Woordenschat H3 en H4

Beoordeling 3.1
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas vwo | 2015 woorden
  • 14 november 2016
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 3.1
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!


Woorden Betekenis
Ruimtelijke ordening Het inrichten van een beperkte ruimte die er is.
- Bij ruimtelijke ordening gaat men uit van de mogelijkheden van de ruimte en de wensen van de samenleving. Ze proberen de ruimte zo handig mogelijk in te richten.
Planologen Mensen die beroepsmatig voorstellen doen en plannen maken voor de inrichting van ruimte.
-Voor het inrichten van het nieuwe gemeentehuis heeft de overheid een planoloog ingehuurd.
Bestemmingsplannen Ontwerpen waarin vast gelegd wordt wat er met beperkte ruimtes/bepaald gebied gebeurd.
- De bestemmingsplannen gaven precies weer hoe de ruimte zou worden ingericht
Multifunctionele Voor meer dingen bruikbaar, het heel vele functies.
- Mijn telefoon is multifunctioneel want, je kan er mee bellen en sms'en.
Mobiliteit Bewegelijkheid
- De mobiliteit van jongeren is meestal beter dan die van de ouderen omdat ze over het algemeen meer sporten.
Katalysator Iets wat een bepaald proces aandamt of bevorderd.
- De reactie verloopt sneller als je een katalysator toevoegt.
Urbanisatie Verstedelijking; het verhuizen van mensen van het platteland naar de stad.
- Door de urbanisatie zijn grote delen van het platteland simpelweg verdwenen en veranderd in steden.
Periferie Rand, buitenste delen van een gebied.
- De rellen speelden zich voornamelijk in de periferie van de stad af.
Demografische Wat de bevolkingsontwikkeling betreft.
- Uit de demografische ontwikkeling blijkt dat Nederland vergrijst.
Transitie Overgang
- De transitie van vrouw naar man vond ze erg fijn, ze voelde zich namelijk haar hele leven lang al een man in een vrouwenlichaam.
Schaalvergroting Verschijnsel dat alles op een grotere schaal plaatsvindt.
- Door schaalvergroting kan een bedrijf meer producten maken en verkopen.
Areaal Oppervlakte die bebouwt is met planten en huizen e.d / gebied.
- Vrijwel het volledige agrarische areaal en circa de helft van de bedrijfsgebouwen worden overgenomen vanwege de uitbreiding van omliggende boerderijen.
-- Het winkelareaal van Amsterdam krimpt steeds meer omdat er veel winkels failliet gaan.
Teloorgang Verdwijning, verval, ondergang
- Door de teloorgang van V&D staan er veel panden leeg en hebben veel mensen hun baan verloren.
Lokale Plaatselijke
- Zaterdag avond gingen wij naar de lokale bar, iedereen kent elkaar daar.
Een vicieuze cirkel Noodlottige kringloop van; het blijft zicht herhalen.
- Zij zat in een vicieuze cirkel, ze haalde alleen maar lage cijfers waardoor ze nog minder motivatie had om te leren en haar cijfers nóg lager werden.
Faciliteiten Voorzieningen
- De camping had veel faciliteiten zoals een zwembad en een speeltuin.
Allerhande Velerlei; allerlei; veel van een soort
- Op de markt vind je allerhande producten, eten, kleding en telefoonhoesjes.
Faciliteren Geld of middelen beschikbaar stellen.
Revitaliseren Een nieuw leven in blazen
-De huidcrème heeft een revitaliserende werking, ik zie er weer als jong uit.
Weerspiegelt zich Ziet men terug in
- Zijn liefde voor de natuur weerspiegelt zich in de schilderijen die hij maakt, je kunt er vormen van bomen, bloemen en dieren in herkennen.
Agglomeraties Opeenhoping steden met gegroeide gemeenten.
- De agglomeratie van Amsterdam bestaat onder andere uit Diemen en Weesp.
Soelaas Verlichting, hulp
-Ik had zo’n honger en dorst, het bood soelaas om eindelijk een restaurantje te vinden.
Cynisch Niet in het goede gelovend; sarcastisch
-  De meester zei op cynische toon tegen de slecht presterende leerling: “Je moet vooral zo doorwerken, dan haal je dit schooljaar wel.”
Louter Alleen maar; slechts
- De leerling heeft louter onvoldoendes gehaald en moet dus van school wisselen.
 
