Opdracht 1

 1. Viervoeter = hond;
 2. Lange = erg lang persoon;
 3. Glazen = biertjes/borreltjes/wijntjes/enz.;
 4. Prisma = het Prismawoordenboek;
 5. Van Dale = het woordenboek van Van Dale;
 6. Spa = bronwater uit het Belgische Spa;
 7. De pot = de hoofdprijs;
 8. Voeten = schoenen;
 9. Borsato = liedje van Marco Borsato;
 10. Cel = gevangenisstraf;
 11. De voorste rij = de mensen die op de voorste rij zaten;
 12. Vrachtauto = de chauffeur van de vrachtauto;
 13. All Stars = schoenen van het merk Conserve die All Stars heten;
 14. Een Parker = een pen van het merk Parker;
 15. Doek = schilderij;
 16. Rood = een rode kaart.

Opdracht 2

 1. Die roestbak = die doorgeroeste oude auto;
 2. Een klein kopje = een kopje thee;
 3. De liefde = de (nieuwe) vriendin;
 4. Het toneel = de wereld van het theater;
 5. Het witte doek = de film;
 6. Het Koninklijk Huis = de koninklijke familie;
 7. Geen rooie cent = helemaal geen geld;
 8. Wild = vlees van dieren die in het wild leven;
 9. Asics = hardloopschoenen van het merk Asics;
 10. De ijzers = de schaatsen.

Opdracht 3

 1. Een veilige haven = een plek waar leerlingen zich veilig voelen, metafoor;
 2. Een bordeaux = een fles wijn uit de Bordeaux-streek, metoniem;
 3. De wieg = de geboorte, metoniem;
 4. Het graf = het overlijden, metoniem;
 5. Paniekvoetbal (spelen) = chaotisch en ondoordacht handelen, metafoor;
 6. Hele zin (uitdrukking) = dat voorval zal nog wel (onaangename) gevolgen hebben, metafoor;
 7. De laatste Beyoncé = het laatste liedje/album van Beyoncé, metoniem;
 8. De aftrap = het begin, metafoor;
 9. Een puinhoop = een chaos, metafoor;
 10. Goud = een gouden medaille, metoniem;
 11. Zet het mes in (uitdrukking) = beperkt, metafoor.

Opdracht 4

 1. Profijt = voordeel, synoniem;
 2. Omwentelingen = p, revoluties, grote veranderingen;
 3. Mobiliseren = k, mensen achter zich zien te krijgen met een bepaald doel;
 4. Overschat = te hoog ingeschat, woorddelen;
 5. Campagne = strijd in de aanloop naar de verkiezingen om zoveel mogelijk stemmen te krijgen, omschrijving;
 6. Parlementariërs = volksvertegenwoordigers, synoniem;
 7. Coalitie = o, politieke samenwerking om een regering te vormen;
 8. Oppositie = n, politieke partijen die de regering niet steunen, maar heel kritisch volgen, tegenstanders;
 9. Bewindslieden = l, ministers;
 10. Conservatief = behoudend (rechts), synoniem;
 11. Achterban = d, de groep die men vertegenwoordigt;
 12. Socialistisch = b, behorend tot de politieke beweging die opkomt voor maatschappelijke gelijkheid;
 13. Liberaal = a, behorend tot de politieke beweging die de nadruk legt op individuele vrijheid;
 14. Confessioneel = c, behorend tot de politieke beweging die zich baseert op het geloof (hier het christendom);
 15. Profileren = f, duidelijk maken waarin men zich onderscheidt van anderen;
 16. Electoraat = kiezers, synoniem;
 17. Zij het = i, hoewel, maar;
 18. Representatief = g, een goede afspiegeling gevend, vertegenwoordigend;
 19. Negeren = geen aandacht geven, niet luisteren naar, omschrijving;
 20. Optie = m, mogelijkheid;
 21. Populisme = neiging van politici om ferme uitspraken te doen die de kiezers direct aanspreken, omschrijving;
 22. Bonussen = h, financiële extra’s die een werkgever aan succesvolle werknemers betaalt;
 23. De waan van de dag = j, kortzichtige opvattingen die snel weer veranderen;
 24. Polarisatie = toestand waarin de tegenstellingen geaccentueerd worden, omschrijving;
 25. Prioriteiten = e, dingen die voorrang moeten hebben.

Opdracht 5
Alinea 1:

 • Opmars = metafoor voor sterke vooruitgang;
 • Race = metafoor voor verkiezingsstrijd;
 • Het Witte Huis = metoniem voor het Amerikaanse presidentschap, de politieke leiding in de VS;
 • (Als) een lopend vuurtje = vergelijking, betekent: heel snel.

Alinea 2

 • Den Haag = metoniem voor de politieke wereld in Den Haag, dus parlement, regering, etc.;
 • Kanalen = metafoor voor wegen waarlangs of manieren waarop iets verspreid wordt;
 • Links = metoniem voor progressief;
 • Rechts = metoniem voor liberaal-conservatief;.

Alinea 3

 • stemvee = metafoor voor de kiezers;
 • Zetels = metoniem voor aantal vertegenwoordigers (namelijk stoelen die zij bezet houden) van een partij in het parlement.

