Stelling:

In heel Nederland moet automatische donorregistratie worden ingevoerd.Inleiding:

Het komt in Nederland vaak voor dat een gezond iemand plotseling overlijdt.

Het komt dan ook voor dat degene die is overleden geen donorcodicil heeft ingevuld.

De beslissing over het donorschap wordt dan bij de nabestaanden gelegd, vaak bij echtgenoten.

Een moeilijke keuze, die in korte tijd gemaakt moet worden en die bovendien niet terug te draaien is.

In Nederland komen zulke keuzes vaak voor, omdat maar van heel weinig Nederlanders bekend is of ze wel of niet instemmen met de donatie.Dit komt doordat in 1998 de Wet op Orgaandonatie is ingevoerd.

Dat betekent dat iedereen van 18 jaar of ouder een donorformulier kan invullen, dat diegene vervolgens weer terug kan sturen met zijn of haar keuze.

Wanneer iemand zijn keuze heeft gemaakt en het donorformulier heeft opgestuurd, krijgt hij een brief teruggestuurd ter bevestiging en ter controle.

Op zich lijkt het een goed systeem, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo.

Van de 12,2 miljoen mensen die in 1998 een formulier hadden gekregen, heeft namelijk maar 4,5 miljoen gereageerd.

Daarvan liet 2,5 miljoen zich als donor registreren, een half miljoen liet de beslissing over aan nabestaanden of een specifiek persoon.

De andere 1,5 miljoen mensen stelde zijn lichaam niet ter beschikking voor donatie. Toen was dus van 7,7 miljoen mensen niet bekend of zij wel of niet donor willen zijn. Grote kans is dat daar wel een groot deel bij zit dat eigenlijk wel wat ziet in donorschap, maar gewoon niet de moeite heeft genomen om de keuze op te sturen of het maar blijft uitstellen.

Op deze manier blijft een grote groep donoren onbenut, terwijl donoren van groot belang zijn.Ik denk dat er voor dit probleem een heel goede oplossing is: namelijk het invoeren van automatische donorregistratie.

Dat betekent dat iedereen vanaf 18 jaar automatisch in het bestand wordt ingeschreven als donor.

Niemand wordt echter tot donorschap gedwongen door het zogenaamde bezwaarsysteem.

Iemand die niet wil dat zijn lichaam als donor wordt gebruikt, tekent bezwaar aan en wordt uit het donorbestand verwijderd.

Mij lijkt het de beste oplossing en daarom is mijn stelling ook: in heel Nederland moet automatische donorregistratie ingevoerd worden!Voor argumenten (goed verdedigen):

1.

Van alle mensen die niet de moeite nemen om het formulier op te sturen, gaat 80% van de nabestaanden er van uit dat zij ook geen donor willen zijn.

Maar dat de nabestaanden dit nu zeggen, is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Misschien had de overledene wel helemaal geen problemen met donatie gehad, maar is hij er op de één of andere manier niet aan toegekomen het donorformulier op te sturen.

Vaak nemen de nabestaanden ook te snel een beslissing door emotionele redenen.

Je loopt hierdoor dus ontzettend veel donoren mis!

2.

Donoren zijn van groot belang voor de medische wetenschap.

Door middel van donatie kan er namelijk onderzoek gedaan worden naar nieuwere en betere technieken voor transplantatie.

Ook kan er meer onderzoek gedaan worden naar de eigenschappen van organen en weefsels.

Door middel van donortransplantatie kan de medische wereld weer een stapje verder komen.

Maar niet alleen onderzoek naar transplantatie, ook algemeen medisch onderzoek heeft belang bij afgestane organen en weefsels.

Vervolgens kunnen jouw nabestaanden weer baat hebben bij deze vooruitgangen van medisch onderzoek, misschien blijkt het achteraf wel van levensbelang!

3.

Bekijk de situatie eens vanuit jezelf.

Stel je voor dat jij ziek bent, dat je iets met je nieren hebt.

Elke week moet je een paar dagen 4 uur lang een nierdialyse ondergaan om je bloed te zuiveren.

