Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Toetreding Oost-Europa-landen tot de EU

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas havo | 684 woorden
  • 9 januari 2002
  • 145 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
145 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
Inleiding De Europese Unie kan waarschijnlijk in 2004 worden uitgebreid met tien nieuwe lidstaten. Het zijn overwegend landen uit Oost -Europa. Nog meer landen, zoals Bulgarije en Roemenië, zullen later volgen. Als jeugdige inwoner van West - Europa juich ik deze ontwikkeling toe. In dit betoog zal ik toelichten waarom. Welvaart voor iedereen Het voor mij belangrijkste argument voor toetreding tot de E.U. door Oost-Europese landen zou je een moreel argument kunnen noemen. Het welvaartsverschil tussen de Oost-Europese landen en de huidige EU lidstaten is enorm. Voor mij geldt solidariteit als een belangrijke waarde: Alle inwoners van Europa hebben recht op vrede en welvaart. Armoede in Europa moet voor eens en voor altijd voorbij zijn! Vrede en veiligheid Het morele argument heeft uiteraard een heleboel economische raakvlakken. Na 11 september 2001 weten we wat het gevoel van onveiligheid kan doen met onze economie. De mensen in Oost -Europa weten dat nog beter. Deze landen werden, na de val van het communisme, gekenmerkt door vele jaren van instabiliteit, oorlog of oorlogsdreiging. De Oost-Europese landen moeten weer worden opgenomen in de Europese ‘familie’. Daarmee bereiken we een stabiel, democratisch en welvarend Europa; een Europa waar nooit meer oorlog zal zijn. Mensenrechten zijn beter te verdedigen en te controleren. Immers deelnemende landen onderschrijven belangrijke beginselen van mensenrechten, democratie en rechtsorde en zijn hierop dus ook te corrigeren door andere landen.
Milieu Aantasting van het milieu is grensoverschrijdend, denk aan Tsjernobyl. Na de toetreding hebben we met z’n allen veel meer zicht op investeringen en verbeteringen in het milieu. En daar is heel wat werk te doen. Zoals bekend hebben milieumaatregelen in Oost -Europa op een laag pitje gestaan. De technologische voorsprong die het westen op dit terrein heeft zal zeer noodzakelijk, in het belang van alle mensen, gedeeld moeten worden. De economische integratie biedt ons de kans parallel een groot aantal milieu-aanpassingen door te voeren. Handel Met de toetreding van nieuwe landen komen er een heleboel nieuwe consumenten bij. Er is sprake van internationale handel in een vrije markt economie. Daarmee groeien de bestedingen en wordt het afzetgebied voor bedrijven in west en oost vele malen groter. De export zal toenemen. Werkgelegenheid Het begrip werkgelegenheid wordt ‘mondialer’. Er is vrij verkeer van arbeid in de Europese unie. Zowel in Oost en west zal de werkgelegenheid toenemen als gevolg van de toenemende internationale concurrentiepositie maar bijvoorbeeld ook door demografische ontwikkelingen (vergrijzing). De uitbreiding van de EU brengt naar verwachting een extra economische groei van minstens een half procent met zich mee. Daarnaast zal de uitbreiding voor 300.000 extra banen zorgen in de huidige lidstaten. Uitbreiding van werkgelegenheid leidt tot meer inkomen voor werknemers en dus tot stijging van de koopkracht en consumptie. Euro De Euro wordt na uitbreiding van de EU met oost-europese landen sterker.Een laatste obstakel voor één grote europese markt vormde het feit dat er zoveel verschillende munten bestaan. Dit betekent dat er bij alle handel sprake is van kosten voor o.a. wisselkoers. De invoering van een gemeenschappelijke munt, de monetaire unie, zorgt ervoor dat deze kosten wegvallen. Dit zorgt voor een flinke economische impuls. Kans op koersstijging (appreciatie) van de Euro wordt groter. Daarnaast worden prijsvergelijkingen tussen verschillende landen eenvoudiger, wat de marktwerking bevordert. Om te garanderen dat de euro een harde munt blijft, worden er eisen gesteld aan het economisch beleid van de deelnemende landen. Om deel te nemen moeten de deelnemende landen aan een aantal criteria voldoen: - De gemiddelde inflatie mag niet hoger zijn dan 1,5% , de rente niet hoger dan 2 % boven het gemiddelde van de 3 lidstaten met de laagste inflatie. We hebben belang dat zoveel mogelijke landen meedoen, dus zullen we landen die dreigen buiten de boot te vallen, (economisch) helpen. Landbouwbeleid In de Europese Unie is sprake van gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dit betekent aanzienlijke subsidies voor achtergebleven gebieden en gerichte landbouwsubsidies (structuurfondsen). Met de toetreding van landen uit Oost Europa zullen naar verwachting het EU - budget voor landbouw behoorlijk stijgen. Men kiest hierbij voor een stapsgewijze verhoging van het budget. Ik zie dit als de noodzakelijke investering die de EU moet doen om haar doel; eenwording in Europa waar te maken.

REACTIES

J.

J.

He Lotte,

FF vraagjuh.
Waar heb jij al die informatie vandaan die je hebt verwerkt in dit betoog?

Ciao,
Jacco

21 jaar geleden

J.

J.

Thanks voor dit handige betoog van jou. Ik heb er wel iets aan gehad voor mijn PO Economie.

20 jaar geleden

E.

E.

Hallo, ik heb je werkstuk op Scholieren.com gelezen en wilde heel graag weten of ik je bronnenlijst mocht hebben. Want ik ben op dit moment ook bezig met een werkstuk over de EU.
Heel erg bedankt,
Emma

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.