Bio-industrie

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas havo | 788 woorden
  • 29 november 2001
  • 70 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
70 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Mijn stelling is: ik ben tegen bio-industrie. Argumenten: 1-Runderen: Erworden per jaar 5,3 miljoen runderen gebruikt die we in drie groepen kunnen onderscheiden: De eerste groep wordt niet ouder dan een half jaar en die worden gebruikt voor wit of roze flees. De tweede groep wordt noet ouder dan twee jaar, die wordt gebruikt voor rood vlees en de derde groep wordt ouder dan twee jaar en die wordt gebruikt om melk te produceren. Elke melkkoe kan tot 90.000 liter melk per jaar geven maar waarvan er ongeveer 10.000 al vergift is. Er komen door de omstandigheden van de bio-industrie veel ziektes voor zoals: -Melkziektes -uierontsteking -kauwproblemen -BSE(gekke koeien ziekte)

2-Kippen: Van de 104 miljoen kippen worden er 62 miljoen gebruikt als vleesKUIKENS(kippen worden daar niet ouder dan 6 weken omdat ze dan al de 2 kilo halen en dat is blijkbaar goed voor de consument dus worden ze dan geslacht maar sowieso zouden ze het ook niet overleven) en 42 miljoen worden voor het leggen gebruikt. Slechts 80% daarvan zit in legbatterij. Kippen kunnen tot 300 ei per jaar leggen. 10% van de vleeskuikens overlijd voor 6 weken omda ze te snel groeien wat leidt tot dat hun hart explodeerd. Doordat de kippen met te velen in te kleine kooien worden gestopt pijnigen ze elkaar. Daar is op gevonden om hun snavel te kappen wat een zeer pijnelijk ingreep blijkt te zijn.

3-Konijnen:

Binnen twee maanden kunnen de konijnen 3 kilo worden. Jonge konijnen worden na 4 weken bij hun moeder weggehaald en worden dan in kooien van 30 bij 50cm met 5 a 7 andere konijnen. 10% overlijd voor dat ze bij hun moerder wordt weggehaald, 15% daarna. Ook daar komen er veel problemen voor door het te weinig ruimte zoals ademhalings problemen en verwondingen aan hun voedzolen.

4-Varkens:

Per jaar worden er 14 miljoen varkens geslacht. 2 miljoen daarvan zouden eigenlijk de 2 jaar moeten kennen maar de meeste haald het half jaar niet eens door de gevolgen van de bio-industrie. In 6 maanden kunnen varkens de 100 kilo halen. De beren worden zonder verdoving door de boer zelf gecastreerd om geld te besparen. Biggetjes worden van jong af aan al van hun moeder weggehaald en in kooien gestopt met vele anderen. Omdat ze nog hun zuigreflexen hebben, zuigen ze elkaars staart. Om dat te voorkomen wort hun staart er afgeknipt.

5-ER WORDT IN TOTAAL 1 MILJOEN DIER PER DAG DOOD GEMAAKT!!!

6-Naast het afschuwelijke leven dat de dieren in de Bio-industie leiden, worden ze ook nog op afschuwelijke wijzen naar het slachthuis gebracht. Er worden zoveel dieren mogelijk in een vrachtwagen gestopt waardoor meer dan 10% ernstig gewond of dood aankomt.

7-Doordat er zovel dieren zijn is er spraken van een enorme mestoverschot: -2/3 van de bio-industriele gebieden is veel zuurder da gewenst(verzuring) -In 1/3 vande bio-industriele gebieden is het stikstofbasis veel hoger dan gewenst. VB: In Friesland is de mestoverschot zo schokkend dat er geadviseerd wordt om de koeien binnen te houden want elke koeien vlaai of -plas dat buiten wordt gedaan is al teveel.

8-Sinds 1992 is er een wet ingesteld, de Gezondheid en Welzijnswet. Dat houdt in dat de handelingen op dieren niet meer mogen gebeuren tenzij de overheid daar nadrukelijk toesteming voor geeft. Nou heeft de overheid wel toetemming voor Bio-industrie gegeven, maar niet voor wat er daar achter de deuren gebeurd.

9-Nou denkt men dat de Bio-industriele produkten voordeliger zijn en dat is ook wel zo, maar niet zo ontstend als men denk. Er wordt naamelijk vaak vergeten dat ieder belasting moet betalen voor de schade dat de bio-industrie aanricht.

10-Ook naast het feit dat bio-industrie schadelijk voor het dier en voor het milieu is, is het ook schadelijk voor de mens. Naast voedingstiffen en mineralen, bevat vlees ook nog stoffen dat absoluut niet goed zijn voor de gezondheid. De Gezondheidsdienst heeft zelfs geadviseerd om een waarschuwing p de verpakingen van vlees te zetten, vergelijkbaar met de pakjes sigaretten->"Vlees kan de gezondheid ernstig schadigen" Jaarlijks overlijden er tientallen mensen direct door het eten van vlees. Het eten van vlees veroorzaakt bij duizende mensen een grote bijdragen aan het ontstaan van hart- en vaartziekte of kanker.

11-Uit onderzoek van de AID (Algemeen Inspektie Dienst) blijkt dat meer dan 70% van de bio-industriele bedrijven zich nie aan de regels houden( dat houdt in dat ze bijvoorbeeld te kleine ruimte hebben voor de dieren of te weinig licht of te slechte/schadelijke voeding enz...)

12-Uit onderzoek van Wakker Dier (stichtong dat zich bezig houdt met het vechten tegen bio-industrie) blijkt dat 86% van de consumenten bereid is om meer geld te betalen voor een diervriendelijk stukje vlees, en dat 720.000 overwegen te stoppen met het eten van bio-industiele produkten.

13-Mijn persoonelijke argument is dat ik er wel mee eens ben dat de mens dood en vlees eet om te overleven maar niet dat de mens dood voor economische redenen.

REACTIES

P.

P.

goed werkstuk! Ik heb er erg veel informatie uit gehaald. XXX

20 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.