Er mag niet op dieren getest worden als het niet om het levensbelang van een mens gaat

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • Klas onbekend | 1870 woorden
  • 12 juni 2001
  • 221 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
221 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Er mag niet op dieren worden getest als het niet om het
levensbelang van een mens gaat.

Proeven op dieren worden uitgevoerd om zo medicijnen te testen, verbeteren of zelfs uit te vinden. Dit zijn natuurlijk belangrijke gegevens voor de geneeskunde. Want hierdoor kunnen ze nieuwe en betere medicijnen ontwikkelen waardoor ongeneeslijke
en levensbedreigende ziektes misschien in de toekomst kunnen worden genezen of zelfs voorkomen. Maar er worden ook dierproeven gedaan om cosmetica en verf te testen. Hiervoor wordt heel veel leed gedaan aan onschuldige dieren. Terwijl dit vaak niet eens nodig is. Er zijn alternatieven waardoor er geen proeven op dieren hoeven worden gedaan.

Wij als mens hebben eigenlijk het recht niet om een dier te misbruiken. Een dier heeft ook gevoelens en angsten. Maar daar wordt meestal niet aan gedacht. Dierproeven zijn één van de ergste vormen van dierenmishandeling, je gebruikt het dier als ware als gebruiksvoorwerp, waar je in kan gaan prikken en snijden en die je allerlei chemische middelen kunt laten innemen. Dierproeven worden meestal gebruikt om producten of medicijnen te testen die later door de mens worden gebruikt. Dit is eigenlijk ook al onzinnig. Je kunt een dier niet zomaar gebruiken als een model van de mens. Er zitten gewoonweg téveel verschillen tussen een dier en een mens. Zo wordt bijvoorbeeld een dier expres ziek gemaakt, terwijl een mens spontaan ziek wordt. Als de oorzaak van de ziekte al zo verschilt, hoe kan men er dan van uitgaan dat de symptomen die het beest vertoont wel overeenkomen met die van een mens. Ook een groot verschil is dat een proefdier voortdurend onder stress leeft, terwijl er voor een ziek persoon nog hoop kan
zijn op beterschap, hierdoor kan hij of zij meewerken aan zijn of haar genezing. Bij proefdieren is dit natuurlijk niet het geval.

Elk jaar worden er in Nederland ongeveer 700.000 proefdieren geïnjecteerd, bestraald, geopereerd en gedood. Dit is dus om bijvoorbeeld verf, cosmetica of medicijnen te testen. Een belachelijk hoog aantal! En is het eigenlijk wel verstandig om medicijnen te gaan testen op dieren van ziektes waarvan de wetenschap nog bijna niets van af weet?

In totaal worden er per jaar ongeveer 1 miljoen proefdieren gefokt, het aantal dat hiervan niet wordt gebruikt wordt simpelweg gedood of in gevangenschap gezet. Het aantal proefdieren wat wél wordt gebruikt, wordt gebruikt in verschillende onderzoeken. In procenten aangegeven gaat dit om:

in medisch onderzoek 46%

in giftigheids onderzoek 11%

in het onderwijs 1%

in wetenschappelijk onderzoek 42%

Aan deze gegevens kun je zien dat het grootste gedeelte van de proefdieren te vinden
is in het medische en wetenschappelijk onderzoek. Hier gaat het dus om het testen van
medicijnen en cosmetica. Om eens een beeld te geven van om hoeveel dieren het hier
gaat, zullen we eens de gegevens van de in 1997 opgeofferde dieren noemen:

Dieren Aantallen

Muizen 295.473

Ratten 234.179

Cavia’s 14.486

Konijnen 10.392

Andere knaagdieren 5.286

Apen 647

Honden 1.439

Katten 330

Andere vleeseters 1.575

Paarden 353

Varkens 9.951

Geiten en schapen 4.569

Runderen 2.130

Andere zoogdieren 30

Vogels 95.641

Reptielen 2

Amfibieën 3.976

Vissen 32.164

Onnodige gefokte en afgemaakte dieren 204.749

INTOTAAL 917.399

Als je deze gegevens hoort, schrik je echt enorm. Je wist eigenlijk altijd al dat er dieren misbruikt werden voor proeven, maar nooit in welke hoeveelheden dit ging. Zelf heb ik thuis ook 3 geitjes en als je dan leest dat er in 1997 4569 geiten en schapen zijn afgemaakt, moet je toch wel heel even slikken. Maar ook ga je je afvragen of het niet anders kan. En of er geen alternatieven zijn om zo medicijnen of cosmetica te testen.

