Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je pws of sectorwerkstuk?

Check de online masterclasses van het Rijksmuseum waarin experts hun kennis en tips delen, zodat jij tot een goed onderwerp komt. En wist je dat je mee kunt doen aan de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd? Je maakt dan met jouw pws of sectorwerkstuk kans op 1500 euro en een traineeship!

Dinsdag 11 september 2001, een datum die we nooit meer zullen vergeten. In de westerse wereld heerste er verslagenheid en angst, angst waar president Bush later gebruik van heeft gemaakt om Afghanistan en Irak binnen te vallen. Bush zegt dat deze oorlogen van groot belang zijn in naam van de “war against terrorism.” Ik denk dat dit niet het geval is en dat Afghanistan en Irak een veel belangrijker doel dienen, namelijk het behoudt van Amerika als wereldmacht. Mijn stelling luidt daarom ook:

Bush gebruikt de oorlogen in Irak en Afghanistan als excuus om zijn positie als wereldmacht te behouden.

Ik heb voor deze stelling een aantal voorargumenten en een aantal tegenargumenten die ik zal weerleggen.Geschiedenis

Als je naar de laatste honderd jaar kijkt in de geschiedenis van de VS valt het op dat de meeste acties zijn voortgekomen uit egoïstisch denken.

Ze deden mee aan de eerste wereldoorlog omdat ze er eigenlijk niet meer onder uit konden, bovendien is hun aandeel in de overwinning wel wat overdreven want de geallieerden waren al aan de winnende hand.

De tweede wereldoorlog werd in eerste instantie afgedaan als een Europees probleem, totdat Japan Pearl Harbour aanviel, toen zag Amerika ook in wat voor gevaar Hitler en zijn bondgenoten konden aanrichten, ze konden ook op Amerikaans grondgebied aanvallen.

Na de tweede wereldoorlog werden de communisten de nieuwe vijand van de VS terwijl ze eerst bondgenoten waren. Waarom? Dat is makkelijk, het communisme begon terrein te winnen en als deze landen, zoals de Sovjet-Unie, China en Zuid-Amerikaanse landen zich zouden samenpakken dan zouden ze veel sterker staan dan de VS. Dus het communisme moest worden uitgeschakeld.

Een voorbeeld: nadat de Sovjet-Unie Afghanistan was binnengevallen in 1979, bewapende de CIA Afghaanse milities en leidden milities op om te vechten tegen de sovjets. Osama Bin Laden was ook lid van een van deze milities. Dus eigenlijk heeft de Amerikaanse overheid betaald voor de opleiding van de meest gezochte terroristen in de wereld, best ironisch.

Dit in het achterhoofd houdend zou je je moeten afvragen wie of wat nu dan zo’n bedreiging vormt voor de VS. Veel mensen, en ook president Bush zelf, zeggen, het terrorisme. Dat is misschien ook wel zo, maar Amerika heeft nog een veel grotere concurrent: Azie. Heel Azië zal in de toekomst een sterke groei kennen en vooral China heeft de laatste jaren een uitzonderlijke groei. De Chinese productie is tussen 1990 en 1999 bijna verdrievoudigd. En in de toekomst zal dit alleen nog maar meer stijgen. Zoals je begrijpt is dit een grote bedreiging voor de VS als wereldmacht want in Azie wonen ongeveer 3,97 miljard inwoners, ofwel 61% van de totale wereldbevolking. Er moest dus een oplossing worden gevonden om de economische groei van de Aziatische landen zoveel mogelijk te belemmeren en de macht van de VS te versterken.De eerste oplossing is olie. Amerikaanse oliemultinationals en de regering proberen al jaren de controle te krijgen over de routes waarlangs de olie en het gas van Azië en het Midden-Oosten worden aangevoerd. Afghanistan is een strategisch kruispunt in deze route. Het is dus in het belang van Amerika als de situatie daar stabiel is. Daarom steunde de VS de milities in de oorlog tegen de Sovjets en proberen ze nu samen met bondgenoten de Al Qeada te verjagen.De Amerikaanse regering en tegenstanders van deze theorie zeggen dat Amerika de olie nodig heeft. Maar dat is niet zo. De olievelden in de VS zelf zijn drie- tot vijfmaal groter dan die van centraal-Azië. De gasbellen zelfs tien keer zo groot. De Amerikaanse regering liegt dus als ze beweert dat het haar te doen is om "de verzekering van haar energiebevoorrading".

De olie is dus geen doel op zich, maar de olie is een wapen, een middel tot chantage. Wie de wereld wil overheersen moet de olie in handen hebben, alle olie, waar die ook zit. In de economische oorlog, die het kapitalisme altijd voert, willen de VS beschikken over een strategisch chantagemiddel.Er is nog een argument wat mijn stelling onderbouwt, namelijk een document dat in 2000 werd gemaakt onder de naam: de herbouw van de Amerikaanse defensie: strategie, macht en middelen in een nieuwe eeuw. Dit document was gemaakt door een groepje republikeinen.

