ADVERTENTIE
Sleepover afzeggen?

Je zou gaan logeren bij je beste vriendin, maar haar moeder is positief getest. Zij wil de afspraak door laten gaan. Wat zou jij doen?


Bekijk de video

De doodstraf"Met een handkar werd een lading stenen en kiezels naar een braakliggend terrein gereden. Twee vrouwen, gehuld in het wit, moesten in een gat in de grond knielen. Een menigte volk had zich verzameld. Iedereen pakte stenen en wierp deze naar de vrouwen. De witte gestalten werden bloedrood. De gewonde vrouwen vielen op de grond neer. Een revolutionaire gardist nam een schop en sloeg daarmee op de hoofden van de vrouwen tot ze dood waren."Toen ik dit citaat van een ooggetuige van een steniging in Iran las, schrok ik heel erg. Dat zoiets nú nog kan gebeuren.De twee vrouwen kregen de doodstraf omdat ze overspel hadden gepleegd. Ik vind dat verschrikkelijk en ik vind dat de doodstraf niet meer mag worden uitgevoerd.De doodstraf is, in juridische termen, een gerechtelijke executie. Van de doodstraf is sprake wanneer iemand van het leven wordt beroofd op grond van een vonnis dat is uitgesproken door een bevoegde rechter na een strafrechtelijk proces.De geschiedenisDe doodstraf is één van de oudste straffen ter wereld. Bij de Romeinen, de Indianen en waar dan ook, overal werden zware misdadigers gedood op de meest uiteenlopende manieren.

De doodstraf werd vooral gebruikt om ketters, landverraders, valsmunters, heksen, misdadigers en politieke gevangen uit te schakelen.

Alle vonnissen werden in het openbaar uitgevoerd, om de burgers af te schrikken en te laten zien dat ze trouw moeten blijven aan hun leider.De eerste die probeerde de doodstraf af te schaffen was de Duitse Keizer Jozef II. Het was een mislukte poging en in dat zelfde jaar werd hij op verschrikkelijke wijze om het leven gebracht.

De juridische en morele grondslag voor het afschaffen van de doodstraf werd gelegd door de Italiaanse rechtsgeleerde Cesare Beccaria.Nederland kent de doodstraf niet meer sinds 10 mei 1870, maar alleen in tijden van vrede.MethodenEr zijn verschillende methoden om de doodstraf uit te voeren. Sommige zijn relatief lang en erg pijnlijk, andere zijn korter maar er bestaan geen methoden die geheel pijnloos zijn.Vroeger hing de manier waarop je zou sterven af aan je geslacht, misdaad of status.

Mannen met een goede baan kregen onthoofding opgelegd; de gewone man werd opgehangen. Vrouwen werden gewurgd en heksen en ketters werden op de brandstapel gelegd. Mensen die munten vervalsten, werden verdronken in een ketel met kokende olie.Maar de manier hing ook af van de tijd waarin je leefde.

In de middeleeuwen werden mensen vaag opgehangen, gestenigd, gewurgd of gevierendeeld.

Tijdens de Franse Revolutie was de guillotine erg populair.

Tegenwoordig wordt er gezocht naar de meest effectieve en pijnloze methode om de doodstraf uit te voeren.

Een goed voorbeeld is de elektrische stoel.

De elektrische stoel is bedacht door de elektricien van een gevangenis in New York in 1890. De veroordeelde is goed vast gemaakt op de houten stoel. Ook krijgt hij een leren kap voor zijn gezicht, omdat het er tijdens de stroomschokken akelig uitziet. Eerst krijgt de veroordeelde een harde, korte stoot, die er voor zorgt dat de hersens ongeveer 60 graden worden. Daarna volgt een wat zwakkere maar langere stoot, die verstoort het hartritme, waardoor zijn leven beëindigd wordt.Maar ook de injectie wordt vaak gebruikt in landen waar de doodstraf nog bestaat.

