Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

Xenotransplantatie

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 3e klas vwo | 2413 woorden
  • 17 april 2002
  • 56 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
56 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Xenotransplantatie is vandaag de dag een belangrijk gesprekspunt. Want door het toepassen van xenotransplantatie kan het tekort aan donoren worden opgeheven. Tenminste, dat wordt beweerd door sommige mensen, maar is dat wel zo? Is xenotransplantatie wel de juiste oplossing voor ons probleem en zijn er geen vreemde of vervelende bijwerkingen? Xenotranplantatie is het transplanteren van organen, weefsel en cellen van een dier naar een mens, en van dier naar dier. Varkens zijn de belangrijkste bron voor het transplanteren van organen/weefsels naar de mens. Hierbij kan men denken aan een varkenshart en varkensnieren. Xenotranplantatie komt al heel lang voor, in 1682 werd er al een hondenschedel naar een Russische edelman getransporteerd. Dat ging al helemaal goed. Al was de bevolking het niet eens met de transplantatie en deze man werd daarom verbannen naar Siberië. Ook werden er in de eerste wereldoorlog kikkerhuiden getransplanteerd als iemand brandwonden had. Daarmee werden vele levens gered. Voordat men overging op varkens organen waren chimpansees de pineut, zij moesten ons van organen voorzien. Waarschijnlijk is aids ook afkomstig van de chimpansee. Het nadeel van de chimpansee was dat hun hart niet groot genoeg was voor het menselijke lichaam. Er waren al wel enkele geslaagde operaties, maar de patiënt overleed na enkele uren of dagen. In deze tijd worden al varkenslever cellen gebruikt voor behandeling van leverpatiënten. De cellen van het varken worden dan in een soort kunstorgaan gezet. Vanuit het menselijke lichaam worden allerlei buisjes naar dit kunstorgaan gevoerd en aan de andere kant van het orgaan gaan deze buisjes weer terug naar het menselijke lichaam. Het kunstorgaan, met daarin de varkenscellen, bevindt zich dus buiten het lichaam van de patiënt. De regering heeft ook al toestemming gegeven om te experimenteren met xenotransplantatie. Dat is nodig om te kijken of er geen ernstige bijwerkingen zijn en of het mogelijk is om het op grote schaal toe te passen. Xenotransplantatie zal het tekort aan organen voor een groot deel oplossen want het gebruik van varkensorganen is zo goed als eindeloos. Om het echt bijna onuitputbaar te maken moeten er speciale fokbedrijven komen die zeer hygiënisch fokken. Zij kunnen dan schoon vlees en goede organen produceren. Op zo'n manier wordt het hele dier nuttig gebruikt. Ziekenhuizen zullen misschien in de toekomst zelfs een voorraad organen hebben voor als het nodig is. Omdat er, als xenotransplantatie mogelijk zouden zijn, genoeg donororganen zijn staan de mensen niet meer op de wachtlijst en kunnen ze meteen geholpen worden. Zo voorkom je vroegtijdig overlijden van een patiënt. En dat voorkomt weer veel wrok bij de nabestaanden. Zij zullen van die gevoelens hebben van 'als dit, dan dat'. Al die gevoelens zullen misschien wel een slecht beeld kunnen geven over het ziekenhuis of over alle ziekenhuizen in Nederland. Dat zal ook niet ten goede komen van de Nederlandse samenleving. Het probleem van mensen die voor de keuze staan om donor te worden of niet en dan het verkeerde kiezen, naar hun mening, zal ook niet meer voorkomen. Door xenotransplantatie zouden mensen dus minder over die dingen na hoeven te denken en kunnen ze geen verkeerde keuzes maken. Ook voor de nabestaanden is het makkelijker. Als een geliefd persoon plotseling overlijdt en hij/zij had nog niet gezegd wel of geen donor te willen zijn, moeten de nabestaande de beslissing nemen. In die situatie hebben de nabestaanden wel iets anders aan hun hoofd, en niet het wel of geen worden van donor van de overledene. Waarschijnlijk zullen zij dan een negatief antwoord geven terwijl ze later daar spijt van kunnen hebben. Door het toepassen van xenotransplantatie is dit niet meer nodig doordat er toch wel organen, weliswaar van het varkens, zijn. Xenotransplantatie is ook makkelijker voor de patiënt, zij kunnen dan een afspraak maken en dan worden behandeld en niet wanneer een ander iemand overlijdt. Dit is voor de patiënt aangenamer omdat er dan het gevoel van "dit hart is net nog door een ander nog gebruikt" wegvalt. Ook zal de patiënt nooit een derdehands hart, zoals dat nu wel