 
Hoofdstuk 3
 
Woorden Betekenis
Geobsedeerd In beslag genomen door; er voortdurend aan denken (misschien wel te veel)
- Sommige meisjes zijn geobsedeerd door hun uiterlijk, ze zijn daar dan de hele tijd mee bezig.
Hachelijke Gevaarlijke
- Aan het front staan is voor soldaten een hachelijke situatie.
Cryptisch Moeilijk te interpreteren, ondoorzichtig, niet helemaal duidelijk.
- We moesten de cryptische omschrijvingen oplossen om bij de verborgen schat te kunnen komen.
Hallucinerend Geestverruimend, dingen zien die er niet zijn.
-Zij heeft last van hallucinaties, ze ziet dingen die er niet zijn.
Scenario Beschrijving van wat er gaat gebeuren; plan.
-In ons scenario stond dat ik nu mij act op het toneel moest doen.
Astroloog Iemand die op basis van de stand van de sterren en planeten uitspraken doet over je levensloop.
- De astroloog doet op basis van de stand van de sterren uitspraken over een komende periode. Denk bijvoorbeeld aan een horoscoop.
Futuroloog  Toekomstdeskundige, iemand die zich bezig houd met de toekomst
Constellatie Stand van zaken; situatie
- Bij de proef veranderden we de constellatie om te kijken of dat de proefresultaten zou beïnvloeden.
Verschiet De toekomst
-Of ik later kinderen krijg weet ik nog niet, dat ligt in het verschiet.
Private Wat betrekking heeft op je persoonlijke leven; niet openbare
-In het hotel waren er private kamers voor het personeel, daar mochten de gasten dus niet in.
Irrationeel  Zonder het verstand te gebruiken; niet met het verstand beredeneerd.
- Ze maakte de beslissing met haar hart en niet met haar verstand, dat is irrationeel
Causaal verband Oorzakelijke relatie, het verband van oorzaak & gevolg.
- Nina lette niet goed op toen ze aan het fietsen was, het causaal verband is dat ze hierdoor is aangereden en in het ziekenhuis ligt.
Occulte Duistere, magische, geesten, de magie
- Astrologie is een occulte wetenschap, de boodschap ligt verborgen in de sterren.
Analyseert  Iets goed bekijken/ontleden.
-Om de doodsoorzaak te vinden moest de lijkschouwer het lichaam nauwkeurig analyseren.
Provocerend  Aansporen tot…
-Al die beledigingen werkten provocerend, het gevecht was al snel begonnen.
Onorthodoxe Niet starre, niet volgens bepaalde regels.
- Het lerarentekort is een grote bedreiging en onorthodoxe maatregelen zijn nodig om nieuwe mensen aan te trekken.
- Hij hield een onorthodoxe toespraak, we waren allemaal erg verrast en hadden nog nooit zo iets gehoord.
Visionair Een ziener, iemand die denkt dingen te kunnen zien. (zoals de toekomst voorspellen)
- Op de verjaardag van mijn tante was er een visionair, hij beweerde dat hij mijn toekomst kon voorspellen maar ik geloofde er echter niks van.
Aanwas Groei
- Welke gevolgen heeft de aanwas van de wereldbevolking? Denk je dat er in de toekomst te weinig woon en leef ruimte voor iedereen is?
Duurzaam Goed voor het milieu/ het gaat lang mee.
- Zonne- en windenergie zijn duurzamer dan aardgas en steenkool
Globalisering  Het wereldwijd worden, mondialisering
- Vroeger reisden mensen niet veel, maar door toenemende globalisering verspreiden ziektes zich nu sneller.
Doemdenkers  Mensen die de toekomst somber zien.
- Doemdenkers zeggen dat robots over een paar jaar de wereld hebben overgenomen en dat de mensheid onderdrukt wordt.
Relativeren De betrekkelijkheid (doen) inzien van..
- De wetenschapper wilde de uitspraak van de doemdenkers relativeren. ‘We komen immers steeds verder op technisch gebied, er bestaat dus een kans dat robots de wereld overnemen.’
Prognose Voorspelling
- De prognose die de arts gaf is dat ik een maand na de operatie weer zal kunnen fietsen en hardlopen.
Ontluikende Beginnend te bloeien en te groeien; zich openende
- ontluikende vakgebieden zijn
Nanotechnologie Technologie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van materialen en componenten met het formaat van moleculen en atomen.
- Ik denk dat de nanotechnologie in de prestaties van zonnecellen voor grote doorbraken zal zorgen.
- Het woordje 'nanos' komt uit het Grieks en betekent dwerg, dit is erg toepasselijk op het woord Nanotechnologie want daar houden ze zich bezig met de ontwikkeling van materialen en componenten met het formaat van moleculen en atomen.

