Begrippenlijst pluriforme samenleving hoofdstuk 6

Beoordeling 8
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas vwo | 286 woorden
  • 11 juni 2018
  • 22 keer beoordeeld
Cijfer 8
22 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Begrippenlijst maatschappijleer, pluriforme samenleving H6

Vermijding
Het ontwijken / ontlopen van een situatie of persoon.

Conflict
Botsing die kan ontstaan op verschillende manieren.

Aanvaarding
Je ergens bij neerleggen / accepteren.

Segregatie
Ruimtelijk uit elkaar groeien van bevolkingsgroepen.

Sociale achtergrond
Alle factoren die te maken hebben met de thuissituatie, de erfelijke factoren en het sociale milieu waaruit de persoon komt.

Etnische achtergrond
Betrekking hebbend op een volk of een bevolkingsgroep.

‘Witte vlucht’
Oorspronkelijke bewoners trekken weg uit plaatsen waar veel migranten intrekken.

Sociaaleconomische conflicten
De mix van sociale en economische factoren, die o.a. in beeld brengt hoe het is gesteld met welvaart/welzijn en de gezondheid van mensen.

Verdringingsmechanismen
Het verdringen van andere mensen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.

Cultureel-religieuze conflicten
Vultuur en / of religie leiden tot een conflict, bijv: het dragen van een hoofddoek.

Internationale conflicten
Conflicten van buitenland zorgen ervoor dat eigen land er min of meer in betrokken raakt op welke manier dan ook.

Republikeinen
Krijgen veel steun uit het bedrijfsleven, zij zijn conservatiever, weinig soepel en gehecht aan tradities. Zij benadrukken het recht op bezit en komen daarom meer op voor de rijken en niet voor de minder rijken. Vrij ondernemerschap en vrije burgers zijn belangrijk. De overheid moet terughoudend zijn en pas optreden als de burgers het zelf niet kunnen of niet doen.

Republikeinse visie
Kijkt naar gedeelde toekomst en wilt weinig weten van verschillende etnische achtergronden.

Multiculturele visie
Gaat uit van idee van multiculturele samenleving en wil diversiteit van verschillende etnische groepen behouden.

Generaties
Een categorie mensen die in dezelfde periode geboren zijn en te maken heeft met gemeenschappelijke eigenschappen.

Langetermijnontwikkelingen
Ontwikkelingen die pas over een tijd gaan plaats vinden en zich langzaam voortzetten en ontwikkelen, gericht op de toekomst dus.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.