Stemmen voor je achttiende?

Beoordeling 7.6
Foto van een scholier
  • Beschouwing door een scholier
  • 5e klas vwo | 486 woorden
  • 19 september 2016
  • 12 keer beoordeeld
Cijfer 7.6
12 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Stemmen voor je achttiende?
 
In de Volkskrant van 2 september 2016 stond een artikel waarin werd gepleit voor het stemrecht van zestien- en zeventienjarigen. Vandaag de dag is de minimale leeftijd waarop je bevoegd bent te stemmen achttien jaar. Als  zestien- en zeventienjarige krijg je steeds meer rechten en plichten, het stemrecht is daar desondanks nog niet bij inbegrepen. Is het dan wel verantwoord dat jongeren van zestien en zeventien jaar mogen stemmen?

 

Ten eerste vallen zestien- en zeventienjarigen onder de zogeheten “pubers”. Dit betekent dat ze mentaal nog niet volgroeid zijn. Daarnaast zijn jongeren ook nog erg wisselvallig en instabiel als het gaat om emoties, hierdoor maken ze vaak ondoordachte, irrationele keuzes wat ertoe kan leiden dat ze op een partij stemmen die helemaal niet bij hen past.

 

Los van het feit dat de kans bestaat dat pubers onverstandige keuzes zouden maken ten gevolge van mentale achterstanden vergeleken met volwassenen, stelt D66-Kamerlid Gerard Schouw dat rechten en plichten gelijk moeten zijn. Een zestienjarige moet immers ook belasting betalen voor een bijbaan en kan aansprakelijk gesteld worden als hij of zij schade aanricht. Ook worden jongeren door veel van de kabinetsplannen geraakt. Denk aan de verhoging van de AOW-leeftijd en het collegegeld. Het zou dan toch logisch zijn dat de jongeren dan ook hun stem mogen uitbrengen?

 

Een belangrijker argument voor het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd heeft (naar verluidt) met de afkalvende politieke interesse van jongeren te maken. Voorstanders van stemrecht voor zestien- en zeventienjarigen zijn ervan overtuigd dat het gebrek aan politieke maturiteit en competentie van deze groep adolescenten een gevolg is van ‘het niet mogen stemmen’. Volgens de D66’er zijn jongeren tegenwoordig sneller volwassen en politiek bewust. “We zouden naar deze groep moeten luisteren en hun betrokkenheid niet verspillen”, aldus Schouw.

 

Maar als we kijken naar de huidige stand van zaken worden jongeren niet goed begeleid en geïnformeerd om een goed beargumenteerde mening te vormen rondom politieke kwesties. Is het dan wel slim om ze daarin nog meer te betrekken? Wat ons allereerst moet bezighouden is hoe we onze maatschappij leefbaar en welvarend houden. Is het dan een verstandig idee, met het oog op de aankomende verkiezingen, dat wij de mogelijkheid bieden aan jongeren om hun stem uit te mogen brengen

 

Kortom, is het invoeren van het stemrecht voor zestien- en zeventienjarigen een goed idee? Het antwoord is zelf met de nodige voortrajecten niet eenduidig positief of negatief. Voor het verlagen van het stemrecht gaat er in dit debat te weinig aandacht uit naar het probleem of het fenomeen waar de politiek graag een antwoord op wil verkrijgen, namelijk te kijken naar mentale volwassenheid en het verhogen van de politieke interesse, competentie en betrokkenheid. Het is aan u om de juiste keuze te maken met betrekking tot verschaffen van kiesrecht voor zestien- en zeventienjarigen.

 

 

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.