De begrippenlijst gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen


Woorden Betekenis
Ruimtelijke ordening Het inrichten van een beperkte ruimte die er is.
- Bij ruimtelijke ordening gaat men uit van de mogelijkheden van de ruimte en de wensen van de samenleving. Ze proberen de ruimte zo handig mogelijk in te richten.
Planologen Mensen die beroepsmatig voorstellen doen en plannen maken voor de inrichting van ruimte.
-Voor het inrichten van het nieuwe gemeentehuis heeft de overheid een planoloog ingehuurd.
Bestemmingsplannen Ontwerpen waarin vast gelegd wordt wat er met beperkte ruimtes/bepaald gebied gebeurd.
- De bestemmingsplannen gaven precies weer hoe de ruimte zou worden ingericht
Multifunctionele Voor meer dingen bruikbaar, het heel vele functies.
- Mijn telefoon is multifunctioneel want, je kan er mee bellen en sms'en.
Mobiliteit Bewegelijkheid
- De mobiliteit van jongeren is meestal beter dan die van de ouderen omdat ze over het algemeen meer sporten.
Katalysator Iets wat een bepaald proces aandamt of bevorderd.
- De reactie verloopt sneller als je een katalysator toevoegt.
Urbanisatie Verstedelijking; het verhuizen van mensen van het platteland naar de stad.
- Door de urbanisatie zijn grote delen van het platteland simpelweg verdwenen en veranderd in steden.
Periferie Rand, buitenste delen van een gebied.
- De rellen speelden zich voornamelijk in de periferie van de stad af.
Demografische Wat de bevolkingsontwikkeling betreft.
- Uit de demografische ontwikkeling blijkt dat Nederland vergrijst.
Transitie Overgang
- De transitie van vrouw naar man vond ze erg fijn, ze voelde zich namelijk haar hele leven lang al een man in een vrouwenlichaam.
Schaalvergroting Verschijnsel dat alles op een grotere schaal plaatsvindt.
- Door schaalvergroting kan een bedrijf meer producten maken en verkopen.
Areaal Oppervlakte die bebouwt is met planten en huizen e.d / gebied.
- Vrijwel het volledige agrarische areaal en circa de helft van de bedrijfsgebouwen worden overgenomen vanwege de uitbreiding van omliggende boerderijen.
-- Het winkelareaal van Amsterdam krimpt steeds meer omdat er veel winkels failliet gaan.
Teloorgang Verdwijning, verval, ondergang
- Door de teloorgang van V&D staan er veel panden leeg en hebben veel mensen hun baan verloren.
Lokale Plaatselijke
- Zaterdag avond gingen wij naar de lokale bar, iedereen kent elkaar daar.
Een vicieuze cirkel Noodlottige kringloop van; het blijft zicht herhalen.
- Zij zat in een vicieuze cirkel, ze haalde alleen maar lage cijfers waardoor ze nog minder motivatie had om te leren en haar cijfers nóg lager werden.
Faciliteiten Voorzieningen
- De camping had veel faciliteiten zoals een zwembad en een speeltuin.
Allerhande Velerlei; allerlei; veel van een soort
- Op de markt vind je allerhande producten, eten, kleding en telefoonhoesjes.
Faciliteren Geld of middelen beschikbaar stellen.
Revitaliseren Een nieuw leven in blazen
-De huidcrème heeft een revitaliserende werking, ik zie er weer als jong uit.
Weerspiegelt zich Ziet men terug in
- Zijn liefde voor de natuur weerspiegelt zich in de schilderijen die hij maakt, je kunt er vormen van bomen, bloemen en dieren in herkennen.
Agglomeraties Opeenhoping steden met gegroeide gemeenten.
- De agglomeratie van Amsterdam bestaat onder andere uit Diemen en Weesp.
Soelaas Verlichting, hulp
-Ik had zo’n honger en dorst, het bood soelaas om eindelijk een restaurantje te vinden.
Cynisch Niet in het goede gelovend; sarcastisch
-  De meester zei op cynische toon tegen de slecht presterende leerling: “Je moet vooral zo doorwerken, dan haal je dit schooljaar wel.”
Louter Alleen maar; slechts
- De leerling heeft louter onvoldoendes gehaald en moet dus van school wisselen.
 
