drug(gedoog)beleid in Spangen Rotterdam-West

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 6e klas vwo | 1082 woorden
  • 2 november 2001
  • 72 keer beoordeeld
Cijfer 7.1
72 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Probleemstelling

In Rotterdam-West, in de volksmond ‘Spangen’ geheten, ondervinden de wijkbewoners veel overlast van drugsgebruik door heroïne- verslaafden.

Heroïneverslaafden nemen het niet zo nauw met maatschappelijk algemeen aanvaarde opvattingen over normen en waarden. Criminaliteit en prostitutie zijn de meest kenmerkende randverschijnselen die zijn verbonden met het harddruggebeuren. De criminaliteit bestaat uit beroving van oudere van dagen, toeristen, kinderen en andere kwetsbaren. Wanneer de nood om heroïne te scoren hoog is, beroven heroïneverslaafden zelfs elkaar (een rip-off in vakjargon). Dit gaat vaak gepaard met veel lawaai, vecht-, steek-, en schietpartijen midden in de nacht. Veel verslaafden zijn schizofreen (verschijnselen van schizofrenie zijn o.a vreemd, verward denken, praten en gedragen) en lopen, psychotisch in zich zelf pratend en geen enkel remmend medicijn gebruikend, verward rond. Ook wordt er veel gestolen uit winkels en illegaal geürineerd tegen etalageruiten. Veel allochtone winkeliers op de Kruiskade en de Nieuwe Binnenweg hebben het recht in eigen hand genomen en beschikken over een vuurwapen. Autodiefstallen, van vooral de duurdere en exclusieve merken, zijn schering en inslag. Van autoradiodiefstallen kijkt allang niemand meer op. Ook worden mensen bedreigd met gebruikte injectienaalden om maar vooral hun beurs, horloges en sieraden af te staan. Veel gebruikte spuiten worden lukraak op straat weggegooid! Mensen houden hun kinderen daarom het liefst binnen en halen en brengen ze van school.

Waar andere kinderen verteld wordt om kauwgom op straat te laten liggen, lijkt in Rotterdam-West de eerste levensles een andere en veel gevaarlijkere boodschap in zich te dragen. Laat gebruikte spuiten liggen en zorg dat je er niet inloopt of intrapt. Ook trekt Rotterdam-West veel buitenlander aan. Het gedoogbeleid in Nederland heeft tot gevolg dat vele buitenlanders, vooral Noord-Fransen en Belgen hier heroïne komen kopen en voor eigen gebruik ter plaatse en voor doorverkoop, met veel winst, in hun eigen land. In Frankrijk en België staan zware straffen op heroïne gebruik. De heroïneprostitutie geeft ook veel overlast in de wijk. Het ‘leven’ speelt zich vooral s’nachts af. Veel rijdende auto’s, af en toe file vormend. Dus veel lawaaioverlast. Ook trekt dit leven veel ‘watchers’ (kijkers, rampfotografen en sensatiezoekers). Omdat de hoertjes bijna allemaal verslaafd zijn, hanteren ze lage prijzen. De meeste ‘afwerkplaatsen’ zijn portieken, oude auto’s en verlaten gebouwen en andere schimmige spelonken van deze rafelige achterstandswijk. Als de ‘need’ om heroïne te scoren erg hoog is, dan doen ze het desnoods zonder veilig voorbehoedsmiddel. Condooms worden in Rotterdam-West na gebruik doorgaans zomaar op straat of in bossages gedeponeerd. Ook gebruiken verslaafden elkaars naalden. Dit heeft tot gevolg dat veel verslaafden met uiterst besmettelijke ziektes als AIDS, hepatitis A en B rondlopen. Soms weten zij dit zelf niet eens en besmetten zo elkaar en niets vermoedende anderen. Alles opgeteld bij elkaar lijken in Rotterdam-West (een meltingpot van vele verschillende rassen en geloven) de wetten van de jungle te gelden en is woongenot voor wijkbewoners ver te zoeken.

