Emissievrij verkeer

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 4e klas vwo | 826 woorden
  • 2 oktober 2019
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Actieplan Schone Lucht: plan van de toekomst of mars der dwaasheid?

Afgelopen april lanceerde de gemeente Amsterdam ‘Actieplan Schone Lucht’. In het plan, opgesteld door het college van B en W zit één duidelijk doel: schonere en gezondere lucht voor alle Amsterdammers.

Met deze explosieve bevolkingsgroei is de wereld er ondertussen wel achter gekomen dat er toch écht iets gedaan moet worden aan de onwenselijke klimaatverandering. Het menselijk handelen wordt hier als hoofdoorzaak aangestipt, dus zou het toch een logisch gevolg moeten zijn dat we aan bevolkingsplanning gaan doen. Ondanks dit duidelijke verband tussen bevolkingsomvang en vervuiling, is in geen enkel akkoord hier iets over terug te vinden. Zo is in het nieuwe plan ‘Actieplan Schone Lucht’ te lezen dat benzine- en dieselauto’s vanaf 2030 niet meer welkom zijn in Amsterdam. De stad wil op deze manier streven naar een emissievrij verkeer. Ik plaats hier mijn vraagtekens bij.

Ten eerste kan ik u vertellen dat elektrische auto’s niet milieuneutraal zijn. Elektrische auto’s stoten zelf geen broeikasgassen uit. Het opwekken van de in de meeste gevallen grijze energie om de auto te laten rijden, veroorzaakt echter wél uitstoting van broeikasgassen. Deze uitstoting is milieubelastend. Ook het produceren van de auto en auto-onderdelen is niet milieuneutraal. Wetenschapper Rex Weyler onderzocht in één van zijn onderzoeken de energie die nodig is voor de productie van een elektrische auto. Uit zijn onderzoek bleek dat de bouw van de Tesla Model S, een elektrische auto, gelijk staat aan de uitstoot van 60.000 km in een soortgelijke benzineauto. Heel wat kilometers rijden dus, voordat dat gelijk getrokken wordt.

Mijn tweede argument waarom dit plan onhaalbaar is, is omdat dit plan de overheid veel onnodig geld kost. Wat onbesproken blijft in het actieplan, is de forse toename van het aantal autobranden. Dit is een ernstig probleem, waarbij de zorg vooral ligt bij elektrische auto’s. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, licht dit toe: ‘In elektrische auto’s zitten veel meer accu’s en dus veel meer chemicaliën. Dat vraagt een hele andere deskundigheid en ook meer kosten om zo’n auto op een veilige manier te blussen en het materiaal af te voeren.’ Is het dan wel een doordacht plan om alle benzine- en diesel auto’s te vervangen door elektrische auto’s? Daarbij kost het plaatsen van honderden nieuwe laadpalen de overheid ook weer extra geld. Dit geld kan toch veel beter uitgegeven worden aan een concreter plan tegen milieuvervuiling?

Ten derde is dit actieplan onhaalbaar, omdat deze oplossing tegen een vervuilde stad alleen door te voeren is bij de elite van Amsterdam. Bijna 18% van de Amsterdamse huishoudens leeft van een minimuminkomen; dit komt neer op 71.386 gezinnen. Ondanks forse prijsdalingen is er nog steeds een groot verschil tussen het aanschaffen van een elektrische auto en een soortgelijk model op benzine of diesel. Deze gezinnen hebben in vele gevallen geen geld voor een gloednieuwe auto, laat staan voor een elektrische variant. Hoe kan Amsterdam alle armere wijken van de hoofdstad voorzien van betaalbare, uitstootvrije auto’s? De gemeente zegt dit probleem op te lossen met het invoeren van subsidie- en ontheffingsregelingen. De huishoudens krijgen op deze manier een ‘tegemoetkoming’ voor de aanschaf van een elektrisch vervoersmiddel. Maar ook met deze tegemoetkoming zal een elektrische auto van 30.000 euro geen alternatief zijn. ‘We verwachten met een schonere en een gezondere lucht de gezondheid van de gemiddelde Amsterdammer met drie maanden te verlengen!’ Aldus Sharon Dijksma, Wethouder Luchtkwaliteit. Naar een onderzoek van de GGD rookt elke Amsterdammer per dag gemiddeld 6 sigaretten mee door de luchtvervuiling. Maar is er aangetoond dat je met elektrische auto’s de levensverwachting met drie maanden kan verlengen? Niet als je het mij vraagt. Volgens de gegevens van het CBS bedroeg in 2000 de gemiddelde leeftijdsverwachting voor 65-jarigen ruim 17 jaar. Deze leeftijd is gestegen (kennelijk met uitzondering van Amsterdam) tot bijna 19 jaar in 2015. Een flinke stijging voor een bevolkingsgroep die opgegroeid is tussen de kolendamp, walmende sigaretten en alles etend wat heden als dodelijk wordt beschouwd. Er wordt hier dus een conclusie getrokken op basis van de aanname dat elektrische auto’s de luchtkwaliteit dusdanig verbeteren dat de levensverwachting van de Amsterdammer met drie maanden verlengd kan worden; wéér een voorbeeld van een impulsieve maatregel die onvoldoende onderbouwd is.

De conclusie die we nu wel kunnen trekken is dus dat ‘Actieplan Schone Lucht’ een onhaalbaar plan is. Elektrische auto’s stoten als het er op aankomt vaak niet minder uit. Dit plan is alleen voor de elite weggehaald en ik ben van mening dat Amsterdam zich niet nog verder moet gaan ontwikkelen tot een stad voor de rijken. Dit plan gaat bij doorzetting de overheid heel veel onnodig geld kosten. Kortom: er moet een beter plan komen voor een betere aarde.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.