Je nieren kunnen dat namelijk niet meer.

Op zo’n moment zou je toch verschrikkelijk graag willen dat er een donor voor je was?

En dat kan alleen als er genoeg geschikte donornieren zijn.

Er zijn vast veel mensen die na hun dood niets van hun lichaam willen afstaan, terwijl ze wel graag een donor willen hebben als ze die zelf nodig hebben.

Waarom zij wel en andersom niet?

Als je zelf in slechte gezondheid zou zijn, wilde je ook maar wat graag dat er een donor beschikbaar was.

4.

Nierdialyse kost per behandeling €375.

Als iemand 5 x per week moet dialyseren kost dat € 1875.

Met 200 extra donoren per jaar zal dat een besparing van zo’n € 180 miljoen opleveren.

En dat kunnen we goed gebruiken in deze tijden waarin grote tekorten en veel bezuinigingen zijn, vooral in de gezondheidszorg.

Er zullen ook minder apparatuur en minder dure medicijnen nodig zijn.

Het scheelt dus ontzettend in de kosten als we een nieuw systeem invoeren.

En het geld kan goed worden gebruikt voor andere doeleinden.5.

Automatische donorregistratie is natuurlijk gunstig voor de problemen met de lange wachtlijsten in de zorg.

Nooit kunnen die eens echt teruggebracht worden.

In landen als België, Frankrijk en Spanje wordt het systeem van automatische donorregistratie al een aantal jaren gebruikt.

Vergeleken met Nederland zijn hun wachtlijsten een heel stuk korter.Tegen argumenten (en deze ontkrachten):

1.

Op grond van geloof is het niet acceptabel om in dode lichamen te gaan snijden.

Dit verschilt echter per geloof.

Christenen bijvoorbeeld, vinden het nogal ongepast om in een lichaam, dat door God gemaakt is, te gaan snijden.

Maar zij spreken zichzelf echter tegen: in de Bijbel hoort naastenliefde tot één van de 10 geboden.

En wat is nou een beter teken van naastenliefde, dan iemand anders het leven te schenken?

2.

Veel mensen denken dat veel andere mensen een ongezond lichaam hebben en dus niet geschikt zijn voor orgaan- en weefseldonatie.

Dit is echter niet waar.

Leeftijd maakt helemaal niet uit en zelfs het slikken van medicijnen is niet van invloed op transplantatie.

Zelfs een ziekte staat een donatie niet in de weg.

Stel dat één orgaan, de nieren, niet meer geschikt is voor transplantatie, dan nog is het zinvol om toestemming te geven voor donatie van de andere organen en weefsels.

Het enige vereiste is dat de benodigde organen tot het moment van transplantatie zuurstofrijk bloed krijgen.

Een uitzondering op donatie vormen mensen die Hepatitis A/B, HIV of bloedvergiftiging hebben.

Deze ziektes zijn namelijk overdraagbaar na het overlijden.

3.

Het kan zijn dat het voor de nabestaanden emotioneel erg zwaar kan zijn.

Zij denken namelijk dat het lichaam van de overledene verminkt wordt en dat je zou kunnen zien dat er in het lichaam gesneden is.

Dit is echter niet waar, want bij uitname van botten of organen gebruikt men prothesen.

Prothesen zijn lichaamsdelen van kunststof, ter vervanging van een verloren gegaan lichaamsdeel.

Verder bedekken de kleren de wonden.

Bovendien kan de donatie ook positieve gedachten bij de nabestaanden brengen: andere mensen worden gered, waardoor de overledene tot op het laatst van grote waarde is geweest.

Het bevordert dus het rouwproces.4.

Het kan zijn dat het systeem te dwingend is.

Je verliest je vrijheid.

Het kan kloppen dat het systeem dwingend is, maar blijkbaar is dat wat we nodig hebben om meer donoren te krijgen.

Het is niet zo dat je er minder vrijheid van krijgt.

Als je echt geen donor wilt zijn kun je altijd een bezwaarschrift aantekenen.

