Woordenschat H2

Beoordeling 6.5
Foto van Valery
  • Antwoorden door Valery
  • 2e klas havo | 128 woorden
  • 24 november 2016
  • 24 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.5
  • 24 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
1. volbracht= tot een goed einde gebracht

2. rendement= opbrengst

3. solidariteit= lotsverbondenheid

4. bewustwording= proces waarbij je langzamerhand tot een besef of tot een begrip komt

5. infrastructuur= voorzieningen

6. bilaterale= waarbij 2 partijen betrokken zijn

7. relatief= naar verhouding

8. budget= geld dat beschikbaar is

9. particuliere= los van de overheid

10. buiten beschouwing= niet meegerekend

11. donorland= land dat geld geeft


12. elite= toplaag

13. corruptie= omkoping

14. steekpenningen= smeergeld

15. strekking= kern

16. conservatieve= behoudende

17. stagnatie= stilstand

18. duurzame= blijvende

19. onomstreden= zonder dat er strijd aan te pas komt

20. pretentie= brutale eis

21. ambitie= streven om iets te bereiken

22. drastisch= fors of ingrijpend

23. reduceert= verminderd

24. tenietgedaan= vernietigd

25. dilemma= het moeten kiezen tussen 2 mogelijkheden die allebei nadelen hebben

 

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Valery