Discriminatie

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 289 woorden
  • 24 februari 2004
  • 33 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
33 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Discriminatie

Mensen worden vaak gediscrimineerd . Discriminatie is het maken van onderscheid op onterechte gronden, met als gevolg dat een bepaalde groep mensen daar last van heeft. Discriminatie betekent mensen verschillend waarderen en behandelen op basis van kenmerken die helemaal niet belangrijk zijn, zoals ras, huidskleur of geloof. Mensen discrimineren omdat ze zichzelf beter voelen, als anderen onder hen staan.Sommige mensen discrimineren alleen maar om stoer te zijn. Ze beseffen dan niet hoeveel pijn zij veroorzaken. In Nederland is discriminatie verboden. De reden hiervoor, is dat de slachtoffers van discriminatie hier voor de rest van hun leven last van hebben. Behalve fysieke schade, veroorzaakt discriminatie ook geestelijke schade. Er worden soms mensen vermoord, omdat anderen vinden dat ze niet gewenst zijn, bijvoorbeeld door hun huidskleur of afkomst. Ondanks dit alles komt discriminatie nog steeds veel voor. Ook op school wordt gediscrimineerd, in de vorm van pesten. Je wordt uitgescholden omdat je een bril draagt, je bent dom of juist te slim. Je hebt bewuste en onbewuste discriminatie. Met bewust en onbewust gedrag wordt bedoeld dat er ook discriminatie plaats kan vinden zonder dat het echt bedoeld is. Men heeft vaak niet de bedoeling verschil te maken en beseft niet dat ze discrimineren. Bij bewuste discriminatie is iemand zich er wel van bewust dat hij of zij discrimineert. Daarnaast heb je ook directe en indirecte discriminatie. We spreken van indirecte discriminatie wanneer regels of procedures van een bedrijf of instelling, leiden tot discriminatie van groepen. In geval van directe discriminatie is het gedrag bedoeld om onderscheid te maken. De gevolgen van discriminatie zijn erg. Mensen kunnen door discriminatie heel erg met zichzelf in de knoop raken, een zogenaamd minderwaardigheidcomplex krijgen. In het ergste geval proberen mensen zelfs zelfmoord te plegen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.