Zinloos geweld

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 4e klas havo | 482 woorden
  • 25 juni 2002
  • 76 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
76 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Wat verstaat men onder (zinloos)geweld? In de dikke van Dale staat bij het woord ‘geweld’ 1. uiting van macht en kracht
2. kracht die met hevigheid wordt uitgevoerd 3. misbruik van het recht van de sterkste….gewelddadigheid. Onder zinloos geweld verstaat men vaak alle vormen van geweld, behalve het geweld dat men MOET toepassen om zichzelf of een andere persoon uit een levensbedreigende situatie te redden.

Er is sprake van toename van zinloosgeweld… Vanaf ongeveer 1990 neemt het aantal geweldsdelicten toe te nemen, ook worden ze ernstiger van aard, vooral de geweldsdelicten die door de jongeren worden gepleegd. In 1998 werd er geregistreerd bij het CBS dat 5,3 % van alle aangiften van misdrijven een aangifte van geweld betrof, daar onder verstaan we mishandeling, misdrijven tegen de openbare orde of het openbare gezag en (poging tot) moord en doodslag. Bij 2,6% van alle aangiften was er sprake van geweld op straat ( dat is zo’n 20.000 tot 25.000 gevallen). Vaak zijn ambtenaren de dupe van al het geweld.

4 soorten van geweld Lichamelijk geweld: er wordt dwang uitgeoefend met gebruik van het lichaam, slaan/schoppen, opzettelijk verwonden
Psychisch geweld: er wordt dwang uitgeoefend zonder gebruik van het lichaam, bedreigen, chanteren, pesten
Verbaal geweld: stortvloed van woorden, iemand uitschelden
Seksueel geweld: dwang die op seksueel gebied wordt uitgeoefend, verkrachting, het ongevraagd vertonen van intieme ledematen.

Verwondingen Tweederde van de slachtoffers heeft vooral te maken met schrammen en blauwe plekken. 1 van de 5 slachtoffers moet zich op de eerste hulp laten behandelen. 1 op de 20 slachtoffers
heeft meerdere behandelingen nodig.

Oorzaken van zinloos geweld - gebruik van alcohol, vaak in gebruik met pillen - gebrek aan goede opvoeding in normen en waarden - geweld op televisie en in computerspelletjes - gebrek aan psychische begeleiding - verschillende culturen - gebrek aan communicatie

waarom zou je zinloos geweld plegen - incidentele gebeurtenis als iemand met een hoop tegenslagen of irritaties te maken heeft, en zijn zelfbeheersing kwijtraakt - voor de kick: gewoon voor de lol - doelgericht: wanneer ze er iets mee willen bereiken - gestoord gedrag: mensen die ontoerekeningsvatbaar zijn

zinloos geweld bestrijden - dat begint bij jezelf, mensen respecteren - psychische begeleiding -men moet beter het effect van alcohol en drugs kennen - voorlichting geven over hoe het geweld van televisie en computerspelletjes vaak op de kindergeest werkt - kinderen moeten van jongs af aan leren om voor elkaar op te komen, te luisteren naar elkaar, dat niet iedereen hetzelfde is

Straf voor geweldpleging Het Wetboek van Strafrecht hanteert ook de term geweldpleging. Geweldpleging tegen personen of goederen, openlijk en tezamen met anderen, wordt gestraft met gevangenisstraf van maximaal vier jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie, of met hogere maximum straffen, al naar gelang de gevolgen van de geweldpleging (art. 141). Diefstal met geweldpleging wordt gestraft met gevangenisstraf van maximaal negen jaar of geldboete van de vijfde categorie. Zwaardere vormen hebben nog hogere sancties, bijvoorbeeld als het feit de dood ten gevolge heeft.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.