Woordenschat H2

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 2e klas havo | 128 woorden
  • 24 november 2016
  • 25 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
25 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

1. volbracht= tot een goed einde gebracht
2. rendement= opbrengst
3. solidariteit= lotsverbondenheid
4. bewustwording= proces waarbij je langzamerhand tot een besef of tot een begrip komt
5. infrastructuur= voorzieningen
6. bilaterale= waarbij 2 partijen betrokken zijn
7. relatief= naar verhouding
8. budget= geld dat beschikbaar is
9. particuliere= los van de overheid
10. buiten beschouwing= niet meegerekend
11. donorland= land dat geld geeft
12. elite= toplaag
13. corruptie= omkoping
14. steekpenningen= smeergeld
15. strekking= kern
16. conservatieve= behoudende
17. stagnatie= stilstand
18. duurzame= blijvende
19. onomstreden= zonder dat er strijd aan te pas komt
20. pretentie= brutale eis
21. ambitie= streven om iets te bereiken
22. drastisch= fors of ingrijpend
23. reduceert= verminderd
24. tenietgedaan= vernietigd
25. dilemma= het moeten kiezen tussen 2 mogelijkheden die allebei nadelen hebben
 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.