mogelijk is. Maar moet je het gebruik van xenotransplantatie toestaan? Dat is de vraag die velen, waaronder ook de regering zich mee bezig houd. Na de genoemde voordelen van xenotransplantatie zijn er natuurlijk ook een aantal punten waarop het gebruik van xenotransplantatie verboden kan worden. Want als deze er niet waren, was het al lang toegestaan. Een van deze punten tegen xenotransplantatie is, wat in de volksmond vaak gezegd word: “De mens gaat knorren als zij een varkenshart heeft”. Dit moeten wij helaas direct ontkrachtigen. Dit fabeltje is, helaas, niet waar. En dat het de manier van denken veranderd is ook niet aan de orde, dit is namelijk ook nog nooit gebeurd bij bloedtransfusies of allo-transplantaties(transplantatie van mens naar mens). Zoals bij vele problemen, baseren veel mensen hun mening op hun geloofsachtergrond. Verschillende godsdiensten hebben namelijk zo hun vraagtekens bij xeno-transplantatie. Volgens de drie wereldgodsdiensten mag xenotransplantatie niet worden toegestaan, als je kijkt naar hun opvattingen hierover: Volgens de moslims en de joden zijn varkens onrein. Het toepassen van xenotransplantatie is dus niet aan de orde, aangezien men nog geen ander dier hebben gevonden voor transplantatie. Volgens het christendom zijn de mensen opzichters van de aarde. Zij hebben het rentmeesterschap over de aarde van God gekregen. Zij moeten er voor zorgen dat de aarde goed, mooi blijft voor als god terug komt. Daarom moeten zij ook goed zorgen voor de dieren. Je kunt Gods schepping nou een maal niet verwaarlozen, dus is xenotransplantatie niet mogelijk. Aan xenotransplantatie zit ook een zeer groot risicoverbonden. Je hebt virussen, parasieten, bacteriën en prionen die een varken over kan brengen naar de mens. Een varken kan dan immuun zijn voor deze ziekte en het dus niet hebben, maar de mens kan hiervoor niet immuun zijn en wordt dus ziek. Dit is ook vrij moeilijk te onderzoeken omdat veel ziekteverwekkers goed ingepakt zitten. De kans op ernstige ziektes bestaat dus bij xenotransplantatie. Een voorbeeld hiervan is het HIV-virus, dat waarschijnlijk afkomstig is van de chimpansee. De chimpansee was er immuun voor, maar de mens blijkbaar niet. Hierdoor is AIDS ontstaan. Als er zo nog meer ongeneeslijke ziekten erbij komen dan kan je kiezen tussen niet veel mensen die dood gaan of een paar miljoen, een voor ons niet zo moeilijke keuze. Andere bezwaren kunnen bijvoorbeeld de mogelijke bijwerkingen zijn. Want er is nog steeds niet duidelijk hoelang een varkenshart het uithoud in een menselijk lichaam. Want leeft een varken over het algemeen niet korter dan een mens? En dan het probleem van het afstoten. Ons menselijk lichaam heeft een afweersysteem die vreemde stoffen afweert en verwijderd uit ons lichaam. Een varkenshart is vreemd voor het menselijke lichaam en dus stoot het lichaam het hart af, met vervelende gevolgen tot gevolg. Er kunnen ontstekingen en beschadigingen toetreden. Hier heeft men wel weer iets op gevonden, namelijk genetische modificatie. Dit is het veranderen DNA, waardoor het varken een andere eigenschap krijgt. De varkens worden in het laboratorium genetisch gemodificeerd. Hierdoor krijgt een hele groep varkens de eigenschap die nodig is voor een goede transplantatie. Hierna worden ze op speciale boerderijen doorgefokt, waar alles gesteriliseerd en gefilterd is. Niet echt prettig voor de varkens dus, om in kleine, nauwe hokjes geplaatst te worden met een filter aan je kop. En na deze genetische modificatie kan het hart pas in het menselijke lichaam geplaatst worden, zonder dat het direct wordt afgestoten. Maar is de kans op afstoting na genetische modificatie nog steeds niet nihil en of dit ethisch verantwoord is, is ook nog maar de vraag. Wij vinden van niet, het staat immers gelijk aan genetische manipulatie, wat wij ook niet goedkeuren. Dan zijn er naast de gevolgen zijn lichamelijk. Er kunnen ook zowel psychische als sociale gevolgen optreden. Het idee alleen al om met een varkenshart rond te lopen, gaat er bij ons niet in. En het varken staat al niet zo hoog als je kijkt naar rangorde bij dieren, zeg maar gerust zeer laag. Dan lijkt het ons onaangenaam om met een orgaan van zo’n beest rond te lopen. Wij zouden er zelfs voor kiezen drie maanden rustig afscheid te nemen van onze familie, dan 10 jaar langer te leven met een varkenshart. Want dood gaan hoort er toch uiteindelijk ook bij het leven, ook al is dit niet altijd even prettig.