Degene die perse geen donor willen zijn zullen dat echt wel doen.Conclusie:

Al met al heeft het invoeren van automatische donorregistratie overwegend meer voordelen: het is sociaal, van belang voor de medische wetenschap, jij zou in dezelfde situatie hetzelfde willen en het verkort de wachtlijsten.

Maar wel of niet donor worden blijft een persoonlijke beslissing.

Iedereen moet voor zichzelf, voor zijn levenssituatie en overtuiging een keuze maken.

Vanuit elke overtuiging zijn veel voordelen maar ook nadelen te bedenken.

Vaak echter spelen gevoelens van angst en onwetendheid een te grote rol in de beslissing om wel of niet orgaandonor te worden.

Voor mij tellen de voordelen zwaarder mee.

Het is namelijk echt een zaak van leven of dood.Keuzes die je hebt op een donorcodicil:

Keuze 1: ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden beschikbaar voor transplantatie.

Keuze 2: ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden niet beschikbaar voor transplantatie.

Keuze 3: ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden.

Keuze 4: ik laat de beslissing over aan een specifiek persoon.Stelling:

In heel Nederland moet automatische donorregistratie worden ingevoerd.Inleiding:

1998 -> Wet op Orgaandonatie;

12,2 miljoen kregen formulier, 2,5 miljoen ‘ja’, 0,5 miljoen ‘keuze voor een ander’,

1,5 miljoen ‘nee’ en 7,7 miljoen niet opgestuurd;

Automatische donorregistratie -> BezwaarsysteemStelling:

In heel Nederland moet automatische donorregistratie ingevoerd worden!Voor-argumenten:

1. De keuze is aan de nabestaanden bij geen ingevuld formulier;

2. Meer ontwikkelingen voor de medische wetenschap;

3. Bekijk het vanuit je eigen situatie, jij wilt toch ook wel donor hebben;

4. Kosten (375/keer = 1.875/week = 180 miljoen/jaar);

5. Beperking van de wachtlijsten.Tegen-argumenten:

1. Vanuit geloof (Christenen -> 10 geboden -> naastenliefde);

2. Ziekte en ouderdom (behalve bij Hepatitis A/B, HIV of bloedvergiftiging);

3. Nabestaanden, emotionele redenen, prothesen, rouwproces;

4. Te dwingend (hebben we nodig, andere landen, bezwaarschrift, wachtlijsten).Conclusie:

Meer voordelen;

Blijft eigen keuze vanuit eigen overtuiging;

Angst en onwetendheid bij beslissing;

Voordelen tellen zwaarder -> kwestie van leven en dood.Keuzes:

Keuze 1: ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden beschikbaar voor transplantatie.

Keuze 2: ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden niet beschikbaar voor transplantatie.

Keuze 3: ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden.

Keuze 4: ik laat de beslissing over aan een specifiek persoon.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

okay girll, dit betoog gaat dus over waarom je donor moet worden en niet over automatische donorregistratie. Oh, en dan nog iets: je kan al donor worden vanaf je 12e niet pas vanaf je 18e! Dat weet ik, omdat ik zelf donor ben vanaf mijn 12e en als je op de officie? website had gekeken, had je het ook al geweten. ;)

9 jaar geleden

A.

A.

Dit is compleet gekopieerd van een ander betoog, alleen hier en daar een stukje slechter gemaakt.

9 jaar geleden

M.

M.

Superbedankt voor dit goede betoog! Ik moet maandag mijn betoog houden en dit helpt mij enorm... dus bedankt

9 jaar geleden

T.

T.

echt een perfect betoog, heel erg bedankt

9 jaar geleden

A.

A.

super bedankt voor dit betoog! dit was ook het onderwerp waar ik mijn betoog over ga doen en ik kon maar geen argumenten voor mijn stelling vinden (niet genoeg) thanks!

8 jaar geleden

K.

K.

ik heb dit betoog letterlijk overgenomen,
en had er ook nog een 8 voor!
zeker een goed betoog.

8 jaar geleden

J.

J.

een erg goed betoog!
maar ik begrijp alleen niet helemaal waarom die keuzes eronder staan...

8 jaar geleden

E.

