ADVERTENTIE
Ben jij op zoek naar een studie die je meer biedt dan standaard hoorcolleges en werkgroepen?

Verdiep je dan eens in een universitaire studie bij Defensie! Een studie waar je meer leert dan studeert. Samen met Defensie beantwoorden we de meestgestelde vragen over studeren bij Defensie. 

Check het artikel!

Vrijheidsdrang:
De behoefte om vrij te kunnen zijn in je doen en laten.

Ordening:
Het reguleren (ordenen) van iets.

Pluriforme samenleving:
Een samenleving waarin mensen leven met verschillende culturen, tradities en leefstijlen.

Republiek der Verenigde Provinciën (republiek der zeven verenigde Nederlanden):
Onafhankelijke staten die samen Nederland vormden.

Morele geografie:
Het dicht op elkaar leven van mensen op een klein grondgebied heeft invloed op de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

Pragmatische tolerantie:
Dingen tolereren om onrust en problemen te voorkomen.

Tolerantie:
In welke mate mensen die ‘anders’ zijn worden geaccepteerd.

Gedogen:
Iets toelaten wat eigenlijk verboden is.

Vrijheid van geweten:
De vrijheid om bepaalde denkbeelden te hebben.

Openheid:
Eerlijkheid, het uiten van je gedachtes.

Principiële tolerantie:
Tolerantie uit overtuiging, bijv: mensen waren ervan overtuigd dat ze hun mening mochten uiten.

Dissident:
Persoon die zich verzet tegen hogere machten op politiek, economisch, enz. gebied.

Poldermodel:
Het streven naar een overeenstemming in de politiek en maatschappij, hierbij worden vaak compromissen gesloten.

Pacificatiedemocratie:
Staatsvorm waarbij de leiders ondanks hun meningsverschillen de bereidheid vertonen om samen te werken.

Matiging:
Beheersen/inperken van bepaalde ideeën, regels, enz.

Conformisme:
Het verlangen om aan te passen aan de opvattingen van de meerderheid van de samenleving.

Machtiging:
Als iemand een ander de bevoegdheid geeft om namens diegene bepaalde handelingen uit te voeren.

Polarisatie:
Het veroorzaken van een conflict of het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen.

Politiek conflict:
Meningsverschil / discussie / ruzie in de politiek

Sociaal conflict:
Meningsverschil / discussie / ruzie op sociaal gebied, dus m.b.t mensen en relaties tussen mensen.

Globalisering:
Proces van economische, culturele en politieke integratie.

Sociale cohesie:
Samenhang in een maatschappij, het vertrouwen in elkaar en in de overheid.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.