Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
Open Dag = online ontdekken en ontmoeten

Bezoek onze Online Open Dag dit jaar vanaf je bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel je vragen. Én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een toekomst als student in het hbo? 

Meld je dan nu aan!

Mensbeeld: de manier waarop actoren naar mensen kijken; 1) hoe gelijk zijn talenten van mensen verdeeld? 2) hoe goed en sociaal zijn mensen van nature?

Gelijkheid (waarde): links; talenten van mensen zijn gelijk verdeeld maar niet hetzelfde

Ethische vrijheid (waarde): links; mensen zijn sociaal en goed van nature

Economisehe vrijheid (waarde): rechts; mensen jagen hun eigen belang na

Ongelijkheid (waarde): rechts; talenten van mensen zijn ongelijk verdeeld

Ideologie: een alomvattende visie op maatschappelijke problemen, gebaseerd op mensbeelden

Anarchisme: extreem-linkse ideologie; maximale gelijkheid, tegen overheersing en willen geen overheid: 1) andersglobalisten en anti-fascisten, strijden voor gelijkheid; 2) andere anarchisten, geloven dat mensen in kleine groepen kunnen leven en daar alles samen kunnen delen en beslissen en strijden niet

Communisme: extreem-linkse ideologie; maximale gelijkheid, gelijkheid door tijdelijke dictatuur (kleine groep die beslissingen neemt voor de hele groep), ideaal: mensen gelijke kansen, middelen en rechten geven

Fascisme: extreem-rechtse ideologie; één cultuur één waarheid, onderscheid land en cultuur, waarde: oorlog

Nazisme: extreem-rechtse ideologie; één cultuur één waarheid, onderscheid bloed, waarde: oorlog

Grote overheid: neemt veel taken op zich en houdt zich bezig met zaken om gelijkheid te bereiken

Emancipatie: streven naar of toekenning van gelijkrechtigheid

Socialisme: linkse ideologie, overheid belangrijke rol om gelijkheid te creëren, doen meer moeite in de samenleving om gelijkheid te krijgen

Sociaal-democratie: centrum-linkse ideologie, overheid belangrijke rol om gelijkheid te creëren, doen minder moeite in de samenleving om gelijkheid te krijgen, voor vrije markt

Christen-democratie: centrum-links, centrum-rechts en rechtse ideologie, confessionalisme, Bijbel belangrijk op verschillende manieren:

 Linkervleugel: naastenliefde ontwikkelingshulp

 Rechtervleugel: wetten en regels

Economische vrijheid: de overheid moet mensen die werken zo min mogelijk belasting laten betalen en ondernemers moeten zo veel mogelijk met rust gelaten worden en op economisch gebied moeten er weinig regels worden opgesteld. Waardoor mensen hun talenten inzetten en hun eigen verantwoordelijkheid nemen

Een kleine overheid: de rol van de overheid is beperkt

Liberalisme: centrum-rechtse ideologie, economische- en individuele vrijheid

Conservatisme: rechtse ideologie, economische vrijheid, “het goede te doen” daarom goede opvoeding, tradities, waarderen eigen cultuur en beschermen die

Links-rechts-verdeling: een ordening van ideologieën of politieke partijen van links naar rechts

Het maatschappelijk middenveld: groeperingen van burgers die voor waarden of voor belangen van een groepering opkomen

NGO’S: non-governmental organization, organisatie die niet bij de overheid hoort

Cultuur: een vrij vast patroon waarin een grote groep mensen zijn waarden heeft vastgelegd in normen (mannen en vrouwen moeten op dezelfde manier behandeld worden) , gedragspatronen (drie zoenen op de verjaardag) en instituties (leerplicht, huwelijk).

Norm: een regel die hoort bij een waarde

Dominante cultuur: de overheersende cultuur in een land

Subcultuur: een cultuur die op bepaalde kenmerken afwijkt van de dominante cultuur

Tegencultuur: een cultuur die zich afzet tegen de dominante cultuur 

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.