De dodelijke injectie is niet zo lang geleden ontwikkeld en is uitgevonden om de doodstraf menselijker te maken. De veroordeelde ligt vastgebonden op een brancard, en meestal krijgt hij is elke arme een infuus, één echt en één reserve. Hij krijgt een stof die alle spieren behalve het hart verlammen. Het ademhalen stopt als de spieren van de ribbenkast en middenrif ook worden bereikt. Als laatste krijgt de veroordeelde een stof die alle zenuwimpulsen naar het hart blokkeert. Zes tot dertien minuten nadat het eerste gif is ingespoten, treedt de dood in.Maar deze methoden zijn erg duur. Arme landen hebben vaak nog de ouderwetse methodes, maar ze maken ook vaak gebruik van fusilleren. Heel opmerkelijk is dat er maar één van de schutters uit het vuurpeloton echte kogels heeft, de rest heeft losse flodders, zodat niemand weet wie de dodelijke kogel heeft afgevuurd.

Dat bewijst toch dat niemand de doodstraf wil uitvoeren.ArgumentenIk ben blij dat de doodstraf niet meer bestaat in Nederland en in veel andere landen. Helaas zijn er nog veel landen waar de doodstraf heel normaal is.

Laatst las ik in de krant dat de Filippijnen de doodstraf weer hebben ingevoerd. Dan vraag ik me af waarom ze dat hebben gedaan. Volgens mij is de herinvoering van de doodstraf een eerder achteruitgang dan een vooruitgang.

Veel mensen keuren de doodstraf goed, maar ik vind dat de doodstraf overal moet worden afgeschaft!Ten eerste is de doodstraf onomkeerbaar.

Rechters kunnen altijd fouten maken, want rechters zijn ook mensen. Maar de doodstraf is niet meer terug te draaien. Een levende onschuldige kun je nog vrijlaten maar een dode niet.

Er worden regelmatig van dit soort ‘foutjes’ gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat in Amerika 350 mensen onschuldig tot dood veroordeeld zijn, voor 23 van deze onschuldige mensen was het al te laat en waren ze al geëxecuteerd.Ten tweede is de doodstraf onmenselijk.

Vaak moeten veroordeelden jarenlang wachten voordat de doodstraf wordt voltrokken. Er zijn zelfs mensen die 20 jaar in de dodencel zitten. Je moet je dan eens voorstellen hoe zij zich voelen.

Ook geeft de doodstraf vaak een erge lichamelijke pijn. Vele vormen geven ook geestelijk lijden. In artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat ook dat niemand onderworpen mag worden aan enige ‘wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing’. Ik vind de doodstraf onmenselijk dus in mijn mening overtreedt de doodstraf dus deze regel.Bovendien is de doodstraf onderdrukkend en discriminerend.

De doodstraf blijkt vaak zwakkere groepen in de samenleving te treffen. Zo blijkt dat er in de VS veel vaker de doodstraf wordt geëist tegen zwarte mensen dan tegen blanke mensen. Dat is in ieder geval racisme.

Een ander voorbeeld is het citaat. Er worden twee vrouwen gedood die overspel hebben gepleegd, maar de mannen (de sterkere groep in Iran) gaan vrijuit.

Vaak hebben de veroordeelden te weinig geld om zich te verdedigen. Ze kunnen geen goede advocaat krijgen. 90 % van de mensen die ter dood zijn veroordeeld konden geen goede advocaat betalenEn de doodstraf is niet objectief.

In sommige landen kan je de doodstraf krijgen op grond van je geloof, ras of politieke overtuiging. Dictators maken ook vaak misbruik van de doodstraf. Zij kunnen de doodstraf om politieke redenen uitvoeren om tegenstanders uit de weg te ruimen. Het strafproces is dan een waarschuwing aan de politieke oppositie om zich rustig te houden. Die strafprocessen verlopen dus niet erg eerlijk.Ook moet de overheid dienen als voorbeeldfunctie.

Als de overheid de doodstraf invoert is het eigenlijk zo dat de overheid mensen vermoordt om andere mensen duidelijk te maken dat je geen misdaden mag plegen.

Ze doen dan zelf wat mensen niet mogen doen. Dat vind ik niet kloppen.Iemand die de doodstraf krijgt, kan niet meer geconfronteerd worden met de daad die hij gepleegd heeft.

