Begrippen Thema 1: Uitdaging door de bevolkingsexplosie

Beoordeling 7.8
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • aso | 164 woorden
  • 10 december 2015
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 7.8
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Werkmap Aardrijkskunde 4

Begrippen Thema 1: Uitdaging door bevolkingsexplosie

1) Bevolkingsevolutie : de aangroei of afname van de totale bevolking

2) Natuurlijke aangroei : de toe- of afname van de bevolking door geboorten en sterften

3) Geboortecijfer : het aantal geboorten per honderd of duizend inwoners per jaar

4) Sterftecijfer : het aantal sterftes per honderd of duizend inwoners per jaar

5) Levensverwachting : de te verwachten gemiddelde duur van het leven (bij geboorte)

6) Scholing - scholingsgraad : de mate waarin de gemiddelde inwoner gestudeerd heeft

7) Leeftijdshistogram : een grafische voorstelling (piramide) van de samenstelling van de bevolking onderverdeeld naar leeftijd en geslacht

8) Vergrijzing : de toename van het aantal ouderen

9) Geboortepolitiek : het geheel van maatregelen die het beleid van een land neemt om de bevolkingsgroei te stimuleren of af te remmen, bijvoorbeeld de éénkindpolitiek in China, kinderbijslag en geboortepremies, ...

10) Vruchtbaarheidscijfer : het gemiddeld aantal kinderen per vrouw

11) Demografische transitie : de bevolkingsevolutie in een gebied

(p. 2)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.