Het is vaak moeilijk om alternatieven te vinden voor bepaalde onderzoeken. Je hebt soms gewoon een ziek dier nodig. Het enige alternatief voor medicijnen die invloed hebben op het gedrag van mensen is dan ook, of het product direct op een mens te testen of gewoon helemaal geen onderzoek doen. Maar je kunt wel met kritische vragen het aantal dieren dat voor onderzoek wordt gebruikt, en het leed dat deze dieren moeten doorstaan, terugbrengen. Zo kun je bij veel onderzoeken het leed van de dieren verminderen. Bij muizen bijvoorbeeld werd vroeger darmkanker opgewekt door giftige stoffen. Dat is ten eerste heel erg belastend voor de muizen, maar het is ook geen goede manier, bij mensen onstaat darmkanker ook niet op die manier. Tegenwoordig kun je de darmkanker genetisch aanbrengen bij muizen. Zo krijgen zij op een menselijke manier darmkanker. De kanker ontwikkelt zich langzaam, als er dan in een vroeg stadium gestopt wordt heeft de muis er geen last van. Maar het is sowieso
belachelijk dat je dieren opzadelt met menselijke ziektes. Een heel groot probleem qua alternatieven is niet eens het ontwikkelen van ervan, maar een veel groter probleem is de goedkeuring. Dertig procent van het totaal aantal dierproeven wordt gedaan omdat het verplicht is. Je kunt ze pas vervangen door alternatieve methodes als die methodes door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, afgekort OESO zijn goedgekeurd. En door de politieke onwil van ambtenaren van deze
Europese organisatie worden er nu nog steeds gigantisch veel dierproeven gedaan waar allang een betrouwbaar alternatief voor is gevonden. Een paar alternatieven voor het gebruik van proefdieren zijn:

Ten eerste kun jezelf natuurlijk besluiten om producten te kopen die niet op dieren zijn getest. Het is ook mogelijk om cellen in kweekstoffen te laten produceren. Hierbij zijn er dan geen dieren meer nodig. Dit is ook goedkoper dan het doen van dierproeven en daarbij ook nog betrouwbaarder aangezien hierbij menselijke cellen worden gebruikt. Een ander alternatief is het kweken van losse cellen van weefsel en organen. Deze kun je levend houden in een bepaalde vloeistof. Op deze manier blijven dieren hun eigenschappen houden. Het gebruik van computers kan ook een alternatief zijn. Onderzoekers kunnen bijvoorbeeld hun gegevens opslaan in de computer, zodat er niet telkens dezelfde proef hoeft worden gedaan. Ook kunnen ze op deze manier hun gegevens makkelijk uitwisselen en kunnen ze zelfs dierlijke en menselijke systemen nabootsen. Het gebruik maken van transgene dieren is ook een oplossing. Je kunt hierdoor dieren minder belasten bij sommige onderzoeken. Maar er zitten ook grote nadelen aan het gebruik van transgene dieren. De dieren worden meestal gigantisch ziek en moeten heel erg lijden. Dit is dus eigenlijk geen goed alternatief.

Het betoog gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Ten eerste kun jezelf natuurlijk besluiten om producten te kopen die niet op dieren zijn getest. Het is ook mogelijk om cellen in kweekstoffen te laten produceren. Hierbij zijn er dan geen dieren meer nodig. Dit is ook goedkoper dan het doen van dierproeven en daarbij ook nog betrouwbaarder aangezien hierbij menselijke cellen worden gebruikt. Een ander alternatief is het kweken van losse cellen van weefsel en organen. Deze kun je levend houden in een bepaalde vloeistof. Op deze manier blijven dieren hun eigenschappen houden. Het gebruik van computers kan ook een alternatief zijn. Onderzoekers kunnen bijvoorbeeld hun gegevens opslaan in de computer, zodat er niet telkens dezelfde proef hoeft worden gedaan. Ook kunnen ze op deze manier hun gegevens makkelijk uitwisselen en kunnen ze zelfs dierlijke en menselijke systemen nabootsen. Het gebruik maken van transgene dieren is ook een oplossing. Je kunt hierdoor dieren minder belasten bij sommige onderzoeken. Maar er zitten ook grote nadelen aan het gebruik van transgene dieren. De dieren worden meestal gigantisch ziek en moeten heel erg lijden. Dit is dus eigenlijk geen goed alternatief.

Op het eerste alternatief genoemd willen we graag nog wat verder ingaan. Want je kunt ook besluiten om proefdiervrij te leven! Het grootste risico op het ongewild meebetalen aan dierproeven loopt u door het kopen van cosmetica. Dierproeven voor cosmetica zijn sinds kort verboden in Nederland. Maar het is niét uitgesloten dat Nederlandse bedrijven dierproeven in het buitenland laten doen. Er zijn verschillende dingen waaraan je kunt zien of jouw product wel of niet is getest op dieren. Ten eerste is er een boekje uitgegeven waarin allerlei producten staan aangegeven die op de markt zijn gebracht zonder dat er op dieren is getest. Ook bestaat er een Proefdiervrij keurmerk. Het zogeheten Proefkoneen-keurmerk biedt op een product de garantie dat er geen dierproeven zijn gedaan. Niet alle merken gebruiken dit keurmerk, vandaar dat er in het boekje veel meer producten staan dan alleen de merken die het keurmerk gebruiken. Er zijn ook enkele huismerken die een uitgebreid proefdiervrij assortiment hebben. Dit zijn bijvoorbeeld, Kruitvat, Trekpleister of Albert Heijn. The Body shop verkoopt alléén maar producten die niet op dieren zijn getest.