Met levenslange gevangenisstraf is het eigenlijk veel erger. De dader wordt er dan elke dag mee geconfronteerd. Bovendien kan de doodstraf voor de misdadiger een verlossing zijn en dan is de doodstraf geen straf meer.Tenslotte is de doodstraf wraak.

Als de doodstraf uitgevoerd wordt, doe je eigenlijk precies hetzelfde als de misdadiger heeft gedaan. En waarom zouden wij ons tot het niveau van een moordenaar verlagen? Dan zouden we zelf ook schuldig zijn aan moord.

Straffen mogen niet worden opgelegd uit wraak. Straffen moeten een signaal zijn: dit kán en mag niet. Verder moet de schuldige worden aangezet tot het veranderen van zijn gedrag.Als laatste, maar zeker niet minste, argument wil ik er nog op wijzen dat de doodstraf de mensenrechten schendt.

In artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat: ‘Ieder mens heeft een recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.’

Als de doodstraf door een land wordt uitgevoerd overtreedt deze niet alleen artikel 3, maar ook artikel 5, waar ik al eerder op heb gewezen.Er zijn ook mensen die de doodstraf wél goedkeuren.Het eerste argument vóór de doodstraf is dat de doodstraf afschrikwekkend is, het vooruitzicht van de doodstraf zal mensen ervan weerhouden zware misdaden te plegen.

Ik ben het hier niet mee eens.

Het lijkt misschien logisch maar na jaren onderzoek is geen enkel wetenschappelijk bewijs geleverd voor de stelling dat de doodstraf meer afschrikt dan andere straffen. Landen met de doodstraf hebben dan ook geen lagere misdaadcijfers. In Canada daalde het aantal moorden zelfs na afschaffing van de doodstraf.

Bovendien is levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating ook afschrikwekkend.Ten tweede vinden sommige mensen dat de doodstraf bij heel ernstige misdaden als moord de enige vergelding is, oftewel: oog om oog, tand om tand.

Dit vind ik een verkeerde redenering, het straffen van een misdadiger moet gebeuren om hem te dwingen tot beter gedrag, niet om wraak te nemen.Bovendien denken veel mensen dat de doodstraf wraak voorkomt, omdat mensen minder geneigd zullen zijn het recht in eigen hand te nemen.

Dit is helemaal niet zo, want als een misdadiger levenslang krijgt is deze ook gestraft en hoeft er geen recht in eigen hand te worden genomen.Ook vinden sommige mensen dat misdadigers alleen op deze manier definitief onschadelijk kunnen worden gemaakt.

Hier ben ik het helemaal niet mee eens. Misdadigers kunnen ook levenslang worden opgesloten, dan zijn ze ook definitief onschadelijk gemaakt.

Bovendien is het in strijd met een belangrijk rechtsbeginsel: straffen mag alleen over misdaden die al zijn gepleegd, niet over misdaden die nog gepleegd kunnen gaan worden. Ten slotte zijn de misdadigers die het meeste de doodstraf krijgen, de moordenaars, de misdadigers die het minst vaak in herhaling vallen.

Ten slotte is het goedkoper.

Veel mensen denken dat de doodstraf goedkoper is dan levenslange opsluiting. Maar dit is niet waar, het uitvoeren van de doodstraf kost nog veel meer. Bovendien kun je een mensenleven niet af laten hangen van de meest economische methode.Kortom, de doodstraf moet worden afgeschaft.

Ten eerste is de doodstraf onomkeerbaar en er kunnen altijd fouten worden gemaakt. Ten tweede is het onmenselijk. Bovendien is de doodstraf niet objectief. Ook is het pure uiting van wraakgevoelens en waarom zouden wij ons verlagen tot het niveau van een moordenaar. Bovendien is de doodstraf niet de enige manier om misdadigers onschadelijk te maken. Tenslotte schendt de uitvoering van de doodstraf de mensenrechten.Ik hoop dat jullie net zoals ik, er nu van overtuigd zijn dat de doodstraf moet worden afgeschaft en dat zoiets als in het citaat dat ik aan het begin heb voorgelezen nooit meer mag gebeuren.


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.