Hoofdstuk 7

Beoordeling 6.4
Foto van Robin
  • Begrippenlijst door Robin
  • 4e klas havo | 151 woorden
  • 11 juni 2016
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Absolute frequentie: Het getelde aantal.

Relatieve frequentie: Is een bijvoorbeeld een percentage.

Modus: waarneming met de grootste frequentie.

Mediaan: Middelste waarneming.

Dotplot: Elke waarneming wordt een punt.

Klassenbreedte: Afstand tussen de grenzen van een klasse.

Klassenmidden: Ligt precies halverwege de linker grens en de rechter.

Intervalnotatie: Klassen worden kort genoteerd - [ = linker grens in klasse valt - > = rechter grens niet in klasse. Eigenlijk vanaf en tot. Of tot en met  - tot

Centrummaten:

  • Gemiddelde
  • Modus
  • Mediaan

Uitschieter: Waarneming die erg afwijkt.

Eerste kwartiel Q1: 25% op de boxplot.

Derde kwartiel Q3: 75% op de boxplot.

Spreidingsmaten:

  • Spreidingsbreedte: Verschil grootste en kleinste waarnemingsgetal.
  • (Inter)kwartielafstand: Verschil tussen eerste en derde kwartiel.
  • Boxplot: Plaatje van de verdeling hierboven genoemd.

Lijndiagram wordt ook wel frequentiepolygoon genoemd.

Somfrequentie/cumulatieve frequentie: Totaal van alle frequenties vanaf het kleinte waarnemingsgetal.

Somfrequentiepolygoon/cumulatieve frequentiepolygoon: Altijd de frequenties optellen. Dus altijd een stijgende lijn in de grafiek.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Robin