Arbeidsproductiviteit

Beoordeling 7.6
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 3e klas aso | 116 woorden
  • 21 januari 2015
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 7.6
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

aanvullende voordelen: niet-verplichte voordelen, zoals een gsm of een bedrijfswagen die de werkgever naast het loon aan (sommige van) zijn werknemers geeft

arbeidsproductiviteit: productie per werknemer in een bepaalde tijdsperiode

arbeidsspecialisatie: de taken in een onderneming worden door verschillende personen uitgevoerd afhankelijk van hun belangstelling, opleiding, ervaring... iedereen specialiseert zich in zijn taak

competitiviteit: de mate waarin een onderneming in staat is te concurreren met andere ondernemingen

human resources management: personeelsbeleid gericht op de verhoging van de productiviteit en de tevredenheid van de werknemers

investeren: machines, gebouwen, rollend materieel... kopen met de bedoeling daaruit op termijn voordeel te halen

motivatie van de werknemer: zorgt dat de werknemer doet wat de werkgever wil dat hij doet

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.