Aardrijkskunde | H7 | Natuurramen in japan

Beoordeling 9
Foto van Keano
  • Begrippenlijst door Keano
  • 1e klas havo/vwo | 335 woorden
  • 26 juni 2021
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 9
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Begrippen:

Aardbeving: Schokkend of trillende beweging van een gedeelte van de aardkost door de werking van de endogene krachten.

Aardkorst: Dunne laag gesteente om de aarde, met een dikte van gemiddeld 8 km onder de oceaan en 35 km onder continenten.

Continentale plaat: plaat die bestaat uit een groot landoppervlak

Convectiestroom: Stroming van het gesmolten gesteente onder de aardkorst binnen in de aarde.

Cycloon: Naam voor een orkaan in Zuid-Azië en Australië

Dimensie: De invalshoek van waaruit je een bepaald onderwerp bekijkt: fysisch, economisch, sociaal-cultureel, demografisch of politiek.

Divergentie: het uit elkaar drijven van platen

Endogene kracht: Kracht die van binnenuit de aardkorst verandert

Epicentrum: Het punt waar de aardbeving aan de aardoppervlakte komt, direct boven het hypocentrum.

Evacueren: Een gebied verlaten, omdat het niet meer veilig is

Exogene krachten: Kracht die van buitenaf de aardkorst verandert

Hazard management: Het omgaan met de risico's van een natuurramp.

Hurricane (orkaan): naam voor een orkaan in America

Hypocentrum: Plaats diep in de aardkorst waar de aardbeving begint

Keerkring: De breedtecirkel van 23 1/2 ° N.B. en 23 1/2 °Z.B.; grens van de tropen.

Lava: magma dat door de aardkorst naar buiten is gestroomd

Magma: heet, vloeibaar gesteente in de aarkorst

Mid-oceanische rug: Langgerekte bergrug onder in de zee, ontstaan doordat magma bij het uit elkaar drijven van oceanische platen naar boven komt.

Aardverschuiving: Het plotseling naar beneden schuiven van grote hoeveelheden aarde.

Dit wil je ook lezen:

Oceanische plaat: Plaat die bestaat uit een groot wateroppervlak.

Natuur ramp: Ramp veroorzaakt door de natuur.

Oog van de orkaan: wolkeloos en windvrij gebied in het midden van een orkaan.

Orkaan: Tropische storm van minimaal windkracht 12

Plaat: stuk van de aardkorst, een ander woord voor plaat is schol.

Reliëf: hoogteverschil in het landschap.

Saffir-Simpsonschaal: schaal waarmee de kracht van een orkaan word aangegeven.

Schaal van Beaufort: schaal waarmee de kracht van de wind woord aangegeven.

Schaal van richter: schaal waarmee de kracht van een aardbeving word aangegeven.

Schaal niveau: De schaal waarop je naar de wereld kijkt: lokaal, regionaal, nationaal, continentaal of mondiaal.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Keano