Betoog

Welnu, ik ben voor verstrekking van heroïne aan de verslaafden in Rotterdam-West omdat de heroïne, geproduceerd en verstrekt door de overheid, schoon en niet is versneden met maïzena, bloem of wasmiddelpoeder.Ik ben voor gratis verstrekking van heroïne aan verslaafden die zijn of haar heroïne geregistreerd komt halen; hij of zij krijgt zodoende een schoon shot toegediend door een hulpverlener. De hulpverlener tekent dit af. Als de heroïne onder toeziend oog wordt toegediend dan vindt dat legaal en niet ongecontroleerd plaats in een willekeurige straat. Het eventueel aftekenen en toedienen door respectievelijk verpleegkundige en notaris, heeft tot gevolg dat de hele doelgroep van verslaafden zichtbaar wordt voor directe zorg- en hulpverleners. Het is erg belangrijk dat deze, medisch gezien, ongezonde en kwetsbare risicogroep bekend is bij hulpverlenende instanties. Men zou hen ervan kunnen overtuigen van de wenselijkheid van het consulteren van een arts of psychiater op een gezondheidsbureau. Op deze manier zouden ook geslachtsziektes, AIDS, en hepatitis A en B onder verslaafden behandeld kunnen worden. Ook kunnen verslaafden met een psychiatrisch verleden in kaart kunnen worden gebracht. Behalve hun shotje kunnen ze dan ook eventueel rustgevende middelen worden aangeboden. Als heroïne gratis wordt verstrekt verdwijnt het ook uit het illegale circuit, en zullen activiteiten in deze sfeer, begaan door heroïne verslaafden, zienderogen afnemen. Heroïne prostitutie zal op deze manier ook sterk afnemen. De behoefte om je lichaam te verkopen voor heroïne neemt af, want je kunt heroïne gratis verkrijgen bij een hulpverlenende instantie. Blijft nog het probleem wie er in aanmerking komt voor gratis verstrekking van heroïne. Dat kan bijvoorbeeld door een aantekening op het identiteitsbewijs. Alleen verslaafden die bekend zijn bij het Rotterdamse hulpverleningscircuit komen in aanmerking voor zo’n aantekening en dus gratis verstrekking van heroïne. Vooral Buitenlanders zullen dan minder frequent Rotterdam-West bezoeken omdat de aanvoer van heroïne minder is en zij niet geregistreerd staan. Bij nieuwe gebruikers en potentiële nieuwe gebruikers wordt uitsluitend door een hulpverlenende instantie gekeken of zij in aanmerking komen voor gratis heroïneverstrekking. Belangrijk is dat heroïne voor de hedendaagse verslaafden en verslaafden in de toekomst uit het illegale en criminele circuit worden gehaald. Een op hulpverlenende gericht overheidsbeleid is voor verslaafden van groot belang. Een garantie op een hoopvollere toekomst of een zinvollere dagbesteding werkt voorwaardenscheppend in de sociaal-maatschappelijke sfeer.

Waarschijnlijk zullen buitenlandse verslaafden hun heil zoeken in andere plaatsen. Verplaats je dan het probleem? Nee, ik vind dat juist het huidige gedoogbeleid verplaatsing van heroïneverslaafden door het hele land in de hand werk. Soms is het gedoogbeleid in de ene stad coulanter en verhuist de verslaafde daar naar toe. En mocht er in een andere stad nog een coulanter gedoogbeleid worden gevoerd, dan verhuist de verslaafde daar naar toe, alle specifieke problemen met zich meebrengend. Eigenlijk geef ik hier de kern van mijn betoog aan. Gratis verstrekking van heroïne aan verslaafden in geheel Nederland. Van Nijswiller in Zuid-Limburg tot Pieterburen in Noord-Groningen. Niet de verslaafden moeten worden opgezadeld met een falend heroine-, en gedoogbeleid. Voor het falen van het gedoogbeleid is maar een instantie verantwoordelijk: de overheid! En juist de overheid moet het heft in eigen handen nemen en voor gratis verstrekking zorgen van heroine aan verslaafden in Rotterdam-West. In een overwegend tolerant land als Nederland past een innoverend beleid aangaande de heroïne verslaving. Het is alsof dit tolerante beleid alleen wordt toegepast bij de vaststelling van accijnshoogte van alcoholische dranken. Ironisch genoeg kan alcohol net zo’n verslavende en verwoestende uitwerking hebben als drugs.

Het betoog gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Waarschijnlijk zullen buitenlandse verslaafden hun heil zoeken in andere plaatsen. Verplaats je dan het probleem? Nee, ik vind dat juist het huidige gedoogbeleid verplaatsing van heroïneverslaafden door het hele land in de hand werk. Soms is het gedoogbeleid in de ene stad coulanter en verhuist de verslaafde daar naar toe. En mocht er in een andere stad nog een coulanter gedoogbeleid worden gevoerd, dan verhuist de verslaafde daar naar toe, alle specifieke problemen met zich meebrengend. Eigenlijk geef ik hier de kern van mijn betoog aan. Gratis verstrekking van heroïne aan verslaafden in geheel Nederland. Van Nijswiller in Zuid-Limburg tot Pieterburen in Noord-Groningen. Niet de verslaafden moeten worden opgezadeld met een falend heroine-, en gedoogbeleid. Voor het falen van het gedoogbeleid is maar een instantie verantwoordelijk: de overheid! En juist de overheid moet het heft in eigen handen nemen en voor gratis verstrekking zorgen van heroine aan verslaafden in Rotterdam-West. In een overwegend tolerant land als Nederland past een innoverend beleid aangaande de heroïne verslaving. Het is alsof dit tolerante beleid alleen wordt toegepast bij de vaststelling van accijnshoogte van alcoholische dranken. Ironisch genoeg kan alcohol net zo’n verslavende en verwoestende uitwerking hebben als drugs.

REACTIES

W.

W.

slimme meid hoor

21 jaar geleden

W.

W.

slimme meid

21 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.