Er mag alleen Nederlands gesproken worden op school

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas vwo | 350 woorden
  • 20 juni 2003
  • 61 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
61 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
Er mag op school alleen Nederlands gesproken worden. De stelling is; Er mag op school alleen Nederlands gesproken worden. Ik vind dat er hier eens over gesproken moet worden, omdat er veel problemen voorkomen doordat scholieren zich ergeren aan het feit dat er in de klas buitenlands gesproken wordt. Ik zal eens vertellen waarom ik voor deze stelling ben; Ten eerst is het zo dat het een bevordering is van de intergratie als iedereen op school Nederlands spreekt, omdat buitenlandse scholieren de taal dan sneller en beter onder de knie krijgen en dat is toch wel het belangrijkste onderdeel van het intergratie proces. Er zijn mensen die zeggen dat er buitenlands gesproken wordt op school om ook bij de jongere generatie de buitenlandse taal te behouden. Maar op school ven je juist om te leren, om later te kunnen functioneren in de maatschappij en ook hierbij is de taal weer een belangrijk onderdeel! Wanneer de jongere generatie dan hun eigen buitenlandse taal wil behouden kunnen zij dit in hun vrije tijd praktiseren. Ten derde is het zo dat wanneer er buitenlands gesproken wordt tijdens de les een leraar of lerares niet in de gaten kan houden of de leerlingen met school bezig zijn of met iets anders. Bij een leerling die wel Nederlands spreekt kan er op gewezen worden dat hij of zij zich op de lesstof moet richten. Wanneer de leraar of lerares de leerling niet kan verstaan kan dit niet. Een leraar of lerares kan de leerling er wel op wijzen Nederlands te spreken tijdens de les, maar dit is een ongeschreven regel daarom wordt het niet altijd opgevolgd. Daarom ben ik ervoor dat deze ongeschreven regel een officiële regel wordt. Tot slot is het zo dat wanneer er verschillende talen gesproken wordt het de groepsvorming bevorderd. Want je krijgt dan een groep van buitenlands sprekenden en een groep Nederlands sprekenden. En we leven immers in een multiculturele samenleving waar iedereen met elkaar moet leren leven. Kortom het taal is te belangrijk om later goed te kunnen functioneren en goed te kunnen communiceren om het te verwaarlozen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.