Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je pws of sectorwerkstuk?

Check de online masterclasses van het Rijksmuseum waarin experts hun kennis en tips delen, zodat jij tot een goed onderwerp komt. En wist je dat je mee kunt doen aan de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd? Je maakt dan met jouw pws of sectorwerkstuk kans op 1500 euro en een traineeship!

Afghanistan
In 2001 viel de VS Afghanistan binnen en werd de Taliban regering afgezet. Sindsdien is Afghanistan een chaotisch land, waar aan de ene kant het Westen een staat probeert op te bouwen en aan de andere kant de Taliban hem probeert af te breken. In 2006 werd het Nederlandse Task Force Uruzgan tot leven geroepen, en werden de Nederlanders de militaire bevelhebbers in de gevaarlijkste provincie van Afghanistan, Uruzgan. Uruzgan is nog niet helemaal veroverd door de westerse machten en er is nog veel Taliban-activiteit. De Nederlanders zouden in 2008 klaar zijn met hun missie, maar inmiddels is de missie verlengd. De Nederlanders vertrekken nu in Augustus 2010, maar is dit wel terecht? Moeten we in Afghanistan blijven om voor vrede te vechten, of moet Nederland vertrekken?
Wegwezen


Frans Verhagen was Amerika-correspondent voor verscheidene kranten en heeft verscheidene boeken geschreven over de Amerikaanse politiek. Hij is van mening dat de missie in Afghanistan mislukt is en dat Nederland moet vertrekken. Volgens hem was het doel van de missie om “een veilig, stabiel Afghanistan te creëren, zodat het als failed state niet onderdak kan bieden aan het westen vijandige lieden”. Hij zegt dat dit de Westerse mogendheden niet gelukt is, en dat behalve Afghanistan, ook Iran en Pakistan staten worden die onderdak aan de Taliban bieden. Hierdoor zou het aspect van stabiliteit in Afghanistan minder relevant zijn dan in 2001. Hij concludeert ook dat de Taliban een langere adem hebben dan het Westen, en zo de strijd om Afghanistan toch zullen winnen. De tegenargumenten van morele verantwoordelijkheid en de status van de NAVO noemt hij onvoldoende om de missie voort te zetten. Zijn conclusie is simpel: “We kunnen niet bereiken wat ons doel was. Wegwezen.”
Marionet
Verhagen staat niet alleen in zijn besluit. In een recente poll van de Telegraaf bleek dat 90 procent van de deelnemers vond dat de missie moest worden afgesloten. Één van de reacties was: “Aan die kant van de wereld hebben wij niks te zoeken. Er dient een speciale EU eenheid te komen voor dergelijke missies.” Deelnemers merkten vooral op dat men zich ergerde dat Nederland zich als een marionet liet gebruiken door de VS. Als de regering de Afghaanse missie in een opbouwmissie zou veranderen zou nog steeds 86 procent tegen zijn. Er werd over het algemeen ook negatief gekeken naar de resultaten die al behaald zijn door de Nederlanders. Meer dan 70 procent van de deelnemers meent dat Nederland niet veel heeft bereikt in Uruzgan.
Punt Nul
De geluiden uit de politiek zijn echter veelal vóór de verlenging. Het kabinetsbesluit wordt door de regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie gesteund. Het kabinet besloot om de missie te verlengen onder andere omdat de Afghaanse militairen, die de Nederlandse taken over moesten nemen, nog niet klaar zijn voor een leidende rol. Volgens een Nederlandse militair moet Nederland “het leger bijna vanaf punt nul opbouwen, de Afghanen missen discipline”. Het kabinet zal hiervoor veel inspanningen verrichten om een goed politie-, militair- en bestuursapparaat te creëren. Het kabinet is ervan overtuigd dat de militaire operaties van nu veelal zullen worden vervangen door civiel opbouwwerk. Minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking stelde dat er op dit gebied al veel is bereikt, en zegt dat dit de komende twee jaar “alleen maar meer kan worden”.
Moreel Failliet


Het leger zelf laat ook een “pro-verlengings” geluid horen. Commandant der Strijdkrachten Generaal Dick Berlijn zegt: “Het zou een moreel failliet betekenen als een welvarend land als Nederland zou zeggen: Ach, wat kan ons Afghanistan schelen, het is zo ver weg.” Generaal Berlijn was de belangrijkste adviseur van het kabinet toen ze moesten beslissen of ze de missie gingen verlengen. Hij vindt dat Afghanistan niet aan zijn lot mag worden overgelaten, en vindt ook dat Nederland niet mag laten gebeuren dat in Afghanistan de mensenrechten worden geschonden, alleen omdat het land 4000 kilometer verderop ligt. Hij zegt dat Afghanistan een belangrijke doorvoerroute is naar Pakistan, waar nu veel Taliban activiteit is en van waaruit de Taliban waarschijnlijk worden bestuurd.
Onmogelijk
Secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer zegt dat het onmogelijk is voor Nederland om Afghanistan te verlaten. “Er kan niemand weg en er gáát niemand weg. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat Nederland in zijn eentje vertrekt.” Hij zegt dat de situatie in Uruzgan gecompliceerder is dan twee jaar geleden kon worden voorzien. Hij vindt dat er NAVO troepen in het land moeten blijven in de nabije toekomst. Dat moet je kunnen volhouden, maar dat kúnnen we.”
Rotzooi
Ikzelf ben van mening dat Nederland zich moet terugtrekken uit Afghanistan. Deze oorlog is begonnen door de VS, en ik vind het onverantwoordelijk dat de VS andere landen en de NAVO meesleurt in een oorlog waar ze in principe niets mee te maken hebben, behalve dat ze zogenaamd mee moeten helpen met de “War On Terror”. En terwijl de VS nog een land aanviel, zitten de andere westerse mogendheden opgescheept met Afghanistan. Ik ben van mening dat oorlog onvermijdelijk was toen de Taliban niet vreedzaam wilden meewerken, maar dit maakt het nog niet terecht dat de VS andere landen met de rotzooi achter laat.
De Langste Adem
De meningen over de Afghaanse missie blijven verdeeld. Tegenstanders zien de toekomst negatief tegemoet, en zeggen dat Nederland hun doel niet kan bereiken. Ze zouden er niets te zoeken hebben omdat het zo ver weg is, maar voorstanders vinden dit een loos en onethisch argument. Volgens de regering, het leger en de NAVO is er nog veel werk te doen in Afghanistan, en is de rol van Nederland nog niet uitgespeeld. Tegenstanders zeggen dat de Taliban een langere adem heeft dan het Westen, maar de NAVO zegt dat we kunnen volhouden. Om te zien wie er gelijk heeft zullen we moeten afwachten. Voorlopig zal Nederland nog in Afghanistan blijven, en werken om de gemiste doelen in 2008 alsnog te behalen.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.