E.

ik moest een betogende tekst met een tegen argument schrijven die ook nog ergens opslaat, ik vind het zelf veel te zwart-wit gedacht!
Nier, Hier.
Reclame spotjes, advertenties en hele shows worden gewijd aan het verzamelen van orgaandonoren. In mijn ogen is dit deels een verspilling van tijd. Onze aarde raakt steeds sneller vol en dit komt ook omdat mensen steeds ouder worden. Het door operaties in leven houden van mensen kost ons meer dan we over nadenken. Natuurlijk is het een ego strelend gevoel om mee te dragen aan het leven van iemand. Maar hoeveel draag je werkelijk mee aan het leven van mensen. Je houdt iemand in leven die na de operatie weer door kan gaan met het op maken van grondstoffen.
Als een groep dieren te groot word komt er een ziekte die alleen de sterkste overleven. Zo houdt de natuur zichzelf in balans. Inmiddels hebben wij van alles gevonden om ziektes onder mensen deels tegen te gaan. Nu houden we zelfs mensen inleven met de organen van dode mensen. Het moet niet gekker worden.

7 jaar geleden

A.

A.Ik snap je punt. Maar is het niet wat te negatief gedacht? Wij als mensen moeten blij zijn dat we samen dit soort dingen kunnen bedenken, dat we organen kunnen vervangen om een leven te redden. Dat we het überhaupt kunnen bedenken betekend ook iets. We leven in een verwarmd huis zodat we niet dood vriezen, we enten ons in om niet ziek te worden. Een mensen leven is heel wat waard. We moeten samen als samenleving zorgen dat we de aarde terug geven wat we haar hebben afgepakt. Hier kunnen we op heel veel andere manieren voor zorgen.

5 jaar geleden

J.

J.

Ik ben echt benieuwd of je er ook nog zo over denkt als je zelf een orgaan of iets dergelijks nodig hebt.

2 jaar geleden

J.

J.

heb je misschien de bronvermelding waar je het vandaan hebt

7 jaar geleden

L.

L.

Superr argumenten! Maar ik mis de bronvermelding! :s

7 jaar geleden

P.

P.

hey
weet je ook iets over verplichte organdnatie? ik vind dat onzin. maar op school moet ik erover debatteren

6 jaar geleden

H.

H.

de tegen argumenten zijn geen tegen argumenten? je weerlegt ze gelijk, moet je niet doen..

6 jaar geleden

I.

I.

je argument: Christenen bijvoorbeeld, vinden het nogal ongepast om in een lichaam, dat door God gemaakt is, te gaan snijden.
Maar zij spreken zichzelf echter tegen: in de Bijbel hoort naastenliefde tot één van de 10 geboden. En wat is nou een beter teken van naastenliefde, dan iemand anders het leven te schenken? Slaat helemaal nergens op. Er staat namelijk in de Bijbel dat je lichaam niet van jezelf is, maar van god en dat je ze niet aan iedereen mag geven. (Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre.) en dat je niet in dode lichamen mag snijden (Gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, noch schrift van een ingedrukt teken in u maken; Ik ben de Heere!)...

6 jaar geleden

A.

A.

ik vraag mij oprecht af of je hier in gelooft? is het niet een raar idee om te geloven en 'god' en daar heel je leven aan te weiden zonder na te denken of verder te kijken dan de bijbel zegt?

3 jaar geleden

H.

H.

hooi, erg handig

5 jaar geleden

R.

R.

*bevorderd het rouwproces* Ik vind dit een beetje disrespectvol maar verder een goed betoog.

3 jaar geleden

A.

A.

erg handig bij het debatteren!

3 jaar geleden

G.

G.

ik vindt het maar een matig betoog, het heeft niet de punten waar ik naar opzoek was. Ik geef het een 5.6

3 jaar geleden

H.

H.

zeer slecht, geweldig

3 jaar geleden

S.

S.

waar zijn die fucking bronnen kut site

2 jaar geleden

J.

J.

berenhap eten tijdens het lezen van dit verslag wel leuk betoog ( wel iets te veel uien in de berenhap

2 jaar geleden