Hoofdstuk 6

Beoordeling 7.6
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 1e klas vwo | 415 woorden
  • 6 juni 2015
  • 3 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.6
  • 3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
De Galaxy Chromebook maakt je (school)leven makkelijker!

Met de Galaxy Chromebook Go kun je de hele dag huiswerk maken, series bingen en online shoppen zonder dat 'ie leeg raakt. Ook kan deze laptop wel tegen een stootje. Dus geen paniek als jij je drinken omstoot, want deze laptop heeft een morsbestendig toetsenbord!

Ontdek de Chromebook!

Paragraaf 1Franken: het belangrijkste Germaanse volk dat zich vestigde in het West-Romeinse rijk. De Franken stichten een eigen staat: het Frankische rijk.Karel de Grote: koning in de middeleeuwen, leefde vanaf 742-814 na Chr.. Hij was een leider van deFranken.

Paragraaf 2Domein: Een dorp met her land en de omgeving. Het was eigendom van een edelman, een bisschop of het klooster.Horige: Boer die geheel of gedeeltelijk afhankelijk was van een heer en die niet ergens anders mag gaan wonen. Hij hoort bij de grond van de heer.Ridder: Een edelman te paard, uitgerust met harnas, zwaard, schild en lans.Rentmeester: Iemand die in de naam van een edelman, bisschop of abt een domein bestuurt.Leenstelsel: Het in leen geven van gebieden in ruil voor hulp.Leenheer: De koning of de edelman, die één of meer domeinen in leen gaf.Leenman: De edelman die één of meer domeinen leende.Seculiere geestelijken: De paus, de bisschoppen en de priesters. Geestelijken die leven tussen de andere mensen, niet in afzondering.Dorpspriesters: Geestelijke die toezicht hield op het leven van de inwoners van zijn parochie.Parochie: Een groep christelijke gelovigen, die meestal samenviel met een dorp in een domein.Bisschoppen: Hoofd van Kerkprovincie, gebied waar de kerk in lag.Paus: Het hoofd van de christenen, met als zetel Rome.Reguliere geestelijken: Monniken en nonnen. Zij leven in een klooster, afzondering en volgens bepaalde, vaak heel strenge, regels.Abt: Hoofd van klooster voor mannen, abis: hoofd van een klooster voor vrouwen.Kloosterorde: een organisatie van een groep monniken of nonnen die in verschillende kloosters leven volgens dezelfde regels, de oudste zijn de Benedictijnen.Pelgrims: Gelovige die verre reizen ondernam om heilige plaatsen van zijn godsdienst te bezoeken.Sacramenten: Gewijde handelingen die meestal door geestelijken worden verricht, bij dood, huwelijk en doop.

Paragraaf 3Gilde: organisatie van mensen die hetzelfde beroep uitoefenen. Deze mensen sloten zich aan om hun belangen te verdedigen.Hanze: verbond van kooplieden van verschillende Noord-Europese steden.Stadsrechten: rechten door de vorst aan een stad verleend (geen plichten meer, behalve belasting betalen, het zelf mogen regelen van bestuur en rechtspraak)Guldensporenslag: Slag bij Kortrijk in 1302. N die slag versloegen de Vlamingen het ridderleger van de Franse koning.

Paragraaf 4Nationale staat: een staat waar de burgers een gevoel van saamhorigheid hebben.Nationalisme: het gevoel van saamhorigheid van mensen die een staat vormen of willen vormen. Ook: het belang van het eigen volk boven dat van ander volken willen plaatsen.
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.