Het betoog gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

En dus vinden wij dat xenotransplantatie niet mag worden toegestaan, waar ter wereld dan ook. Want waarom zouden wij eerst arme, kansloze varkens genetisch gaan modificeren en daarna doden, zodat een mens weer wat langer kan leven? Dit vinden wij nergens op slaan. En er zijn voldoende alternatieven om het donortekort op te lossen. Eén daarvan is bedacht door minister Borst. Zij kwam met het plan alle mensen met een Nederlands paspoort standaard donor te laten worden. Het invullen van het donorcodicil, zoals dat nu is, is dan niet meer nodig. Wel moeten de mensen die een afwijking aan een orgaan hebben dit aangeven. Ditzelfde geldt voor de mensen die geen donor willen zijn. Op deze manier krijgt men veel meer donororganen en is het gebruik van xenotransplantatie overbodig. Dan bestaan er natuurlijk ook nog kunstorganen. Zij kunnen de functie van het originele orgaan prima vervangen, doordat er cellen van een orgaan van een (levende) mens inzitten. De werking is dat niet fantastisch, maar het dient als tijdelijke oplossing. Er wordt dus gewacht op een ‘echte’ donor, die wel beter werkt. Nu worden er ook kunstorganen gebruikt, maar hier worden nu cellen van varkens in geplaatst. En waarom? Omdat dit simpelweg goedkoper is dan het gebruik van menselijke cellen. Maar er moet dan wel een varken gedood worden? Bij het gebruik van menselijke cellen kan je deze ook van een levend persoon nemen en hoeft er dus geen donor te zijn én er hoeft geen varken gedood te worden. Door invoeren van een standaard donorschap en het toepassen van tijdelijke kunstdonor, zouden het donorproblemen binnen tien jaar kunnen worden opgelost worden, aldus minister Borst. Wij zijn het met deze plannen eens en hopen dat er zo snel mogelijk mee wordt begonnen om deze plannen te vervaardigen. Met het kunstorgaan kan je ook nog veel meer bezwaren tegen xenotransplantatie uit de wereld hebben. Niet alleen het aantal mensen dat wacht op een donor kan worden teruggedrongen, ook de bezwaren van de verschillende godsdiensten zijn niet meer aan de orde. Voor het Jodendom en de Islam gelden dat in een kunstorgaan niets meer van varkens zit, dus ook niets onreins. En de bezwaren van het christendom jegens het kapot maken van iets van God, zijn nagenoeg niet aan de orde. Je maakt niemand dood en aan het lichaam van de mens maak je niets kapot, je verhelpt alleen een probleem met een hulpmiddel. Dit is te vergelijken met een prothese of een beugel, wat ethisch ook is toegestaan. Het afweersysteem van de mens zou niet meer vreemd opkijken en het orgaan niet afstoten. Een kunstorgaan heeft namelijk niets te maken met een bepaald soort bloedgroep, een soort DNA profiel of genen. De mensen zullen nieuwe harten krijgen en geen 'gebruikte' harten. Veel mensen zullen dit prettig vinden want dan hebben ze niet het gevoel dat ze een 'gebruikt' orgaan in hun lichaam hebben. En dat brengt ons bij het volgende voordeel van het kunstorgaan: het tijdsprobleem is er niet meer.Met gewone organen moet je wachten op een persoon die zijn organen beschikbaar stelt. En als je op een hart wacht, moet je wachten totdat iemand overlijdt die zich beschikbaar heeft gesteld voor een donor. Hierbij bestaat natuurlijk de kans dat de patiënt tijdens het wachten overlijd. Met de kans dat de patiënt tussentijds overlijdt. Als je eenmaal kunstorganen hebt kunnen de patiënten op afspraak worden behandeld. Je hoeft dan alleen te zorgen dat de patiënt niet tijdens de operatie overlijdt. Een ander alternatief is het kweken van organen uit stamcellen. Tegenwoordig is men zover dat men longen, harten, levers en nieren kan maken uit de stamcellen. Hiervoor is dan geen donor nodig en toch verkrijg je echte organen. Het grote voordeel hiervan is dat zowel xenotransplantatie als allo-transplantatie, want men kan met deze techniek ook stukken huid kweken, overbodig worden.

