Migratie

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • Klas onbekend | 604 woorden
  • 9 september 2008
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Begrippenlijst

Circulatie
· Vorm van geografische mobiliteit waarbij mensen tijdelijk van woonplaats veranderen. Ze verhuizen dan en gaan over de grens van een land.

Migratie
· Vorm van geografische mobiliteit waarbij mensen voor altijd van woonplaats veranderen. Ze verhuizen dan en gaan over de grens van een land.

Pullfactoren (aantrekkingsfactoren)
· Omstandigheden in een gebied die als gunstig worden beschouwd.

Pushfactoren (afstotingsfactoren)
· Omstandigheden in een gebied die als ongunstig worden beschouwd.

Allochtonen
· je hebt 2 manieren om allochtoon te zijn. 1. inwoner die geboren en deels getogen is in het buitenland en zich ook buitenlander voelt. 2.inwoner die zelf in het buitenland geboren is en die daar ook getogen is en geboren is

Autochtonen
· als je autochtoon bent ben je geboren in je eigen land en je hebt de nationaliteit van dat land.

Arbeidsmigratie
· migreren omdat je daar werk of beter werk kan vinden

Ruraal-urbane migratie (urbanisatie)
· van het platteland naar de stad migreren.

Politieke migratie
· migratie om politieke redenen, zoals schending van mensenrechten en het gebrek van veiligheid.

Economische migratie
· migratie om economische redenen, meestal het gevolg van verschillen in welvaart en werkgelegenheid

Sociale migratie
· migratie om sociale redenen zoals gezinsvorming en mensenrechten

Asielzoekers
· vreemdelingen die om uiteenlopende redenen hun land verlaten om in een ander land bescherming te zoeken. Zij vragen dan asiel. De immigratie - en naturalisatiedienst onderzoekt of de asielzoeker een vluchteling is en volgens het verdrag van Genève en dus toegelaten kan worden.

Migratiebeleid
· asdasd

Selectieve migratie
· migratie waarbij een bepaalde groep bij betrokken is zoals mensen met een laag inkomen
Overurbanisatie
· de groei van de stedelijke bevolking is groter dan de bestaansmogelijkheden. Bestaansmogelijkheden zijn dingen die je nodig hebt om te bestaan, zoals werk en huizen. Daardoor ontstaan grote verschillen tussen arm en rijk.

Suburbanisatie
· migratie waarbij mensen wegtrekken uit de steden om naar kleinere dorpen op het platteland te gaan.

Hoe hangen vervoersstromen, transportketens en transportnetwerken in elkaar?

1. infrastructuur en transportnetwerk

infrastructuur is het geheel van auto, spoor, straat en waterwegen de havens en de vliegvelden. Dit zijn de transportlijnen. En de knooppunten zijn de punten waar die lijnen bij elkaar komen, zoals het perron waar de vrachtwagens de spullen uit de treinen laden.

2. De transportketen.

1. Een collectienetwerk. De goederen worden hier verzameld
2. Een verplaatsingnetwerk.dat is het vervoer van de ene plaats naar de andere.
3. Een distributienetwerk. Dit transporteert de goederen van het distributiecentrum naar een klant.
3. Netwerken op verschillende schaalniveaus.
1. verplaatsingsnetwerken tussen continenten. Van het ene naar het andere land in een ander werelddeel. Je noemt het intercontinentale verplaatsingsnetwerken.
2. verplaatsingsnetwerken binnen continenten. Van het ene naar het andere land binnen een werelddeel. Je noemt het continentale verplaatsingsnetwerken.
3. verplaatsingsnetwerken binnen landen. Binnen het land.

Ø Macro – groot
Ø Meso – midden
Macroniveau zijn grote verschillen

Noord – zuid
Rijk – arm
Stad – platteland
Vrijheid – schending van mensenrechten

Meso is hoe kunnen wij de grote verschillen kleiner maken?

1. aanvallen in tekort en overschot
2. je moet het kunnen vervoeren
3. mensen verhuizen omdat de mogelijkheden beter zijn.

Als er wordt voldaan aan deze 3 voorwaarden dan spreek je van migratie

Economische gevolgen

In de 3e wereld landen zijn weinig bestaansmiddelen zoals werk en huizen.
Doordat er meer geld in het achtergebleven gebied is kunnen ze daar de woonomstandigheden verbeteren. Een nadeel daarvan is dat dan de prijzen stijgen en voor de mensen met minder en weinig geld dan nog niks opschieten. De bevolking opbouw verandert ook, doordat jongeren wektrekken. Normen en waarden veranderen ook.

Politieke migratie

Na de 2e WO werden veel gekoloniseerde gebieden onafhankelijk, waardoor veel mensen emigreerden naar hun moederland. Ook was er veel politieke migratie vanwege de muur door Duitsland, veel Duitsers emigreerden naar het westen.

Het migratiebeleid

Nederland is al enkele 10 jaar een immigratieland vanwege deze twee redenen
1. Vrije emigratie en migratie van staatsburgers.
2. Er was behoefte aan buitenlandse arbeidskrachten

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.