Zit je in 4/5 havo en heb je een N&T of N&G profiel? Vul deze korte vragenlijst in over chemie-opleidingen en maak kans op 20 euro Bol.com tegoed.

Meedoen

Wat zijn de gevolgen van de 'booming' chinese economie?

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 6e klas vwo | 466 woorden
  • 25 april 2005
  • 28 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.4
  • 28 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
Hoofdstuk 5 [Conclusie]

Tot het begin van de 20e eeuw werd China bestuurd door keizers. Na een periode van politieke onrust, nam het communistische regime van Mao Zedong dit over. Hierdoor is het Chinese volk sterk doordrongen van een collectief gevoel.

In de jaren ‘80 begon Deng Xiaoping met modernisering, wat tot gevolg had dat de contacten met het westen toenam en de prioriteit van de economie meer kwam te liggen op verbruiksgoederen en lichte industrie. Samen met verdere structurele maatregelen heeft dit geleid tot de enorme economische groei die we nu ervaren.

Hierna hebben wij het idee dat we ons genoeg hebben georiënteerd op de oorzaak van de economische groei. Nu was onze centrale vraag in dit profielwerkstuk:


5 Wat zijn de gevolgen van de economische groei van China?

Hoewel het stuk hiervoor het beeld schept dat China nu een vrije markt economie heeft, is dit niet het geval. De centrale overheid van China heeft een grote invloed op alle gebieden van de samenleving.

Zeker is dat de welvaart gestaag zal toenemen, al kan niet iedere Chinees in deze ontwikkeling meekomen. De welvaartsgroei concentreert zich namelijk vooral in de kustgebieden. Deze kustgebieden kennen overigens wel een enorme milieu-verontreiniging, die afdoet aan het welzijnsniveau.

Het is zaak de economie geleidelijk te laten groeien, want anders ontstaan er onevenwichtigheden en/of knelpunten, zoals overinvesteringen of migrantenoverschot. De Chinese overheid heeft de yuan aan de Amerikaanse dollar gekoppeld, want zo bleef de export toenemen. Nu lijkt het verstandig om deze weer stapsgewijs los te koppelen, zodat de Chinese economie zich stabiliseert.

Verdere doorvoering naar westers model is noodzakelijk, zodat succesvolle bedrijven zegevieren. Want zij zijn de drijvende kracht achter de economische groei. De noodlijdende (staats)bedrijven waarvan het beleid blijkbaar niet aansluit op de markt, worden dan weggeconcurreerd. Dit geldt ook voor het bankwezen.

Ook voor de internationale economie heeft de fenomenale Chinese expansie grote gevolgen. Zeker ook voor de Nederlandse, want zij is sterk afhankelijk van de internationale handel (en daarmee de conjunctuur) Nu al levert China ons veel werk met betrekking tot de logistiek. In de toekomst zal dit alleen maar toenemen. Op de lange termijn zullen wij ook luxere goederen en hoogkwalitatieve diensten in China leveren.

Echter, steeds meer industriële productie zal uit Nederland verdwijnen en zich verplaatsen naar lage lonen landen, onder andere China. De vrijgekomen beroepsbevolking zal werk vinden in de toegenomen dienstensector. Voor Nederland geld ook dat het aantal laaggeschoolden zal dalen, want kennis is belangrijk en de overheid geeft de gelegenheid hier in te investeren. De overheid moet goed anticiperen om de veranderingen in de allocatie van werkgelegenheid, anders zullen niet alle laaggeschoolden aan een baan kunnen komen.


De Chinese opkomst vergroot mondiaal de internationale handel. Hier heeft ieder land baat bij, zolang negatieve effecten zoals onrechtvaardige inkomensverdeling en milieu-verontreiniging worden tegengegaan.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.