Beschouwing: Alternatieve straffen
Bureau Halt vangt jongeren op die een lichte misdaad hebben gepleegd, en zoekt voor hen een alternatieve straf. Zo kunnen jongeren worden verplicht in hun vrije tijd klusjes voor de gemeente te doen, of te helpen in bijvoorbeeld een bejaardenhuis of kinderboerderij. Alternatieve straffen zijn dus zo bedacht dat de jongeren niet alleen zomaar straf krijgen, maar ook nuttig werk doen. Bij zulke jongeren gaat het om kleine misdaden en dus geen grote misdrijven. Het is vaak zo dat dit criminele gedrag een reden heeft, zoals problemen thuis of moeite met leren.
Ook krijgen de jongeren individuele hulp bij Bureau Halt zodat ze niet meer zo snel van het goede pad raken. De begeleiding in jeugdgevangenissen is slecht en er wordt niet gekeken naar de individuele problemen van de jongeren.

De jongeren hebben onder bepaalde voorwaarden een vrije keuze tussen een proces-verbaal of een taakstraf. De voorwaarden voor een vrije keuze is dat ze maximaal 1 keer in aanraking met de politie zijn geweest en dat moet meer dan een half jaar geleden zijn. Ook worden de ouders ingelicht.
Alternatieve straffen zijn o.a. effectiever vanwege de snelle afhandeling. De rechter hoeft er bij deze straffen niet aan te pas te komen. Doordat de gestrafte niet voor de rechter hoeft te verschijnen zijn er geen hoge proceskosten en ook wordt er zo veel kostbare tijd bespaard. Vooral dit laatste is belangrijk, want het is beter dat de dader snel wordt geconfronteerd met de gevolgen van zijn daad vooral voor hem zelf. Een strafproces vindt vaak vele maanden na het gepleegde incident plaats. Dit "lik op stukbeleid" leert de dader dat de maatschappij niet aarzelt te straffen, en het er zeker niet bij laat zitten. Een direct verband tussen straf en daad, samen met de gesprekken over welke straf passend is, betrekt de dader op een begrijpelijke wijze bij de afhandeling. Zo corrigeren ze hun foute gedrag en kunnen ze de schade herstellen. Zo leren ze ook meer van deze straf dan van een gevangenisstraf, ze gaan wat ze fout hebben gedaan op een andere manier bekijken.
Een proces vraagt een langdurige voorbereiding en wordt vaak gevoerd door juristen. Jongeren hebben moeite die vaktaal te begrijpen en ervaren dat er over hen beslist wordt in plaats van met hen. Ook is het beter als deze jongeren minder lang in onzekerheid zijn over hun straf, dat maakt hen erg gespannen. Alternatieve straffen zijn goedkoper voor de overheid omdat gevangenissen erg duur zijn. Gevangenen hebben o.a. een bed en eten nodig. Dat wordt allemaal van belastinggeld betaald. Verder is er ook nog een cellentekort. Bij alternatieve straffen worden er werkzaamheden verricht waar de staat niet voor hoeft te betalen. Het enige waarvoor betaald moet worden is de begeleider.
Voor veel beroepen is een bewijs van goed gedrag nodig voor het verkrijgen van een belangrijke positie. Ook in de politiek behoort men van onbesproken gedrag te zijn. Iemand die op latere leeftijd met zijn eigen strafblad geconfronteerd wordt, zal, al leeft hij nu nog zo voorbeeldig, opnieuw gestraft worden. Hij krijgt dus een stempel opgedrukt waarop alleen staat: hij heeft een misdrijf begaan. Je kunt je afvragen of dat rechtvaardig is. Zeker omdat het hier om lichtere vergrijpen gaat.
Door een alternatieve straf raken de jongeren ook niet vervreemd van de samenleving. Dat gebeurt bij een celstraf wel. In de gevangenis leren de jongeren niet omgaan met hun straf en hun mogelijke problemen. Als ze vrijkomen is het vaak moeilijk weer terug te keren in de maatschappij. Zeker omdat het moeilijker is om werk te vinden met een strafblad. Bij Bureau Halt worden de jongeren geconfronteerd met hun misdaad en hun eigen gedrag en krijgen ze goede begeleiding. De jongeren krijgen geen proces-verbaal mits ze zich aan de regels houden. Omdat er meestal geen proces-verbaal wordt opgemaakt en er geen registratie bij justitie plaatsvindt, is de terugkeer in de maatschappij veel makkelijker. Ze worden er minder op aangekeken en de omgeving reageert ook minder schokkend op een taakstraf dan op een gevangenisstraf.

Veel mensen zien alternatieve straffen niet als echte straffen, hierbij denken ze meer aan gevangenisstraffen. Ze denken dat de straffen te mild zijn en luizenbaantjes zijn die anderen ook in het weekend doen.

Verder zijn er nog mensen die denken dat alternatieve straffen leuk zijn om te doen of in ieder geval niet erg om te doen, wat natuurlijk wel eens voorkomt en dan heeft de straf ook helemaal geen invloed gehad. Veel mensen denken ook dat de kans op herhaling juist veel groter is, maar dat is niet waar. Uit onderzoek is gebleken dat 60% van de jongeren die 1 keer in aanraking zijn gekomen met Bureau Halt het ook bij die ene keer laten. Bij een celstraf is het zo dat ze sneller het slechte pad op gaan.
40% laat het niet bij één keer Bureau Halt en dat vinden veel mensen een te hoog percentage. Maar nadat ze nóg een keer met Bureau Halt in aanraking zijn gekomen krijgen ze wel een proces verbaal en komen ze wél met justitie in aanraking.
Ook wisten de jongeren van tevoren dat ze in de gevangenis konden komen en veel mensen vinden dan dat ze daar dan ook mee gestraft moeten worden.
Ik denk dat Bureau Halt een goed alternatief is voor jongeren. Er wordt gesproken over hun problemen en wat daarvan de oorzaak is. Dat vind ik heel goed omdat je het probleem zo kunt oplossen en herhaling in de toekomst kunt voorkomen. Ook worden de jongeren geconfronteerd met wat ze gedaan hebben en dat laat een diepe indruk achter. De jongeren worden niet vervreemd van de samenleving en dan is de kans op terugval ook minder groot. 40% van de jongeren valt wel nog terug in hun oude gedrag en dat vind ik wel veel, maar het is minder dan bij gevangenisstraffen. Daarom denk ik dat alternatieve straffen het effectiefst zijn tegen de jeugdcriminaliteit.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.