De doodstraf

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • Klas onbekend | 503 woorden
  • 15 juni 2005
  • 10 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.3
  • 10 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
De doodstraf.

‘barbaars’, ‘onbeschaafd’ of juist ‘noodzakelijk’. Wie heeft nog geen mening over dit gevoelige onderwerp? In Nederland is deze straf afgeschaft, maar steeds vaker wordt de vraag gesteld: is dit wel goed? Daarom is mijn standpunt: de doodstraf is een acceptabele straf.

Het belangrijkste argument voor de doodstraf blijft uitsluiting van herhaling. Sommige misdadigers zijn en blijven levensgevaarlijk. Als ze ter dood gebracht worden is de kans dat ze weer in de fout gaan weg. Ook moet een moord evenredig gestraft worden, als je iemand het leven ontneemt, dan moet dat ook bij jou gebeuren. En ook stelt de invoering van de doodstraf een voorbeeld voor andere burgers, als zij zien dat er iemand ter dood gebracht word, weerhoud ze dat misschien van een misdaad.

In Exodus 21:12 staat: ‘’Wie iemand zo treft dat hij sterft, zal zeker ter dood gebracht worden.’’ Op grond hiervan constateer ik dat de doodstraf wel degelijk acceptabel is. Als belangrijkste tekst wordt ook vaak Romeinen 13:4 genoemd: ‘’Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft.’’ Recht is door God gegeven ten dienste van mens en samenleving. Duidelijk moet zijn dat de mens niet mag uitmaken wat recht is.


Tevens wordt vaak gezegd dat de kans op vergissing en het definitieve wel erg groot is. Als je een vergissing maakt en je hebt de verkeerde dader, de echte dader kun je dan nog wel ter dood brengen, maar de onschuldige kun je niet zomaar weer tot leven wekken. De doodstraf is dus echt definitief. Om dit te voorkomen moeten er strengere regels komen, zoals:
· strenge eisen aan bewijsmateriaal, het moet op een eerlijke manier worden verkregen en bijvoorbeeld niet onder dwang
· voor eenheid in rechtspraak en bewaking van de kwaliteit van de rechtspraak, zou elk hoger beroep wat word aangetekend moeten worden behandeld in een speciaal gerechtsgebouw, door een groep van ervaren rechters.
· De verdachten moeten zelf hun advocaat kunnen kiezen, zonder beperkingen van geld, opdat een verdachte een zo goed mogelijke verdediging heeft gehad.

Tegenstanders zeggen vaak dat de overheid geen beschikkingsrecht zou mogen hebben over leven en dood. Degenen die dit zeggen moet zichzelf eens even goed in de ogen kijken, want abortus en euthanasie impliceren immers ook het verkorten van het leven.

Ook vinden ze dat de straf niet uitgaat van verbetering, maar van vergelding. Volgens hen zou de straf moeten gaan om verbetering, maar kan een Marc Dutroux ‘beter’ worden? Waarom moeten wij allemaal extra risico lopen, alleen omdat ons huidige rechtssysteem uitgaat van verbetering?

De stemmen die tegenwoordig pleiten voor herinvoering van de doodstraf, berusten vaak op emotionele gevoelens van onveiligheid. Mijn standpunt vloeit daar niet uit voort en mijn bedoeling is dat mensen het standpunt innemen op grond van goede argumenten. Ik denk dat er sterke argumenten voor zijn: vergelding naar bijbels voorschrift, herhaling uitsluiten, voorbeeldfunctie en bescherming van de maatschappij.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.