Globalisering

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 3e klas vwo | 742 woorden
  • 18 maart 2015
  • 15 keer beoordeeld
Cijfer 6
15 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inleiding

Wat is globalisering?

Globalisering is het steeds doorgaande proces van internationale uitwisseling van geld, goederen en ideeën.

Kort gezegd houdt globalisering dus in dat door goede verbindingen tussen landen de wereld kleiner is geworden.

Hoe is globalisering in de afgelopen 100 jaar ontstaan?

Vroeger stonden vooral de agrarische uitbreiding en de verspreiding van wereldreligies centraal. Het grootste gedeelte van de mensen op de wereld leefde in die periode van de landbouw en veeteelt. De handel die er bestond was dan ook vooral op de agrarische sector gericht. Dit kan dus al worden gezien als een vorm van globalisering.

In een groot deel van deze periode waren de landsgrenzen vaag en niet goed vastgesteld.

Maar rond de 16e eeuw gingen veel Europeanen op ontdekkingsreis naar onbekende delen van de wereld. De globalisering in deze periode wordt dan ook gekenmerkt door demografische stromingen tussen Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Oceanië. Men had een ‘nieuwe wereld’ ontdekt. Als gevolg hiervan zijn de Europese landen door het drijven van handel rijker geworden.

Rond de 19e en 20e eeuw migreerden grote groepen Europeanen naar de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Australië en begonnen hier een nieuw leven. Europa is nu niet langer de enige machthebber in de wereld.

Samen met de Verenigde Staten oefent Europa nu druk uit op de wereld.

De uitvindingen van verschillende technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de hele wereld met elkaar verbonden raakt, zoals de telefoon, de telegraaf en de radio.

Door de gebruikmaking van de spoorwegen lijkt de wereld te krimpen. Men kan nu in dezelfde tijd een veel grotere afstand afleggen dan voorheen.

Dan komt de periode van dekolonisatie op gang en steeds meer gekoloniseerde landen worden onafhankelijk. Vanaf dat moment gingen de landen op wereldniveau met elkaar samenwerken. Een voorbeeld hiervan is de economische globalisering, zoals bijvoorbeeld de wereldhandel, de financiële markt, de multinationale productie van goederen en investeringen overal op de wereld etc.

De rijke landen lijken op een steeds hoger niveau gebruik en misbruik van de ontwikkelingslanden te maken. De rijke landen plaatsen hun productie naar arme landen, omdat daar de lonen laag zijn.

Mijn stelling

Ik vind dat globalisering tot gelijkheid kan leiden, omdat nu tussen rijke en arme landen vrij verkeer van goederen en diensten, geld en ideeën op gang komt.

Er is nu veel meer samenwerking tussen rijke en arme landen en door deze globalisering kunnen wij beter met elkaar communiceren en handel drijven.

Kern

Argumenten voor mijn stelling

Bij vrij verkeer van goederen en diensten, geld en ideeën kan iedereen er in welvaart op vooruit gaan. Bij meer globalisering heeft iedereen voordeel.

Globalisering zorgt er ook voor dat er meer gelijkheid in de wereld is, want de landen die met elkaar handel drijven, gaan economisch en financieel vooruit terwijl landen die niet meedoen achterblijven.

Arme achtergebleven landen zijn juist arm gebleven, omdat ze geweigerd hebben aan globalisering deel te nemen.

Tegenargumenten tegen mijn stelling

Door globalisering kan de werkgelegenheid uit rijke landen wegtrekken naar lagelonenlanden, waardoor er in rijke landen werkloosheid optreedt.

Door opkomende industrie en veel transport kan het milieu vervuild raken.

De macht van de multinationals wordt ten opzichte van de regering van arme landen alleen maar groter. Ze kunnen alles laten doen wat ze willen.

Weerlegging van de tegenargumenten

Door globalisering kan misschien werkloosheid optreden in rijke landen, maar dat zijn meestal werkzaamheden die minder opbrengen, zoals textielindustrie en steenkool- en mijnindustrie. De hoge technologische ontwikkelingen blijven juist in de rijke landen die veel meer opbrengen.

In ontwikkelde landen wordt er juist hard aan gewerkt om luchtvervuiling tegen te gaan door installeren van filters en de uitstoot van schadelijke stoffen wordt streng gecontroleerd, zodat de lucht minder vervuild raakt.

De macht van de multinationals is weliswaar groot, ten opzichte van de regering van arme landen, maar daarentegen zorgen ze er ook voor dat er  wergelegenheid in arme landen komt.

Door de komst van de multinationals wordt ook de infrastructuur verbeterd.

Conclusie

Samenvatting

Globalisering is het openstellen van grenzen tussen landen waardoor goederen en diensten zich gemakkelijker kunnen verplaatsen.

Een wereldmarkt met steeds minder grenzen biedt veel voordelen. Globalisering biedt werkgelegenheid en maakt producten wereldwijd verkrijgbaar.

Eindconclusie voor mijn stelling

Ik ben voor globalisering, omdat alle mensen in de wereld er voordeel van hebben en dat iedereen economisch vooruit kan gaan. Want als je werk hebt, heb je ook inkomsten.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.