ADVERTENTIE
Ben jij op zoek naar een studie die je meer biedt dan standaard hoorcolleges en werkgroepen?

Verdiep je dan eens in een universitaire studie bij Defensie! Een studie waar je meer leert dan studeert. Samen met Defensie beantwoorden we de meestgestelde vragen over studeren bij Defensie. 

Check het artikel!

Migratiemotieven:
Oorzaken / redenen om te migreren.

Arbeidsmigranten:
Migreren voor economische verbetering, bijv: gastarbeiders 19-60 => betere baan.

Gastarbeiders:
Werknemers uit het buitenland (naam omdat NL dacht dat ze niet lag zouden blijven en ze dus ‘even’ te gast waren.

Kennismigranten:
Hoogopgeleide mensen die kennis meebrengen waar in NL behoefte aan is.

Illegalen:
Mensen die geen wettige toestemming hebben om hier te wonen en te werken.

Postkoloniale migranten:
Mensen uit kolonies die zich in het land waarvan de kolonie is / was vestigen.

Rijksgenoten:
Inwoner van koloniën die Nederlanders waren.

Gezinshereniging:
Mensen die legaal in NL verblijven en hun gezinsleden laten overkomen.

Gezinsvorming:
Nederlander / iemand met verblijfsvergunning die met een buitenlander trouwt en hier een gezin sticht.

Vluchteling:
Mensen die vervolgd worden vanwege hun geloof / politieke overtuiging / seksuele geaardheid of als zij moeten vluchten door oorlogsgeweld.

Klimaatvluchteling:
Persoon die zijn of haar leefomgeving is ontvlucht door de gevolgen van klimaatverandering.

Asielzoeker:
Iemand die in een land asiel aanvraagt. Dat betekent dat de vreemdeling zich blijvend wil vestigen in het andere land.

Immigratie- en naturalisatiedienst (IND):
Beslist of iemand wel of geen recht heeft op een verblijfsvergunning.

Universele Verklaring van Rechten van de Mens:
Hierin staan de universele mensenrechten. De landen moeten deze nakomen.

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens:
Zorgt ervoor dat landen verplicht gezinshereniging en gezinshervorming moeten toestaan => mogen wel hun eigen regels eraan verbinden.

VN-Vluchtelingenverdrag:
Vormt de basis voor het asielrecht.

Akkoord van Schengen:
Afspraak: vrij verkeer van mensen en goederen binnen een bepaald gebied.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.