Alinea 4

 • Zuil = metafoor voor groepering waartoe men behoort;
 • Zweven(de kiezers) = metafoor voor (kiezers die) nu eens op de ene, dan weer op de andere partij stemmen;
 • Rood = metoniem voor behorend tot de linkse, socialistische partij of beweging;
 • Groen = metoniem voor behorend tot een milieubewuste partij of beweging;
 • Als wapen = vergelijking voor alsof het een wapen is in een strijd.

Alinea 5

 • lawine = metafoor voor een grote hoeveelheid;
 • Krabbels = metoniem voor bericht/haastig geschreven berichtje;
 • Spagaat = metafoor voor situatie waarbij je twee uitersten tevergeefs probeert te bereiken;

Alinea 6

 • Een voedingsbodem = metafoor voor een omgeving waarin iets snel kan opbloeien en groeien;
 • Blauw = metoniem voor politie;
 • Eenheidsworst = metafoor voor een situatie waarin alles op elkaar lijkt;

Alinea 7

 • De oren laten hangen naar = metafoor voor slaafs luisteren naar;
 • Onderstroom = metafoor voor wat er werkelijk leeft in de samenleving;
 • Uit de ijskast = metafoor voor wat lang zorgvuldig bewaard is, tevoorschijn halen;

Opdracht 6
Eigen zinnen, bijvoorbeeld:

 1. Hij werd al op 19-jarige leeftijd bestempeld als de beste voetballer ter wereld.
 2. De Egyptische regering probeerde de grote onvrede onder de bevolking te bezweren door de prijzen van voedsel en brandstof te verlagen.
 3. Het was voor haar een enorme desillusie dat zij bij de talentenjacht niet tot de finale doordrong.
 4. De longontsteking die mijn grootvader in het ziekenhuis opliep, bleek uiteindelijk fataal, maar hij is in alle rust overleden.
 5. Er deed een hardnekkig gerucht de ronde over een mogelijke scheiding, maar het bekende liefdespaar wilde dat niet bevestigen.
 6. Als je zo’n tocht door de woestijn maakt, moet je allerlei luxe en elementair comfort ontberen.
 7. Bij een spierblessure is volgens mijn huisarts enkele weken rust de beste remedie.
 8. Als je naar de televisie kijkt of naar de radio luistert, krijg je het idee dat er geen taboe meer bestaat op het gebruik van schuttingtaal.

Opdracht 6
Eigen zinnen, bijvoorbeeld:

 1. Hij werd al op 19-jarige leeftijd bestempeld als de beste voetballer ter wereld.
 2. De Egyptische regering probeerde de grote onvrede onder de bevolking te bezweren door de prijzen van voedsel en brandstof te verlagen.
 3. Het was voor haar een enorme desillusie dat zij bij de talentenjacht niet tot de finale doordrong.
 4. De longontsteking die mijn grootvader in het ziekenhuis opliep, bleek uiteindelijk fataal, maar hij is in alle rust overleden.
 5. Er deed een hardnekkig gerucht de ronde over een mogelijke scheiding, maar het bekende liefdespaar wilde dat niet bevestigen.
 6. Als je zo’n tocht door de woestijn maakt, moet je allerlei luxe en elementair comfort ontberen.
 7. Bij een spierblessure is volgens mijn huisarts enkele weken rust de beste remedie.
 8. Als je naar de televisie kijkt of naar de radio luistert, krijg je het idee dat er geen taboe meer bestaat op het gebruik van schuttingtaal.

Opdracht 7
Eigen tekst, bijvoorbeeld:

Jongeren en politiek – dat is net zoiets als vrouwen en voetbal. Je hebt jonge mensen die zich erin verdiepen en de politiek enthousiast volgen, maar de meesten interesseert het geen biet. Cijfers spreken boekdelen: de laatste decennia is het aantal jongeren dat gaat stemmen, met meer dan vijftig procent afgenomen.

Om de kloof tussen jongeren en politiek te dichten stuurt het Etty Hillesum Lyceum in Deventer vwo-leerlingen naar de gemeenteraad voor een lesje in lokale politiek. Daar leren ze eerst wat over het decor van de gemeentelijke politiek. Zo krijgen ze te horen dat de gemeenteraad op een parlement lijkt. Waar je in de Tweede Kamer parlementariërs hebt, heb je in de gemeenteraad raadsleden. De politieke kleur varieert van links (dus socialistisch) tot confessioneel en liberaal. Het college (van burgemeester en wethouders, afgekort B&W) kun je vergelijken met de regering.

De vwo’ers gaan aan de slag met ideeën en plannen zoals lokale politici en bewindslieden in Den Haag dagelijks doen. Onder leiding van raadsleden van de confessionele (CDA) en socialistische partijen (PvdA, Groen Links en SP) vormen ze hun eigen fractie. De scholieren krijgen ook een training in debattechniek en ze  leren manieren om de achterban aan te spreken. Een debatwedstrijd, waar politici in de dop zich kunnen profileren, sluit deze dag af. En dan maar hopen dat de leerlingen na deze duik in de plaatselijke politiek in het vervolg met meer interesse voor lokale en landelijke politiek de krant openslaan, naar de radio luisteren of naar de tv kijken.

Gebruikt: http://jongeren-blog.nl1

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

I.

I.

plzzzzz doe ook spelling zou erg helpen

3 jaar geleden