Beinvloeding kinderen door geweld op TV

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 4e klas havo | 732 woorden
  • 10 juni 2001
  • 252 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
252 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Kernvraag: Kunnen we kinderen beschermen tegen geweld op de televisie?

Deelvraag:

*Hoeveel geweld is er op t.v.? Er is sowieso veel geweld op tv, want anders zou door niemand over dit onderwerp worden nagedacht, en zou dit onderwerp onbekend zijn. Arg 1: Volgens onderzoekers zouden Amerikaanse kinderen die de high-school hebben verlaten, al ongeveer 13000 mensen op tv aan een gewelddadige dood hebben zien sterven. (Berding et al, 1991) In Nederland is ook zo’n soort onderzoek gedaan en daaruit is gebleken dat een week tv kijken, 131 doden telt. Arg 2: Volgens een ander onderzoek is het geweldniveau op tv nog nooit zo hoog geweest als nu. Op sommige netten bevat 85% van de programma’s geweld.

*Worden kinderen hierdoor beïnvloed? Je ziet dat kinderen hierdoor worden beïnvloed, kijk maar naar wat sommige kinderen voor hun verjaardag vragen. En hoe ze spelen op straat, veel vechten. Arg 1: Volgens de sociale leertheorie van Albert Bandura leren we door observatie van het gedrag van anderen. Arg 2: Of kinderen het televisiegeweld overnemen is ook afhankelijk van hoe goed zij zien of iets fictie is of werkelijkheid. Als het net echt lijkt is het moeilijker na te gaan of de agressie wel of niet normaal is. Arg 3: Als de slechte partij geweld gebruikt en daarvoor wordt gestraft, leren kinderen dat het niet goed is om geweld te gebruiken. Maar als de goede partij geweld gebruikt is het wel nadelig. Dan lijkt het namelijk of het goed is en dat kan kinderen op verkeerde ideeën brengen. Volgens Albert Bandura is het overnemen van geweld het sterkst als de kinderen zien dat de uitkomsten van het gedrag positief zij en als de persoon wordt gewaardeerd.

*Wat is hier het gevolg van? Voor sommige kinderen hoeft het geen gevolgen te hebben. Elk kind is anders, een van nature rustig kind zal minder snel agressief worden dan een kind dat in aanleg al wat agressiever is. Het verschilt ook in geslacht, een meisje kijkt minder naar agressieve programma’s en neemt het ook minder snel over. Arg 1: Uit een Unesco onderzoek kwam naar voren dat van kinderen uit milieus met veel agressie 51% zich met de Terminator identificeert, terwijl dat in milieus met weinig agressie 37% is. Arg 2: Kinderen kunnen door het zien van films en programma’s met gespeeld geweld, dingen overnemen. Arg 3: Geweld heeft ook invloed op de emoties van kinderen, ze kunnen er bang van worden. En als ze slapen kunnen die angsten omgezet worden in nachtmerries. Arg 4: Gevolgen van geweld van de slachtoffers zijn bijna nooit te zien, hierdoor krijgen kinderen het idee dat het goed is om zo je problemen op te lossen. Dit kan lijden tot latere criminaliteit.

*Wat kan eraan gedaan worden? Het is moeilijk om iets aan dit probleem te doen, ze zijn al heel lang bezig met onderzoeken. En uit de meeste onderzoeken is gebleken dat geweld op tv echt invloed heeft op kinderen. Daarom proberen ze er in Amerika iets aan te doen, door de nieuwe wet. Die wet houdt in dat producenten van tv’s verplicht zijn om in elk toestel een chip in te bouwen die het geweld tegenhouden. En dus niet uitzenden. Arg 1: Als we die wet in Nederland nou ook aannemen, dat scheelt al een stuk. Het meeste geweld wordt hierdoor tegengehouden. Arg 2: Het uitzenden van geweld na een bepaalde tijd zou ook al helpen. Arg 3: En als ouders proberen zoveel mogelijk mee te kijken met je kind. Als ze bang worden of als ze vragen hebben, er meteen op kunnen reageren. Hoe ouders zelf reageren op geweld is een voorbeeld voor kinderen. Zo weten ze hoe ze ermee om kunnen gaan.

*Conclusie Ik vind dus dat het geweld zo veel mogelijk van de tv af moet, door zo’n chip. Maar ik denk dat dat ook niet veel helpt want als ze het echt willen zien kunnen ze bij een vriendje kijken of waar dan ook. Niemand heeft iets aan geweld op tv, en het heeft ook op veel kinderen een negatief effect. Ik denk dus dat ze geweld gewoon moeten verbieden, of als ze die programma’s maken, de gevolgen van het slachtoffer laten zien. Laten zien dat het niet goed is en dat je niet je problemen niet kunt oplossen door geweld. Ik denk dat jongeren ook door geweld worden beïnvloed, zinloos geweld is denk ik gewoon uitproberen van wat ze op tv hebben gezien.

REACTIES

E.

E.

In De Morgen van 25.8.2014 worden niet minder dan 8 "misdaadreeksen" uitgezonden ! Ronduit schandelijk ! E.C.

9 jaar geleden

C.

C.

Dit is een erg slecht verslag

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.