Zit je in 4/5 havo en heb je een N&T of N&G profiel? Vul deze korte vragenlijst in over chemie-opleidingen en maak kans op 20 euro Bol.com tegoed.

Meedoen

De contextualiteit van Kennis

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas vwo | 974 woorden
  • 20 maart 2006
  • 14 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.4
  • 14 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Contextualiteit van kennis betekent dat kennis niet opzichzelf bestaat, maar altijd wordt medebepaald door de omstandigheden waaronder kennis wordt opgedaan. In dit verslag ga ik onderzoeken in hoeverre onze kennis is ingebed in een context van macht en belangen. Ik ga met name in op het sociale karakter van kennis en ik besteed daarbij aandacht aan de invloed van cultuur en geschiedenis, sekseverschillen, de taal waarin kennis geformuleerd word en de in de mens gelegen mogelijkheidsvoorwaarden voor kennis. Dit doe ik allemaal aan de hand van het onderwerp aids en hoe deze met kennis bestreden wordt.
Iedereen kent de ziekte HIV/Aids en iedereen weet wat een grote ramp het is geworden in de laatste 25 jaar. Jammer genoeg weet niemand een genezing tegen het virus, er bestaan alleen maar remmers tegen de ziekte. Er is dus kennis nodig om een medicijn te creeëren dat miljoenen mensen het leven kan redden. Die kennis moet gefinancierd worden door overheden, bedrijven, fondsen en goede doelen, en giften van welvarende burgers.

Allemaal hebben deze mensen verschillende belangen bij het onderzoek naar een remedie voor HIV/Aids. Natuurlijk, alle vijf zullen het voor de zieke mensen doen. Maar als een medicijn is gevonden in een onderzoek dat een bedrijf heeft gesponserd dan hebben zij zeker ook een economisch voordeel. Zij kunnen het product als enige op de markt zetten en er enorme winst op boeken. Ook regeringen en rijke burgers kunnen met hun aandeel in het proces winst vergaren. De (aids) fondsen en goede doelen zullen waarschijnlijk alleen een ideologisch standpunt erop na houden. Voor hen is het natuurlijk geweldig dat na jaren lang hard werken het doel is bereikt; een Aids vrije wereld.
Want voor zover er nog geen genezing is gevonden moeten de goede doelen en fondsen de wereld virus vrij maken door voorlichting te geven in landen die het het hardste nodig hebben bijvoorbeeld de landen in Afrika. En daar hebben ze hun handen vol aan, want de tegenslagen stapelen zich meteen op.
Ten eerste moet men rekening houden met de taal die gesproken wordt. Doordat Afrika verschillende volkeren en daarom ook vele dialecten en talen kent zijn voorlichters nodig die een grote woordenschat moeten hebben. Want in verschillende talen kan hetzelfde woord een andere betekenis hebben. En daar moet rekening mee gehouden worden.
Voorlichters moeten ook meestal een opleiding volgen om kennis op te doen over de taal van het gebied waar ze gaan werken. Want zonder goede comminucatie gaat de informatie verloren.
Wat ook belangrijk is, is een goede formulering van de informatie, want wat bij ons zinvol is hoeft nog niet per se betekenisvol te zijn voor bijvoorbeeld een stam als de Masai. Dus moet, als de liefde voor een kind in een cutluur van een stam centraal staat, men inspelen op die liefde. Ze kunnen zeggen dat de kinderen door de ziekte vroegtijdig zullen sterven en dat men moet oppassen met het geven van borstvoeding door seropositieve vrouwen.
Een andere tegenwerkende factor voor in acht nemen en gebruiken van de informatie die gegeven word zijn de omgangsvormen en cultuur van mensen.

Hier wordt het over het algemeen geaccepteerd dat je een condoom gebruikt als je gemeenschap hebt met iemand. In Afrika is die acceptatie er nog niet helemaal. Ook is het nog niet bij iedereen bekend hoe het werkt en, vooral bij vrouwen, hoe zij nee moeten zeggen tegen seks zonder condoom. Mannen in Zuid-Afrika willen bijvoorbeeld bijna nooit een condoom gebruiken omdat dat als niet mannelijk en slecht voor de (mannelijke) gezondheid wordt gezien en omdat het een symbool is voor ontrouw zijn, weinig vertrouwen en liefde hebben en ziekte.
In sommige culturen waar maagdelijkheid een voorwaarden is om te trouwen doen meisjes soms aan onbeschermde anale seks. Ze denken dat Aids zo geen kans kan krijgen. Jammer genoeg staat men dan vaak voor vervelende verrassingen. Ook de belangrijkheid van vruchtbaarheid kan in Afrikaanse culturen het gebruik van een condoom tegengaan. Jonge vrouwen die hun vruchtbaarheid moeten bewijzen om te kunnen trouwen zullen proberen zwanger te worden en daarom geen condoom gebruiken.
Verder is polygamie iets wat bij veel afrikaanse mannen voorkomt. Ook mogen mannen meer gebruik maken van prostituee’s, waar ze het (natuurlijk) zonder condoom doen.
Deze voorbeelden horen bij de cultuur. Mensen hebben nooit anderes geleefd en zullen dat ook niet zo snel gaan doen. Voorlichtingsdiensten over Aids zoals goede doelen, artsen zonder grenzen en andere Aidsfondsen moeten dus iedere keer weer een andere strategie bedenken om de kennis over te brengen.

Te veel informatie kan ook een negatieve uitwerking hebben zo helpt het informatie tijdperk van de westerse beschaving ook nog een handje mee aan de verspreiding van aids in Afrika. Wij kijken veel naar tv en surfen vaak op internet. Dit dringt ook door tot in Afrika. Vooral door internet wordt seks aangeboden en kunnen jongeren makkelijker aan die kennis komen. Hierdoor zullen zij vaker en meer aan seks gaan doen en gaan afrikaanse waarden zoals onthouding voor het huwelijk ten gronde.
Waarden die de verspreiding van Aids/HIV kunnen verminderen.
Ook sekseverschillen houden de absorptie van kennis in vooral Zuid-Afrika tegen. De cultuur daar is vooral gedomineerd door mannen. Vrouwen hebben een lagere status dan mannen. Zij zijn ondergeschikt en horen onder de macht van mannen te staan. Het resultaat van deze ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen, vooral als het gaat om seksueel contact en Aids, is het als maar meer worden van de kwetsbaarheid van vrouwen en versneld de verspreiding van de ziekte.
Op het emotionele vlak heeft aids ook vrijspel in Afrika. Door schaamtegevoelens durven mensen (bijna) geen steun of zorg te zoeken omdat ze bang zijn voor discriminatie, vernederingen of zelfs verbanningen. Het is dus ook belangrijk dat mensen over die gevoelens van schaamte heen komen om zo aan kennis en dus zorg te komen. Het kan hun leven redden.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.