zijn medemens, maar ook brengt het de gehele mensheid een stap dichter bij perfectie. Maar dit is oneerlijk tegenover mensen die ervoor kiezen om hun kind niet te laten helpen. Hughes, socioloog en voorstander van genetische manipulatie vindt van niet: ‘’Je kunt geen groep discrimineren die er niet meer is.’’ Aldus Hughes. (Eubios Journal of Asian and International Bioethics, juni 1996.)

 

 

Genetische manipulatie als moraliteit voor autonomie

Ten derde, het beschikbaar maken van genetische manipulatie vergroot de individuele keuzevrijheid. Wanneer een ouder zelf mag beslissen over het kind dat die gene te wereld brengt, doet dit een beroep op zijn moraliteit en autonomie. Zelf kiezen wat goed is voor je kind is goed voor jouw eigen morele handelingen en zo ook jouw privilege om voor jezelf te kiezen. Dit is belangrijk omdat elk individu het recht heeft om zijn vrijheid te uiten, in dit geval ook op zijn kind. Het is niet alleen een keuze om als ouder voor genetische manipulatie te kiezen, het is zijn morele plicht om een gecreëerd leven de beste overlevingskansen te geven om te functioneren in de maatschappij. De hedendaagse ouder wordt tekort gedaan op dit kiesrecht en het zou onverstandig zijn deze mogelijkheid niet tot zijn recht te laten komen. Het beschikbaar maken van genetische manipulatie brengt niet alleen moraliteit voor de individuele autonomie, maar ook een vergrote keuzevrijheid die de ouder helpt in een efficiëntere en makkelijkere opvoeding.

 

Genetische manipulatie tegenover religie

Tegenstanders van genetische manipulatie stellen dat we niet voor god mogen spelen. Dit tegenargument veronderstelt dat we de menselijke natuur niet mogen veranderen. Dit is ten eerste een religieus argument en doet dus beroep op is transcendents. Niet dat dit erg is, maar het moet duidelijk zijn dat religie en wetenschap niet in hetzelfde hokje geplaatst moeten worden. De moraliteit van religie is onbetrouwbaar omdat het niet is gebaseerd op feiten maar een geloofsovertuiging. Tegenwoordig halen we onze morele belangen uit ethiek en niet meer uit religie. Ik vind dat de menselijke natuur niet vaststaat omdat het simpelweg een relatief begrip is. Neem nou groente en fruit. We spelen al eeuwenlang met DNA door middel van veredeling met groente en fruit. De meloen en banaan waren ooit zure schillen fruit met veel pitten. Dit werd gedaan met kans, genetische manipulatie is hetzelfde, alleen veel preciezer. Als we dit toepassen op de mens, blijft het onduidelijk wat onze ‘ware’ natuur is. De menselijke natuur staat niet vast en religie kan daarom onmogelijk een wegwijzer zijn voor ons moreel verstand op deze ethische kwestie. Genetische manipulatie moet daarom niet in de weg staan van religie en daarom beschikbaar worden.

 

Genetische manipulatie is de toekomst en het moet daarom mogelijk zijn voor elke burger in Nederland. Het brengt ziektes uit de wereld en kan zelfs een perfecte mens maken. Genetische manipulatie dient als het ultieme geneesmiddel voor de meeste gevreesde ziektes. Het is daarom ook de oplossing voor alle discriminatie en ongelijkheid in de wereld, omdat de standaard van het menselijk welzijn omhoog wordt gebracht. Met als gevolg dat er meer verbondenheid is. Daarnaast vergroot dit het kiesrecht van de ouder, wat gunstig is voor de individuele autonomie, ofwel het zelf beslissen over situaties en dit vergroot de moraliteit van de burger. Het is nu duidelijk dat wetenschap en religie uit elkaar moeten worden gehaald en niet mogen worden gebruikt in een ethische discussie. Genetische manipulatie is de technologie die snel genoeg onze nieuwe realiteit gaat vormen, net als de computers.

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

bono kaiser

bono kaiser

you the man dog

1 jaar geleden