Veel mensen denken en zeggen dat al deze alternatieven veel duurder zijn dan xenotransplantatie. Maar dat valt best mee. Een bedrijf dat de organen van varkens zou moeten gaan leveren, rekent per orgaan ongeveer 12000 dollar (omgerekend is dat 13500 euro). Dat is gewoon veel geld en nog niet eens alles. De operatie kosten moeten daar nog worden bij betaald, wat ook zo tegen de 2000 euro kan gaan lopen. Verder het ziekenhuisverblijf wat ongeveer 600 euro per dag kost. En daarbij komt ook nog de vele controles die de patiënt nodig heeft. Want het is niet alleen de operatie en het ziekenhuisverblijf, een persoon met een varkenshart moet gemiddeld 3 keer per maand naar het ziekenhuis voor controle. De vraag is of dat nou zo prettig is. Oftewel een grote som geld die je moet gaan betalen en of de verzekering dit alles gaat betalen is ook nog maar de vraag. Om eenmalig een kunstorgaan in te plaatsen kost niet gigantisch veel meer, rond de 15000 euro. Maar met een kunstorgaan is het verblijf in het ziekhuis korter en het aantal controles minder. Dus uiteindelijk is xenotransplantatie zelfs duurder dan een kunstorgaan. Tevens lost xenotransplantatie het tekort aan donoren niet volledig op want er kunnen niet zoveel dieren gehouden worden voor dat doeleinde. Over de hele wereld genomen heb je op dit moment ongeveer 150000 organen nodig dat is meer dan de productie aan kan. En al zou je genoeg organen hebben dan heb je nog niet genoeg doktoren om ze over te zetten. Met kunstorganen ben je niet zo tijd gebonden omdat de artsen op een afspraak een orgaan kunnen inzetten.

Voor ons mag xenotransplantatie dus niet worden toegepast. Er worden varkens eerst genetisch gemodificeerd, daarna in zielige hokjes gestopt om daarna te worden afgemaakt, om mensen iets langer te laten leven. Eén varken moet dus eerst lang lijden om daarna zijn leven te geven voor een mens. Dat keuren echt af. En of het resultaat er is, is nog steeds een vraagteken. Het brengt grote risico’s met zich mee en de bijwerkingen die kunnen optreden zijn ook niet dingen waar je als patiënt op zit te wachten. Zeker niet als je weet dat er voldoende alternatieven zijn, die vele malen beter zijn dan xenotransplantatie. En ook nog diervriendelijk!

Voor ons mag xenotransplantatie dus niet worden toegepast. Er worden varkens eerst genetisch gemodificeerd, daarna in zielige hokjes gestopt om daarna te worden afgemaakt, om mensen iets langer te laten leven. Eén varken moet dus eerst lang lijden om daarna zijn leven te geven voor een mens. Dat keuren echt af. En of het resultaat er is, is nog steeds een vraagteken. Het brengt grote risico’s met zich mee en de bijwerkingen die kunnen optreden zijn ook niet dingen waar je als patiënt op zit te wachten. Zeker niet als je weet dat er voldoende alternatieven zijn, die vele malen beter zijn dan xenotransplantatie. En ook nog diervriendelijk!

REACTIES

P.

P.

EEj vet.....kom ik toch ff mooi jou verslag tegen....haha echt cool man...ik heb hem gelijk ook maar ingestuurd die van mij en ik was lekker voor xenotransplantatie :P

20 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.