ADVERTENTIE
Open Avond = ontdekken of jij hier past Leren is keuzes maken. Continu blijven zoeken, twijfelen, vallen en opstaan. Dát leren, dat leer je bij Hogeschool Inholland. Tijdens onze Open Avond op woensdag 30 oktober staan onze studenten en docenten klaar om al je vragen te beantwoorden. Kom langs en ontdek of jij hier past.

Meer info!
Begrippen
Arische Ras: Idealisme; blond haar, blauwe ogen.

Volkenbond: Organisatie die op 25 januari 1919 werd opgericht op basis van Verdrag Van Versailles met de intentie om via een supranationale organisatie 'een einde aan alle oorlogen' te maken.

Herbewapenen: Opnieuw wapens aanschaffen.

Gedemilitariseerd: Ontdoen van alles wat militair is.

Appeasement-politiek: Politiek die gericht is op het voorkomen van
een oorlog door steeds een beetje toe te geven aan de tegestander.

Conferentie van München: In 1938 dreigde Hitler met oorlog als Tsjechoslowakije niet zijn randgebieden (Sudetenland) aan Duitsland wilde afstaan. Door bemiddeling van Engeland, Frankrijk en Italië werd besloten te proberen dit geschil vreedzaam op te lossen op een conferentie tussen deze drie landen en Duitsland. Hitler wilde hiervan aanvankelijk niet weten, maar gaf uiteindelijk toe en toen werd in München tussen vertegenwoordigers van de vier genoemde mogendheden een conferentie gehouden, die uitmondde in het verdrag van München.

Vazalstaat: (marionettenregering) Is een staat die afhankelijk is van een andere staat, meestal na een oorlog.

Manstsjoerije: Een gebied ter grootte van ca. 800.000 km² in het noordoosten van China waar in het verleden de grootmachten Rusland en Japan om gestreden hebben.

Groot-Aziatische welvaartsfeer:

Indochina: Een geografische term voor dat deel van Azië dat bestaat uit het huidige Vietnam, Laos en Cambodja (het eigenlijke Indochina) en soms ook (oostelijk) Thailand.

Atlantic Charter: De gezamenlijke verklaring van het Atlantisch charter werd uitgegeven op 14 augustus 1941. Niet tegenstaande dat Amerika nog steeds niet in staat van oorlog verkeerde, was het Atlantisch charter een visie en voorbereiding tot het functioneren van de wereld na de Tweede Wereldoorlog waaronder de intentie om de Verenigde Naties op te richten.

Nederlands-Indië: Nederlandse kolonie van dat wat nu Indonesië is.

Pearl Harbor: Amerikaanse marinebasis op Hawaï, die door Japan werd aangevallen met als doel de Amerikaanse zeemacht te vernietigen.

Collaborerend: Met de vijand samenspannen.
Vichy-Frankrijk: Het Vichy-regime vormde de regering in Frankrijk gedurende de periode 1940-1944 en zetelde in de stad Vichy en bestuurde het zuidoostelijk deel van Frankrijk.

Battle of Britain: De Slag om Engeland was een luchtoorlog tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen de Duitse Luftwaffe en de Britse Royal Air Force.

D-Day: Verwijzing naar de landing in Normandië op 6 juni 1944. Deze landing luidde het begin van de bevrijding van het Europese vasteland in. De nazi's bezetten namelijk een groot deel van Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Market Garden: de codenaam voor een Geallieerd offensief in september 1944, dat bedoeld was om vanaf de Nederlandse zuidgrens in een keer door te stoten naar Arnhem.

Hongerwinter: De winter in noordelijk Nederland van 1944 op 1945. Het was een strenge winter aan het eind van de Tweede Wereldoorlog waarin duizenden Nederlanders omkwamen door de honger.

Jalta: Aan de Conferentie van Jalta namen de leiders van de Grote Drie geallieerde mogendheden deel: de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie.

Potsdam: De hoofdstad van de Duitse deelstaat Brandenburg.

Holocaust: De systematische jodenvervolging door de nazi's voor en in de Tweede Wereldoorlog.

Kristalnacht: een georganiseerde aanval tegen joden in Duitsland in de nacht van 9 op 10 november 1938. In heel Duitsland werden joden aangevallen. Huizen, scholen, begraafplaatsen, en ziekenhuizen werden beklad, en 91 joden werden vermoord. De naam Kristallnacht verwijst naar het vele glaswerk dat tijdens die aanvallen vernield werd.

Endlösung: De Endlösung der Judenfrage is de in het Nederlands gebruikelijke term voor het Duitse plan om een systematische en veelomvattende genocide (ook wel de Holocaust of Shoa genoemd) op het Joodse volk in Europa te plegen.

Deportatie: Het afvoeren van mensen.

Getto’s: Benaming voor een stadswijk waar mensen met een gelijke etnische achtergrond of cultuur wonen, in de meeste gevallen (door de overheid of door de omstandigheden) gedwongen. In de geschiedenis betreft het echter vooral joden.

Theresiënstadt: Theresienstadt (Duits) of Terezín (Tsjechisch) is de naam van een vestigingstad in Tsjechië, ook het fort binnen de vestingstad wordt Terezín genoemd. Het fort, waar het voormalige concentratiekamp van Theresienstadt ligt, heet “Kleine Vesting”.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.