Examenreizen

Beoordeling 4.7
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas havo | 807 woorden
  • 5 april 2002
  • 30 keer beoordeeld
Cijfer 4.7
30 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Examenreizen

“ Luid toeterend vertrekken de auto’s Luid schreeuwend ver-trekken de kinderen. Kindvolwassenen moet ik zeggen. Ze hebben een weekje geleden bijna allemaal hun diploma gekregen. Ze zijn geslaagd. Nu gaan ze dat vieren. De zwaarbeladen wagens verdwijnen uit het zicht. Zwaarmoedig geladen ouders blijven achter. Hun kinderen gaan naar Marokko. Natuurlijk hebben ze het verdiend. Ze hebben een jaar hard voor hun diploma moeten zwoegen...” Elk jaar vertrekken tientallen examengroepen weg. Sommigen blijven in Nederland, anderen zoeken het ergens anders op de wereld. De kinderen zijn net van school af. Is het nou wel slim om zo’n groep kinderen zonder ouders weg te laten gaan?

“ Linda had er naar toegeleefd. Met de examenreis in het voor-uitzicht had ze zich door het moeilijke examenjaar heen gewor-steld. Wat had ze er een zin in.” Het examenjaar is voor de meeste een jaar hard knokken. Naast de tentamens komt er op het eind nog eens een examen. Sommigen moeten echt had leren om te slagen. Anderen kunnen het makke-lijk, maar de motivatie moet er ook nog zijn. Dat is ook een moeilijke opgave. Motivatie krijgen voor dingen die je soms helemaal niet leuk vindt. De examenreis is de beloning. Dat is een stimulans om veel te leren in het jaar!

“ Vele jaren later. Linda is 85. Samen met haar even oude man bekijkt ze oude foto’s van toen ze nog op de middelbare school zat. Er zitten ook prachtige foto’s bij van de examenreis. ‘Wat was dat een goede tijd op die school’, denkt ze. ‘Die examenreis was ook zo’n leuke afsluiting!’” De examenreis is een stimulans om naar toe te werken, maar het is ook een reis om naar terug te kijken. Het is een goede af-sluiting van het jaar waarnaar teruggekeken kan worden. Je houdt een goede indruk van de school over als je het examen-jaar afsluit met een examenreis.

Een examenreis is goed voor de kinderen omdat ze daardoor zelfstandiger worden. Heel vaak gaan kinderen na de middelbare school op kamers. Dan moeten ze ook zelfstandig kunnen leven. Een examenreis is de proef op de som. Het kan een kind verder helpen om zelfstandig worden. Maar het kan ook aangeven dat het best moeilijk is om zelfstandig te zijn. Een kind komt zo beter voorbereid op het beroepsonderwijs of op de universitei-ten. Bovendien leren kinderen door een andere bril kijken. Ze kijken in een ander land. Dat is eens wat anders als dat be-schermde dorpje in Nederland! Dit komt de algemene ontwikke-ling ook ten goede.

“De auto begint te loeien. Motorpech! Iedereen gaat de auto uit. Linda ook. Ze voelt zich alleen nog niet zo lekker. Die jongen had het gisteravond wel erg bond gemaakt..!” Er is een kans dat alles in de soep loopt op zo’n examenreis. De kinderen zijn onervaren. Zo gebeuren er sneller dingen die zachtjes uitgedrukt niet zo prettig zijn. Er kunnen altijd wel erge dingen gebeuren, maar bij onervaren mensen gebeuren die veel sneller. Vooral als kinderen naar verre oorden gaan zit-ten er veel gevaren aan zo’n reis. Ze kunnen bestolen worden. Autopech is ook een veel voorkomend verschijnsel. En als deze dingen gebeuren, weten onervaren kinderen vaak niet hoe ze moeten handelen. Dat kan ernstige gevolgen hebben!

Natuurlijk gaan er geen ouders mee op een examenreis. Met alle gevolgen van dien. Kinderen weten niet hoe ze zich moeten ge-dragen. En weten niet hoe ze met de vrijheid om moeten gaan die ze hebben. Dronken zijn jongeren heel erg snel. Dat is geen probleem op zo’n reis. Maar als jongeren dronken zijn doen ze andere dingen dan als ze nuchter zijn. En de omgang van jongens met meisjes en meisjes met jongens is ook wel erg vrij.

Door zulke voorvallen kan de naam van de school geschonden worden. Dan zeggen de mensen: ‘Dat zijn die mensen van het Calvijn College.’ Je gaat als groep en je gaat je los van de school maar toch heeft zo’n reis nog met school te maken. Zo krijgt de school een smet terwijl ze er zelf niet aan kan doen.

We moeten een afweging maken. Moeten we de kinderen op examen-reis laten gaan of niet? Als we de voordelen tegenover de na-delen zetten vind ik de nadelen zwaarder wegen. Kinderen halen over het algemeen hun examen toch wel. En een examendag is toch ook een goed alternatief? Kinderen zijn nog te onzelf-standig om zo’n reis zonder ouders te maken. Dat ze zelfstan-dig moeten worden voordat ze op kamers gaan kan je niet door zo’n reis bereiken. Er gebeuren dan ongelukken die ze hun hele leven niet vergeten. ‘Wat was dat een slechte afsluiting van de vijf jaar.’ Het wordt wat anders als er ouders meegaan. Dat is dan ook mijn idee: laat eens ouders meegaan. Dan kan zo’n reis een goede afsluiting worden zonder ongelukken!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.