Minderheidsgroepen

Beoordeling 4
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • mbo | 679 woorden
  • 27 januari 2002
  • 39 keer beoordeeld
Cijfer 4
39 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Maatschappelijke vraagstukken
Criminaliteit
Waarom is er vaak criminaliteit bij de jongeren? Criminaliteit of misdadigheid, een begrip dat in verschillende betekenissen wordt gebruikt. Op een ‘alledaags’ niveau hoort men mensen vaak hun afschuw uitspreken over gedrag dat hun niet aanstaat. Dat gedrag wordt dan crimineel genoemd en zou veel zwaarder moeten worden bestraft, vindt men. Wat iemand op emotionele gronden als crimineel bestempelt, hoeft dat echter officieel nog niet te zijn. Officieel valt onder criminaliteit al wat als strafbaar feit in enige wet is omschreven. Het meeste daarvan is te vinden in het Wetboek van Strafrecht (Nederland) of het Strafwetboek (België), maar vele andere wetten bevatten eveneens strafbepalingen (in Nederland bijv. de Vuurwapenwet, de Opiumwet en de Wegenverkeerswet; in België bijv. de Wet tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij, het Verkeersreglement).

Criminaliteit omvat een geheel van zeer uiteenlopende gedragingen. Moord, doodslag, verkrachting en inbraak behoren ertoe, maar ook het onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen, het ingooien van een ruit of het ontduiken van de belasting. Het gesprek over de criminaliteit zal dan ook altijd moeten beginnen met vast te stellen over welk soort gedrag het gaat.

Vervolg Criminaliteit Helaas komt er veel criminaliteit voor. We hebben daarom verschillende regels voor vastgelegd zoals: je mag niet stelen. Wie deze normen overtreedt gedraagt zich als een crimineel, hierbij word een wet overtreden. In de laatste tientallen jaren is de criminaliteit fors toegenomen. De normen in onze samenleving vervagen en doordat de mensen minder goed op elkaar letten. Een groter probleem is de vorm van misdaad zoals bv. een georganiseerde drugshandel. Degene die drugs handelen maken veel wist zodat ze hele grote organisaties weten op te zetten om de drugs over de hele wereld te kunnen verhandelen. Om het geld wat deze criminelen wit te kunnen wassen investeren ze in gewone bedrijven, om zo meer invloed te krijgen op de economie. Onder de jeugd komt ook veel criminaliteit voor.

Jeugdcriminaliteit komt vooral voor onder allochtonen jongeren. Allereerst, wat bedoelen we met allochtonen? Met allochtonen bedoelen we mensen die zich doormiddel van uiterlijke en zichtbare kenmerken van de dominante bevolking onderscheiden (de autochtonen). Met allochtonen bedoelen we in de probleemstelling de minderheden dus vooral Marokkanen, Turken, Antilianen en Surinamers. In deze essay praat ik over Turken en Marokkanen.

Een oorzaak voor criminaliteit onder allochtonen (jongere) is lage scholing, werkloosheid, weinig taalvaardigheid en integratieproblemen. Armoede zet aan tot criminaliteit, de theorie van Thomas More is hier van toepassing. Deze mensen hebben vaak niets of niemand om op terug te vallen, in de eerste plaats komt dat omdat ze vaak dicht bij elkaar wonen en veelal in dezelfde positie zitten. Vooral voor jongeren is dit een groot probleem, zij hebben geen voorbeeld of ouders die hen kunnen helpen met achterstanden op school. Zo komen ze dus nooit uit hun vicieuze cirkel. Op school wordt niet te veel van ze verwacht en veel verlaten school zonder diploma door de sombere vooruitzichten.

Als ik een beleid zou moeten bedenken om criminaliteit te bestrijden, oplossen is iets aan de idealistische kant want normvervaging is moeilijk te bestrijden, wat betreft normvervaging lijkt het me essentieel om het gezag proberen terug te brengen in de maatschappij. Hiermee bedoel ik niet alleen meer “blauw” op straat maar b.v. conducteurs in de tram om zwartrijden tegen te gaan, bij het uitgaan meer veiligheidsbeambten, camera’s en bewaking op stations in bussen en treinen, duidelijk maken waar de grenzen liggen. Wat ook een belangrijk punt is, is het openbaar maken van hulpverlenende instanties, hiermee bedoel ik het “bekend”maken en voorlichting geven op b.v. scholen, zodat mensen op iets kunnen terug vallen en hulp kunnen zoeken

Een oplossing, of een manier om criminaliteit onder allochtonen te bestrijden zou kunnen zijn het oplossen of aanpakken van de integratieproblemen en de taalproblemen. Dit leidt tot een betere opleiding en dus ook tot een baan. Eigen Mening Mijn eigen menig over criminaliteit is dat de politie en het gerecht de kinderen gelijk moeten aanpakken. Daar zullen ze het van leren. En niet eerst gaan waarschuwen. Dat lost niet veel op.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.