Thema C

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas havo | 749 woorden
  • 13 april 2015
  • nog niet beoordeeld
  • Cijfer
  • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ActievenMensen die betaald werk verrichtenActieve solidariteitMet veel inspanning andere mensen helpenAfhankelijkheidstheorieHet idee dat derdewereldlanden arm worden gehouden door het rijke Westen.ArbeidsethosDe mate waarin arbeid een belangrijke plaats inneemt in het leven van mensenArbeidsmoraalDe reden waarom mensen werkenBedrijfscultuurManier waarop leiding en personeel met elkaar omgaanBeschavingsoffensiefDe poging van de elite tussen 1870 en 1945 om de arbeiders een net leven bij te brengenBrede verzorgingsstaatSamenleving met een grote collectieve sectorcaoCollectieve arbeidsovereenkomst in ene bedrijfstak tussen werkgevers en werknemersCollectieve sectorDeel van de economie dat door de overheid gefinancierd wordtConflictdenkenWerkgevers en werknemers hebben tegengestelde belangenCrisis van de verzorgingsstaatGrote politieke en maatschappelijke onenigheid over de inrichting van de verzorgingsstaat.Commerciële economieOmroepen die in particulier bezit zijnDenivelleringInkomensverschillen vergrotenDuaal omroepbestelBestel met publieke en commerciële tv-zendersFormele solidariteitSolidariteit vastgelegd in wettenGemengde economische ordeVerhouding tussen de particuliere en collectieve sectorGesloten samenlevingSamenleving waar iedereen in zijn eigen sociale laag blijftGlobaliseringMensen, goederen, diensten, geld en informatie stromen steeds sneller en verder over de wereldHalfopen samenlevingSamenleving waar de sociale mobiliteit beperkt isHarmoniedenkenWerkgevers en werknemers hebben gemeenschappelijke belangenIndividualiseringMensen willen zo veel mogelijk hun eigen individuele keuzen bepalenInformele samenlevingManier waarop mensen zelf hulpbehoevenden helpenKoppelingDe uitkeringen en het wettelijk minimumloon stijgen met hetzelfde percentage als de gemiddelde cao-lonenKrimpeconomieSamenleving waarin de totale welvaart daalt of krimptModerne armoede/stille armoedeLangdurig heel sober leven, weinig sociale contacten, slecht zelfbeeld, maar dit alles is niet zo zichtbaarModerniseringstheorieIdee dat derdewereldlanden zelf verantwoordelijk zijn voor de armoede en open moeten staan voor internationale bedrijven om in welvaart te groeien.NachtwakerstaatStaat waarin de overheid zich niet met het economisch leven bezighoudt.Niet-actievenDe mensen die geen betaalde arbeid verrichtenNieuwsselectieKeuze uit gebeurtenissen die door journalisten wordt gemaaktNieuwsweergaveWijze waarop journalisten in beeld, geluid en commentaar over de geselecteerde nieuwsfeiten berichtenNivelleringInkomensverschillen verkleinenOntideologiseringMensen hangen geen grote ideeën meer aan over de inrichting van de samenleving en over het geloofOpen samenlevingSamenleving met veel sociale mobiliteitOverlegeconomieWerkgevers en werknemers praten veel met elkaar om conflicten op te lossenParticuliere sectorDeel van de economie dat door commerciële bedrijven gerund wordtPassende arbeidArbeid die aansluit bij interesse en opleiding van de werklozePassieve solidariteitZonder veel inspanning andere mensen helpenPlaneconomieDe staat reguleert de hele economie en alle bedrijven zijn in het bezit van gemeenschapPluriformiteitMedia-aanbod dat bestaat uit kranten en omroepen met elk een verschillende identiteitPrimaire inkomensverdelingVerdeling van de inkomens voordat de belasting betaaldPublieke zendersZenders die grotendeels gefinancierd worden door de overheidQuoteringDe overheid verplicht werkgevers om een bepaald percentage langdurig werklozen aan te nemenSecundaire inkomensverdelingVerdeling van de inkomens nadat de belasting is betaaldSelectieve economische groeiStijging van de welvaart die niet ten koste gaat van werknemers en het milieuSluikreclameVerborgen reclame in een tv-programmaSociaal minimumDe eerste levensbehoeften die mensen hebbenSociale kwestieDe armoede vanaf 1870 door de industrialisatieSociale mobiliteitHet stijgen en dalen op de maatschappelijke ladderSociale ongelijkheidMensen verschillen in aanzien, inkomen of machtSociale partnersDe werkgevers en de werknemersSociale voorzieningenUit belastinggeld betaalde uitkeringen voor iedereen die het nodig heeft, zoals de bijstandStelsel van sociale zekerheidHet geheel van uitkeringenSterke werklozenWerklozen di zich goed weten te redden ondanks hun werkloosheidTertiaire inkomensverdelingVerdeling van de inkomens na belastingen en het krijgen van subsidiesTotaalprogrammaEen publieke zender moet informatie, cultuur en amusement uitzendenVerzorgingsmaatschappijSamenleving waarin overheid en maatschappelijke groepen samen de zorg voor de kwetsbare groepen op zich nemenVerzorgingsstaatSamenleving met een particuliere marktsector en een overheid die een sociaal minimum garandeertVolksverkiezingenVerzekeringen betaald door iedereen en bestemd voor iedereen, bijvoorbeeld AOWVrijemarkteconomieEconomie waar de overheid niet ingrijpt in het sociaaleconomische levenWaarborgstaatSamenleving waarin de overheid een laag sociaal minimum garandeert voor mensen die niet kunnen werkenWelzijnsvoorzieningenDoor de overheid gefinancierde voorzieningen zoals onderwijs en zorgWerknemersverzekeringenVerzekeringen betaald door werkgevers en werknemers en bestemd voor werknemers in geval van werkloosheid en arbeidsongeschiktheidWettelijk minimum(jeugd)loonHet laagste loon dat mensen kunnen krijgen. De hoogte is door de overheid bepaaldWinstmaximalisatieHet belangrijkste doel van een onderneming is zo veel mogelijk rendementZwakke werklozenWerklozen die door hun werkloosheid in armoede vervallen of in psychische problemen komen

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.