 
Hoofdstuk 3
 
Woorden Betekenis
Geobsedeerd In beslag genomen door; er voortdurend aan denken (misschien wel te veel)
- Sommige meisjes zijn geobsedeerd door hun uiterlijk, ze zijn daar dan de hele tijd mee bezig.
Hachelijke Gevaarlijke
- Aan het front staan is voor soldaten een hachelijke situatie.
Cryptisch Moeilijk te interpreteren, ondoorzichtig, niet helemaal duidelijk.
- We moesten de cryptische omschrijvingen oplossen om bij de verborgen schat te kunnen komen.
Hallucinerend Geestverruimend, dingen zien die er niet zijn.
-Zij heeft last van hallucinaties, ze ziet dingen die er niet zijn.
Scenario Beschrijving van wat er gaat gebeuren; plan.
-In ons scenario stond dat ik nu mij act op het toneel moest doen.
Astroloog Iemand die op basis van de stand van de sterren en planeten uitspraken doet over je levensloop.
- De astroloog doet op basis van de stand van de sterren uitspraken over een komende periode. Denk bijvoorbeeld aan een horoscoop.
Futuroloog  Toekomstdeskundige, iemand die zich bezig houd met de toekomst
Constellatie Stand van zaken; situatie
- Bij de proef veranderden we de constellatie om te kijken of dat de proefresultaten zou beïnvloeden.
Verschiet De toekomst
-Of ik later kinderen krijg weet ik nog niet, dat ligt in het verschiet.
Private Wat betrekking heeft op je persoonlijke leven; niet openbare
-In het hotel waren er private kamers voor het personeel, daar mochten de gasten dus niet in.
Irrationeel  Zonder het verstand te gebruiken; niet met het verstand beredeneerd.
- Ze maakte de beslissing met haar hart en niet met haar verstand, dat is irrationeel
Causaal verband Oorzakelijke relatie, het verband van oorzaak & gevolg.
- Nina lette niet goed op toen ze aan het fietsen was, het causaal verband is dat ze hierdoor is aangereden en in het ziekenhuis ligt.
Occulte Duistere, magische, geesten, de magie
- Astrologie is een occulte wetenschap, de boodschap ligt verborgen in de sterren.
Analyseert  Iets goed bekijken/ontleden.
-Om de doodsoorzaak te vinden moest de lijkschouwer het lichaam nauwkeurig analyseren.
Provocerend  Aansporen tot…
-Al die beledigingen werkten provocerend, het gevecht was al snel begonnen.
Onorthodoxe Niet starre, niet volgens bepaalde regels.
- Het lerarentekort is een grote bedreiging en onorthodoxe maatregelen zijn nodig om nieuwe mensen aan te trekken.
- Hij hield een onorthodoxe toespraak, we waren allemaal erg verrast en hadden nog nooit zo iets gehoord.
Visionair Een ziener, iemand die denkt dingen te kunnen zien. (zoals de toekomst voorspellen)
- Op de verjaardag van mijn tante was er een visionair, hij beweerde dat hij mijn toekomst kon voorspellen maar ik geloofde er echter niks van.
Aanwas Groei
- Welke gevolgen heeft de aanwas van de wereldbevolking? Denk je dat er in de toekomst te weinig woon en leef ruimte voor iedereen is?
Duurzaam Goed voor het milieu/ het gaat lang mee.
- Zonne- en windenergie zijn duurzamer dan aardgas en steenkool
Globalisering  Het wereldwijd worden, mondialisering
- Vroeger reisden mensen niet veel, maar door toenemende globalisering verspreiden ziektes zich nu sneller.
Doemdenkers  Mensen die de toekomst somber zien.
- Doemdenkers zeggen dat robots over een paar jaar de wereld hebben overgenomen en dat de mensheid onderdrukt wordt.
Relativeren De betrekkelijkheid (doen) inzien van..
- De wetenschapper wilde de uitspraak van de doemdenkers relativeren. ‘We komen immers steeds verder op technisch gebied, er bestaat dus een kans dat robots de wereld overnemen.’
Prognose Voorspelling
- De prognose die de arts gaf is dat ik een maand na de operatie weer zal kunnen fietsen en hardlopen.
Ontluikende Beginnend te bloeien en te groeien; zich openende
- ontluikende vakgebieden zijn
Nanotechnologie Technologie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van materialen en componenten met het formaat van moleculen en atomen.
- Ik denk dat de nanotechnologie in de prestaties van zonnecellen voor grote doorbraken zal zorgen.
- Het woordje 'nanos' komt uit het Grieks en betekent dwerg, dit is erg toepasselijk op het woord Nanotechnologie want daar houden ze zich bezig met de ontwikkeling van materialen en componenten met het formaat van moleculen en atomen.