De organisatie Dierproefvrij bestaat al langer dan 100 jaar. De naam is alleen niet altijd Dierproefvrij geweest. In 1994 is de naam Nederlandse Bond tot Bestrijding van de Vivisectie (NNBV) verandert in Proefdiervrij. Proefdiervrij werkt op verschillende
manieren. Ten eerste proberen ze de consument zoveel mogelijk in te lichten over proefdieren. Dit voeren ze uit in twee langlopende campagnes;

Dit zijn Proefkoneen, die al eerder is vermeld als het keurmerk. En Amnestie voor Apen. Deze campagne is gericht op apen. Samen met de Dierenbescherming proberen ze de politiek te beïnvloeden. Omdat er zoveel dierproeven voor producten die uit het
buitenland Nederland worden geïmporteerd worden gedaan. Zijn de twee organisaties gedwongen om over de grenzen te werken. Maar Proefdiervrij werkt! Zo is het aantal proefdieren dat jaarlijks wordt gebruikt in 14 jaar gehalveerd!!! Van 1,5 miljoen dieren
in 1981 liep het totaal terug naar ongeveer 750.000 in 1995. En het aantal daalt nog steeds. Sinds 1997 is er ook de gewijzigde Wet op de Proefdieren. Het is een goede wet, aangezien er nu wordt uitgegaan van "geen dierproeven tenzij je de noodzaak er
van kunt aantonen". Verder worden ook dierproeven voor cosmetica verboden en mag je geen huisdieren of dieren uit het wild gebruiken.

Mening Gerdy:

Persoonlijk vind ik dat er zo min mogelijk gebruik moet worden gemaakt van proefdieren. Soms zijn er natuurlijk geen alternatieven, en dan kan het niet anders. Ook al heb ik hier zelf nog wel moeite mee. Maar als je mensen met kanker of aids kan helpen, is dat natuurlijk wel een heel erg goed doel. Al vind ik dat er dan wel zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van alternatieven. En als er geen ander alternatief is, en er wel dieren moeten worden gebruikt, moet het leed van deze dieren geminimaliseerd worden. Er moeten goede regels zijn, zodat er geen misbruik van de dieren kan worden gemaakt. Ik zelf ben 100% tegen proeven die op dieren moeten
worden uitgevoerd. Maar medicijnen waarbij mensenlevens kunnen worden gered, is natuurlijk ook niet niets. Ik denk dat dit een heel kritiek probleem is, waarbij altijd wel een verliezer is.

Mening Daphne:

Zoals ik me in het verhaal van de dierenproeven heb verdiept vind ik het heel erg wat er allemaal gebeurt met proefdieren. En om heel eerlijk te zijn had ik hier nooit eerder over na gedacht, ik smeerde altijd gewoon allemaal make-up op zonder te kijken of het
op dieren werd getest. Dit verhaal en het onderzoek naar dier proeven heeft mij toch wel aan het denken gezet. Eerst boeide mij het helemaal niet, ik had zoiets van een dier is een dier en ze zijn toch heel anders dan mensen en ze hebben niet een vermogen zoals de mens, dus veel kunnen we er ook niet aan hebben.

Na dat ik dit er allemaal over te weten ben gekomen, zal ik in het vervolg wel beter op letten of het op een dier is getest, ik denk dat er wel andere alternatieve methoden zijn, waarmee je dingen kan testen, zoals of de make-up goed is ja of nee, of het
huidirritaties veroorzaakt.

Ik ben wel van mening dat als de dieren ervoor gefokt worden, dat het dan minder erg is, dat klinkt heel raar, maar als je 1000 ratten fokt, je kunt er toch verder niks mee, in de dierenwinkel worden ze toch niet meer verkocht, dus als je ze dan kunt gebruiken om medicijnen mee te testen zou ik het wel doen, want de mens vind ik persoonlijk wel belangrijker dan dieren.

Maar er kan en mag geen misbruik gemaakt worden van dieren, want ik denk niet dat diegene die de dieren heeft geschapen dat deze ze bedoeld heeft voor dierproeven, daar ben ik eigenlijk wel zeker van!

Mijn mening is dus: dierproeven moeten soms kunnen,maar er mag absoluut geen misbruik gemaakt worden van dieren, het aantal moet drasties verlaagd worden, want als er zoveel dieren daarvoor worden gebruikt, dan blijft er geen gewoon beest meer over en de dieren moeten wel een beetje een leven hebben!!

REACTIES

J.

J.

Hoi,

Waar halen jullie de cijfers vandaan?
(bij hert betoog over de dierproeven)

mvg,
Jurn van Gisteren

22 jaar geleden

M.

M.

hey daphne en/of gerdy
ik heb een vraag over je betoog die je online hebt gezet uit welke bronnen heb je je informatie gehaald?
alvast bedankt
maarten

19 jaar geleden

P.

P.

Hypocriet. Dierenmisbruik is het. Testen op dieren is testen op dieren, daar is geen verschil tussen met waaróp getest wordt.

Vraagje: Zijn Sumatriptan en Citalopram ook onder dierproeven uitgevonden?

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.