Zij stonden bekend als de PNAC, ofwel “Project voor de nieuwe Amerikaanse Eeuw.” Om dit document er door heen te krijgen was het van belang dat een Republikein aan de macht zou komen. Want dat zou de mogelijkheid geven om de plannen tot uitvoering te brengen. De plannen waren onder andere:

- De plaatsing van permanente troepenbases in Zuid-Europa, Zuid-Oost-Azie en het Midden-oosten.

- Modernisering van de Amerikaanse legerkrachten, inclusief gevechtsvliegtuigen en duikboten.

- Vestig controle over cyberspace

- Verhoog de defensieuitgaven naar 3,8% (het jaar daarvoor was het nog 3%)Bovendien staat in dit document dat deze machtsvertoning van de VS het doel heeft hun werelddominatie zover mogelijk in de toekomst door te voeren en het opkomen van een gelijkwaardig concurrent (in dit geval dus Azie) te voorkomen, ook door middel van oorlogvoeren.

De Republikeinen die dit document hebben gemaakt: onder andere: Dick Cheney, de huidige Vice President van de VS, Donald Rumsfeld, minister van defensie en Jeb Bush, de broer van de huidige President en de gouverneur van Florida. Er is geen twijfel mogelijk dat zij er belang bij hadden dat Bush president van de VS zou worden en niet Al Gore. En als je ziet wat voor functies de meeste mensen van de PNAC nu hebben in de regering Bush is er dus ook geen twijfel over mogelijk dat dit document de basis vormt van de buitenlandse politiek van de VS.

Veel mensen zeggen dat deze maatregelen, zoals controle over de cyberspace en de verhoogde defensieuitgaven pas na 11 september er doorheen zijn gevoerd maar dit document toont aan dat deze plannen er al langer waren, nog voor 11 september en dat het altijd de bedoeling is geweest om de militaire macht van de VS uit te breiden. En, zoals ik in de inleiding al zei, kon Bush gebruik maken van de angst die er heerste na 11 september, om Irak en Afghanistan binnen te vallen onder het excuus van The war against terrorism.Over deze “war”wil ik nog het volgende zeggen:

Er zijn mensen die geloven dat Bush echt In Irak en Afghanistan zit om het terrorisme te verdrijven en de westerse normen en waarden te verkondigen. Maar de eerste vraag die deze mensen zich moeten stellen is: Zitten deze mensen hier wel op te wachten? Want het enige dat de terroristen willen is dat het westen hun grondgebied verlaat. Bovendien is het erg naïef om te denken dat een cultuur die al zo’n 1000 jaar niet veranderd is, opeens onze westerse, verlichte ideëen aanneemt. Bij ons is het vanaf de Renaissance ongeveer een proces van zo’n 300 jaar geweest, hoe kunnen wij dan verwachten dat de Moslimbevolking deze waarden meteen overneemt en gaat naleven. Door mensen iets op te dringen creëer je alleen maar meer verzet. De echte reden dat de VS in het midden-oosten zit moet dan wel zijn om zijn eigen macht uit te breiden.Verder kun je je afvragen of er wel op basis van de juiste argumenten terrorisme bestrijding plaats vind.

In Irak bijvoorbeeld: De Amerikaanse regering heeft gelogen over het feit dat Irak massavernietigingswapens zou hebben en banden met Al Qeada. Ik praat niet het regime van Saddam Hussein goed, helemaal niet zelfs, maar Bush heeft iedereen bedrogen door te zeggen dat Irak banden had met terroristen, massavernietigingswapens had en de wereldvrede bedreigde. Dit is absoluut niet waar en aangetoond door een rapport van een Amerikaanse Commissie. Bovendien zei Colin Powell, oud minister van Buitenlandse zaken, begin 2001 op een persconferentie dat Irak helemaal geen vernietigingswapens had en ook niet in staat was kracht uit te oefenen tegenover buurlanden.Een andere vraag is of er wel daadwerkelijk sprake is van een actieve terrorismebestrijding, wat Bush ons wil doen geloven.

Bijvoorbeeld Afghanistan, dat een paar weken na de aanval op het World Trade Center en het Pentagon werd gebombardeerd. Maar die bombardementen waren niet zo intensief als toen de VS anderhalf jaar later Irak binnenviel. Een interessant jaartal: 1997. De huidige President Bush is gouverneur van de staat Texas en laat Talibanstrijders overkomen voor een ontmoeting met Unocal, een groot Amerikaans oliebedrijf, om te praten over een pijpleiding door Afghanistan. De taliban stemde in met het project en het bedrijf Haliburton kreeg de leiding over het project. Haliburton was een bedrijf waar Dick Cheney voorzitter van was tot 2005. Misschien was deze pijpleiding een van de redenen om Afghanistan niet plat te bombarderen.Mijn conclusie is:

De republikeinen hebben al in een vroeg stadium plannen gemaakt om de positie van Amerika als wereldmacht op zowel economisch als militair gebied te handhaven en zelfs uit te breiden. Door het aanstellen van Bush konden deze plannen worden uitgevoerd. Onder het mom van terrorismebestrijding konden de plannen min of meer legaal en acceptabel voor andere landen en burgers worden uitgevoerd.

Alle argumenten die Bush echter aandraagt voor zijn War against Terror blijken of niet juist of niet belangrijk. Er moet dus een andere reden zijn voor het uitvoeren van zijn plannen en dat is Macht in de Wereld.


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.