 
Uitdrukkingen Betekenis
In het stof bijten Een nederlaag lijden; verliezen
-Ik beet in het stof toen ik mijn wedstrijd met 0 - 7 had verloren.
Koffiedik kijken Speculeren; een voorspelling doen
-Tot wie moeten wij ons tegenwoordig wenden als we koffiedik willen kijken?
De stoute schoen aantrekken Iets doen waarvoor veel moed nodig is
Het legt … geen windeieren  Het levert behoorlijk wat op …; dat geeft...
Goed garen spinnen bij Veel voordeel halen uit..
Een ongunstig gesternte De sterren staan op een bepaald moment
Dat is toekomst muziek Maar (voorlopige) irreële verwachtingen. (bijvoorbeeld een geboorte) niet “gunstig” wat invloed kan hebben op jou leven op aarde.
Het orakel van Betondorp Johan Cruijf
Wie dan leeft, wie dan zorgt Geen zorgen maken over de toekomst
- Veel mensen lijken zich (nog) geen zorgen te maken over het opraken van fossiele brandstoffen, wie dan leeft, wie dan zorgt.
Een teken aan de wand  Een waarschuwing dat er iets gaat gebeuren.
- De dreigende wolken waren een teken aan de wand, we wisten meteen dat er een zware storm aan zou komen.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst Wie jonge mensen voor zijn ideeën heeft gewonnen, kan zijn plannen voor de toekomst verwezenlijken.
Alles op zijn tijd Alles rustig aan doen; niet stressen
-
Een zondagskind Iemand die voor het geluk geboren is.
-Een meisje uit mijn klas heeft altijd veel geluk. Ze zegt dat het komt doordat ze een zondagskind is.
In een glazen bol kijken De toekomst voorspellen.
- Sommige mediums beweren dat ze ‘in een glazen bol’ kunnen kijken, ze zeggen dat ze de toekomst kunnen voorspellen.
Met man en macht Met zoveel mogelijk/alles wat je hebt d’r ingaan.
- Ze probeerden met man en macht de auto uit het water te trekken om de gewonde vrouw er uit te halen.
Taal noch teken Helemaal niets
- De tiener is nu al een week verdwenen er is taal noch teken van haar vernomen.
Met hand en tand Tot het uiterste
- Sommige mensen verzetten zich met hand en tand tegen de komst van vluchtelingen, dat vind ik nergens op slaan.
De handel en wandel Doen en laten
- De politie hield de handel en de wandel van de crimineel in de gaten, zodra hij iets illegaals doet, gaan ze hem weer oppakken.
In geuren en kleuren  Vol details/uitgebreid
- In geuren en kleuren vertelde ze over haar ontmoeting met haar grootste idool. Het verhaal zat vol details.
Van toeten noch blazen Helemaal niets weten
- Ze had de suprise party helemaal niet verwacht, ze wist van toeten nog blazen.
Te hooi en te gras Een enkele keer
- Hij leent te hooi en te gras een boek van de bibliotheek, hij is geen grote lezer.
Voor galg en rad Geen goede toekomst
-De crimineel is opgegroeid voor voor galg en rad.
Op leven en dood Een zeer felle strijd
- In de Eerste Wereld Oorlog werd er in de loopgraven gestreden op leven en dood.
Kop noch staart Geen duidelijk begin
- Aan zijn verhaal zat kop noch staart, het had geen duidelijk begin en eind.
Bond en blauw Iemand zo slaan dat hij/zij een dik gezicht met blauwe/paarse en gele plekken krijgt.
Rijp en groen 
Wikken en wegen  Twijfelen, voors- en tegens afwegen.
- Na lang wikken en wegen had ze een besluit genomen
Pompen of verzuipen Het is alles of niets, hard werken
- Dit is haar laatste kans om haar cijfer van wiskunde op te halen, anders gaat ze niet over. Het is pompen of verzuipen.
Hangen en wurgen Het gaat met heel veel moeite/het gaat moeizaam
-Door veel hangen en wurgen kon de loper de finish bereiken.
Open en bloot Alles delen/vertellen aan de buiten wereld
-
Vlees noch vis Het is niet bruikbaar, omdat het niet duidelijk is.
-Het standpunt van veel huidige politici is vlees noch vis, ze beloven veel maar er gebeurd weinig.
Lusten en lasten (delen) In hun relatie delen ze de lusten en lasten, ze hebben samen veel plezier maar hebben ook moeilijke tijden.

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.