Balkenende moet niet opnieuw premier worden

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas vwo | 1310 woorden
  • 18 mei 2010
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 6
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Inleiding:
Jullie hebben allemaal vast een tijdje terug op het nieuws gezien, of in de krant gelezen: Het kabinet (Balkenende 4) is gevallen. De aanleiding hiervoor was de discussie over de troepen in Uruzgan. Na 16 uur lang vergaderen konden ze het nog steeds niet eens worden, dus besloten de PvdA-ministers, met voormalig-fractieleider Wouter Bos uit het kabinet te stappen. Balkenende maakte dit in een persconferentie bekend. Dit is alweer het vierde kabinet onder leiding van Balkenende wat niet de volledige 4 jaar haalt. Het eerste kabinet onder leiding van Balkenende, Balkenende 1, dat bestond uit het CDA, het LPF en de VVD, hield het dankzij de LPF-crisis nog geen 3 maanden vol. Balkenende 2 hield het veel langer vol, namelijk 2 jaar en 11 maanden. Dit kabinet bestond uit het CDA, de VVD en D66. In dit kabinet verloor Balkenende de steun van een coalitiepartner, namelijk D66. En ten slotte, Balkenende 3, bestaande uit 2 partijen, het CDA en de VVD, duurde ook niet erg lang, ongeveer 7 maanden, maar dit had te maken met de nieuwe verkiezingen die eraan kwamen.
Van de 4 Balkenende-kabinetten, verloor hij dus 2 keer de steun van een coalitiepartner, en ik ben er dus op tegen dat Balkenende opnieuw premier wordt van Nederland. Dit zou zo maar kunnen, omdat de landelijke verkiezingen alweer voor de deur staan.

Middenstuk:

Argument voor Twijfels binnen de partij
Slechts enkele uren na de val van het kabinet werd Balkenende meteen naar voren geschoven als lijsttrekker. Balkenende heeft dat op dat moment meteen geaccepteerd. Op het moment dat Balkenende naar voren werd geschoven als lijsttrekker, waren er ongeveer 25 mensen aanwezig. Op dat moment was er van de ongeveer 25 aanwezigen slechts één iemand die openlijk bezwaar heeft gemaakt. Dit had echter te maken met het feit dat er over anderhalve week gemeenteraadsverkiezingen gehouden zouden worden, en het CDA op dat moment geen leidersschap discussie kon gebruiken. Na de gemeenteraads verkiezingen kwam er steeds meer kritiek, van binnen de partij, op Balkenende. Dit is logisch aangezien de gemeenteraadsverkiezingen voorbij waren, en er nu dus wél ruimte was voor eventuele partij discussies. Maar dat niet alleen, ook het feit dat bij de gemeenteraadsverkiezingen het CDA ongeveer 200 raadszetels verloor, droeg eraan bij dat er steeds meer kritiek ontstond, aangezien Balkenende zelf heeft gezegd zich hier verantwoordelijk voor te voelen. Maar ook nu hadden veel partijleden zoiets van ‘’Je hebt niets aan een wissel, als je niet weet waar je met deze wissel terecht komt’’. Met andere woorden: ‘’Kiezen we voor een, redelijke, zekerheid, of wagen we de gok’’.
Niet alleen binnen de partij ontstond er steeds meer kritiek op het lijsttrekkerschap van Balkenende, maar ook de achterban van het CDA had steeds meer kritiek. Uit een peiling van Maurice de Hond bleek dat 24% van de CDA stemmers niet wil dat Balkenende opnieuw lijsttrekker wordt, dus dat ze liever een ‘’nieuw gezicht’’ willen voor de partij.

Argument voor 4 kabinetten gevallen
Zoals ik al eerder heb verteld heeft Balkenende 4 kabinetten geleid. Balkenende 1,2,3 en meest recent Balkenende 4. Balkenende heeft dus in pakweg 8 jaar 4 kabinetten versleten, gemiddeld genomen houdt een kabinet van Balkenende het 2 jaar vol, dat is dus 2 jaar minder dan de bedoeling is. Bij de val van balkenende 2 en Balkenende 4 verloor Balkenende een coalitiepartner. Bij het laatste kabinet verloor Balkenende de steun van vice-premier Wouter Bos van de PvdA. Dit kwam doordat Balkenende zich niet wilde houden aan wat er in de kamer al besloten was, namelijk dat alle militairen in Uruzgan voor 31 december 2010 weg zouden zijn. Onder druk van de NAVO wilde Balkenende dit besluit herzien. Balkenende was van mening dat men opnieuw alle opties moest bekijken, dat hield dus helemaal weggaan uit Uruzgan, gedeeltelijk weg gaan, weggaan en alleen nog maar trainingsmissies uitvoeren in Uruzgan, en zo waren er nog een paar opties. Balkenende wilde dit dus herzien, terwijl de kamer anders had besloten. Dit besluit is kennelijk voor Balkenende niet echt belangrijk, en hij laat op deze manier niet echt blijken dat hij aan het hoofd staat van een Democratie.
De val van Balkenende 2 is voor vele van jullie waarschijnlijk minder bekend, aangezien het al een tijdje geleden is. In dit kabinet verloor Balkenende de steun van coalitiepartner D66. Dit kwam voort uit het feit dat er een kabinetscrisis was over het functioneren van minister Verdonk. Opnieuw kon balkenende er met zijn eigen coalitie niet uitkomen: D66 stapte eruit omdat Balkenende ‘’de kant van Verdonk koos’’.
Het is Balkenende dus al 4 keer niet gelukt de volle 4 jaar met 1 coalitie uit te zitten. Waarom zou het Balkenende dan nu de 5e keer wel lukken?

