Begrippenlijst pluriforme samenleving hoofdstuk 5

Beoordeling 8.3
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas vwo | 185 woorden
  • 11 juni 2018
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 8.3
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Nieuwkomers
Nieuwe migrant die zich in het kader van een bestaande procedure (vluchteling, gezinshereniging,..) bij de overheid aanmeldt voor inschrijving.

Ingezetenen
Een ander woord voor inwoners van een bepaald land of een bepaalde stad.

Verandering van generaties
Leefwereld van ouders en hun kinderen verschilt heel erg.

Gemengde huwelijken
Gen huwelijk dat gesloten wordt tussen twee partners met een andere religieuze, etnische, economische achtergrond.

Remittance
Geld dat wordt overgemaakt naar familie in het land van herkomst.

Vervreemding
Mensen voelen zich niet thuis in hun omgeving.

Verlies
Het verliezen van eigen culturele gewoontes.

Tegenstrijdige ambities
Ouders willen dat kind succesvol wordt, maar ook dat ze vasthouden aan cultuurgebruiken en dicht bij hen in de buurt blijven.

Islam
Zij geloven in Allah, islam betekent onderwerping, dus onderwerping aan Allah.

Vooruitgang
Ontwikkeling.

Stagnatie
Tot stilstand komen / stoppen.

Etnisch ondernemerschap
Ondernemingen van een bepaalde etnische groep, bijv: turkse supermarkten.

Economische meerwaarde
Economische winst.

Culturele meerwaarde
Winst maar niet op het gebied van geld, winst als in verrijking voor culturen.

Middenklasse
De groep met een gemiddeld inkomen.

Sociale mobiliteit
Mogelijkheden om te stijgen en dalen op de sociale ladder.

Pluriformiteit
Diversiteit.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.