Tegenargument Balkenende heeft ons, samen met wouter bos, door de crisis geholpen
Toelichting tegenargument
Tijdens de regeerperiode van Balkenende 4 heeft ook Nederland te maken gekregen met de economische crisis. Het kabinet Balkenende 4 heeft ons hier zo goed mogelijk proberen doorheen te helpen, en het is geen geheim dat dat absoluut niet makkelijk is geweest. Het kabinet heeft vele maatregelen genomen. In september 2008 heeft het kabinet heel adequaat gereageerd op de economische crisis, en werden de eerste kleine maatregelen al genomen in de financiële sector. Maar daar is het niet bij gebleven. Op het gebied van werkgelegenheid heeft het kabinet maatregelen genomen gericht op het behoud en herstel van de werkgelegenheid, er werd op het gebied van bouw en infrastructuur versneld geïnvesteerd, om de terugval van de bouw te beperken, en tevens te zorgen voor meer werkgelegenheid. Maar ook op het gebied van woningmarkt, duurzaamheid, ondersteuning voor bedrijven en overheidsfinanciën werden verschillende maatregelen genomen, zodat we niet zouden wegzakken in de crisis. Hier kunnen we het kabinet heel erg dankbaar voor zijn.

Weerlegging
Het is echter wel zo, dat we nog lang niet zijn hersteld van de economische crisis en dat er nog vele hordes genomen moeten worden. Naar mijns inziens is het dan absoluut niet verstandig om op dit moment, nu de prioriteiten ergens anders liggen, oude besluiten te willen gaan herzien, met als desastreus gevolg dat het kabinet uit elkaar valt. De aandacht wordt op dat moment afgeleid van waar juist de aandacht nodig is, namelijk de crisis. De partijen moeten zich nu gaan opmaken voor nieuwe verkiezingen. Hier gaat veel tijd inzitten en dat gaat dus ten koste van tijd voor de echte problemen. Door de val van het kabinet, is het kabinet op dit moment demissionair. Dat wil zeggen dat er op dit moment geen belangrijke beslissingen mogen worden genomen. Ook het besluit om weg te gaan uit Uruzgan blijft gewoon staan, en iedere soldaat is per 31 december 2010 vertrokken uit Uruzgan. Balkenende heeft, met het opnieuw openen van de kwestie Uruzgan, dus helemaal niks bereikt, aangezien het besluit gewoon blijft staan.

Slot:

Korte samenvatting
Er zijn dus twijfels, zowel binnen als buiten de partij, of het wel verstandig is om balkenende opnieuw lijsttrekker, en daarmee hoogstwaarschijnlijk, mits het CDA de verkiezingen wint, premier te laten worden. Mocht Balkenende opnieuw premier worden, dan zijn we alweer toe aan Balkenende 5. De voorgaande balkenende kabinetten hebben allemaal de 4 jaar niet gehaald, dus de kans is groot dat ook Balkenende 5 de volle 4 jaar niet haalt.
Dankzij Balkenende 4 zijn we redelijk goed door het zwaarste deel van de economische crisis gekomen, alleen maar lof voor het kabinet. Echter vind ik het absoluut zeer onverstandig om op dit moment ‘’minder’’ belangrijke zaken, die al besloten zijn, te gaan heropenen, en zo, onbedoeld, de coalitie uit elkaar te laten vallen.

Hoofdgedachte in andere woorden
Ik denk dat het dus het beste is als het CDA, in goed overleg met elkaar, besluiten dat Balkenende zijn langste tijd als premier gehad heeft, en hem niet opnieuw verkiesbaar laten stellen voor het premierschap.

Krachtige slotzin
Het Balkenende-effect is uitgewerkt, tijd voor een nieuwe trainer voor de groep!

Publiek bedanken
Ik wil jullie graag bedanken voor de aandacht. Ik hoop dat jullie op deze manier ook jullie eigen mening kunnen vormen over Balkenende. Als er nog vragen zijn dan mogen jullie die gerust stellen, ik zal ze proberen zo goed mogelijk te beantwoorden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.